Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

Admin, apropå extraatämman i din förening:
- punkt 1: jag tycke att du tar det hela lite hårt. det är fullt tillåtet att ändra en motion under en stämma. Det kan vara så att styrelsen kommer att informera i detalj omolika alternativ, om för- och nackdelar, mm. Får man hoppas.
- punt 2: jag tycker som du, men du har ändå en chans att teoretiskt få in dina ändringar i motionen under extraämman, eller tar jag fel?


September 25 2007 (2932) e
    Kommentar av Admin
Jag var kanske inte tillräckligt tydlig, men jag tror inte jag tar detta onödigt hårt.

Medlemmarna ska ta ett beslut på en extrastämma som uttrycks mycket kortfattat i dagordningen. Ungefär 50%-97% av medlemmarna i min förening kommer att tolka punkten som någon liten obetydlig sak. Praktiskt taget ingen kommer att förstå att det handlar om föreningens största utgift i historien. T.o.m. det extremt dyra ventilationsarbetet som gjordes för några år sedan med hjälp av HSB, på ett katastrofalt dåligt sätt, är litet i jämförelse.

Besluten ska tas av en styrelse där det inte finns någon kompetens varken för stambyte eller för att anlita konsulter och beslut ska tas där medlemmarna sedan inte har någon insyn.

Ett beslut av denna magnitud måste föregås av detaljerad information. Det är inget som ens jag som är lite insatt i detta har en chans att sätta mig in i tillräckligt mycket på en stämma för att ta beslut om. Speciellt med det hemska i åtanke att styrelsen vill att medlemmarna ska ge styrelsen fria händer att agera som de vill (för det är alltid vad det handlar om).

Självklart kommer styrelsen att ge någon form av information på stämman. Men vis av erfarenhet så kommer detta inte vara tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut, även om det hade varit möjligt att sätta sig in i denna komplicerade sak på en stämma.

Det värsta är ju att alla självständigt tänkande medlemmar har gett upp och stannar hemma från stämmorna. Kvar är bara de pensionärer som styrelsen brukar ta på en bussutflykt en gång om året. För dessa personer så kan styrelsen inte göra fel hur fel styrelsen än gör.

Jag skulle kunna skriva spaltmeter om detta, men vet inte hur jag ska kunna förklara det tydligt nog på ett kortfattat sätt, så att alla förstår att det inte får gå till så här under några omständigheter.

I en förening med en kompetent styrelse, där styrelsen behärskar att ta fram ett underlag, vet hur man anlitar konsulter, är kapabel att utvärdera konsulters resultat, lyssnar på medlemmarna, låter medlemmarna få ge sina åsikter, informerar om vad som händer, ger medlemmarna insyn, låter medlemmarna kunna påverka under loppets gång, etc, så hade detta kanske kunnat fungera även om åtgärderna inte genomförts i demokratisk ordning. Men dessa förutsättningar saknas tyvärr i min förening.

Jag är inte riktigt med på vad du skriver om att det är fullt möjligt att ändra en motion under en stämma? Det finns ingen motion. Och för att kunna ändra något så måste det finnas något som kan ändras, men det finns det inte.

När det gäller punkt 2 så är svaret nej. Jag har varken en teoretisk eller praktisk chans att få igenom mina ändringar. Med all säkerhet inte den minsta lilla ändring (inte ens formuleringen "Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavande av dess räkenskaper och medelsförvaltning"). Tar för lång tid att förklara detta just nu, men så är det. Det enda jag kan göra är att köra mina förslag fram till arla morgonstund, men något gehör kommer jag inte att få från Bingolotto-tanterna.


När det gäller punkt 1 så har jag nu fått ett klarläggande från Bengt.
Bengt skriver;
"Beslutet om projektering innebär att styrelsen tar fram förslag på åtgärder, presenterar hur och på vilket sätt de påverkar medlemmarna, estetiskt och ekonomiskt, i bostadsrättsföreningen för att de skall kunna avslå eller tillstyrka på en kommande stämma under 2008. Beslutet nu innebär inte att någon renovering påbörjas."

Mitt svar:
När det gäller den första punkten så har jag inte missat att det står projektering. Men jag vet av en massiv erfarenhet från denna förening att saker som formuleras på ett sätt sedan kan tolkas på ett annat sätt. Om det enbart är projektering ni avser, och inget frikort därifrån till att sedan gå vidare till genomförande av projektet varför går ni inte ut med en kortare förhandsinformation om vad detta innebär, hur upplägget är tänkt, vilka kall- och varmvattenledningar som avses, om styrelsen ska göra något av projekteringen eller om 100 % lämnas till konsulter (och vilka konsulter), etc?

Varför formuleras det inte på ett sätt i kallelsen så att alla förstår vad det är för projektering som avses? Det handlar om ett stamrörsbyte i alla tre husen! Eller hur? Jag vet fortfarande inte om det är detta som avses!!! Byte av kall- och varmvattenledningar kan vara något helt annat.
Varför vill styrelsen inte vara tydlig med detta?

Och avses projektering av stambyte enbart men beslut om installation av nya värmecentraler och radiatorer?
Eller avses projektering av stambyte såväl som av värmecentraler och radiatorer (dvs inga beslut om genomförande)?
Formuleringen i kallelsen lämnar även här fritt för tolkiningar.

Vi har t.ex. fått höra en snikvariant tidigare som verkligen skulle förstöra vårt boende med utanpåliggande rör. Sedan har vi relining-metoden (där det ännu inte finns någon enad expertis om hur bra eller dåligt detta är).
Varför går styrelsen inte ut med lite olika alternativ så att medlemmarna ges möjlighet att fundera över de olika alternativen, så att vi inte kastar ut våra pengar på projektering av något som ändå ingen vill ha?

Med tanke på att styrelsen tidigare inte brytt sig om att "be om lov" (t.ex. trädfällning och ny miljö) eller på annat sätt involvera medlemmarna så är det lätt att tro att styrelsen på denna stämma vill passa på att smyga in ett godkännande för att även gå vidare till ett genomförande utan kommande stämmobeslut. Borde det inte framgå väldigt tydligt i kallelsen vad som gäller?

Jag förstår att skälet till att styrelsen inte går ut med mina förslag på stadgeändringar är för att minska risken för att jag ska lyckas få igenom något av dessa, men ett underlag för projekteringen före stämman är väl inte för mycket begärt?

Om det ens bara stått det som du nu skriver till mig så hade det varit ett stort plus!
I kallelsen står det inte ens att detta är förberedelser inför ett beslut som kommer att tas på en stämma under 2008, vilket bara detta hade klargjort en hel del.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.