Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I

Admin, apropå extraatämman i din förening:
- punkt 1: jag tycke att du tar det hela lite hårt. det är fullt tillåtet att ändra en motion under en stämma. Det kan vara så att styrelsen kommer att informera i detalj omolika alternativ, om för- och nackdelar, mm. Får man hoppas.
- punt 2: jag tycker som du, men du har ändå en chans att teoretiskt få in dina ändringar i motionen under extraämman, eller tar jag fel?


September 25 2007 (2932) e
    Kommentar av Admin
Jag var kanske inte tillräckligt tydlig, men jag tror inte jag tar detta onödigt hårt.

Medlemmarna ska ta ett beslut på en extrastämma som uttrycks mycket kortfattat i dagordningen. Ungefär 50%-97% av medlemmarna i min förening kommer att tolka punkten som någon liten obetydlig sak. Praktiskt taget ingen kommer att förstå att det handlar om föreningens största utgift i historien. T.o.m. det extremt dyra ventilationsarbetet som gjordes för några år sedan med hjälp av HSB, på ett katastrofalt dåligt sätt, är litet i jämförelse.

Besluten ska tas av en styrelse där det inte finns någon kompetens varken för stambyte eller för att anlita konsulter och beslut ska tas där medlemmarna sedan inte har någon insyn.

Ett beslut av denna magnitud måste föregås av detaljerad information. Det är inget som ens jag som är lite insatt i detta har en chans att sätta mig in i tillräckligt mycket på en stämma för att ta beslut om. Speciellt med det hemska i åtanke att styrelsen vill att medlemmarna ska ge styrelsen fria händer att agera som de vill (för det är alltid vad det handlar om).

Självklart kommer styrelsen att ge någon form av information på stämman. Men vis av erfarenhet så kommer detta inte vara tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut, även om det hade varit möjligt att sätta sig in i denna komplicerade sak på en stämma.

Det värsta är ju att alla självständigt tänkande medlemmar har gett upp och stannar hemma från stämmorna. Kvar är bara de pensionärer som styrelsen brukar ta på en bussutflykt en gång om året. För dessa personer så kan styrelsen inte göra fel hur fel styrelsen än gör.

Jag skulle kunna skriva spaltmeter om detta, men vet inte hur jag ska kunna förklara det tydligt nog på ett kortfattat sätt, så att alla förstår att det inte får gå till så här under några omständigheter.

I en förening med en kompetent styrelse, där styrelsen behärskar att ta fram ett underlag, vet hur man anlitar konsulter, är kapabel att utvärdera konsulters resultat, lyssnar på medlemmarna, låter medlemmarna få ge sina åsikter, informerar om vad som händer, ger medlemmarna insyn, låter medlemmarna kunna påverka under loppets gång, etc, så hade detta kanske kunnat fungera även om åtgärderna inte genomförts i demokratisk ordning. Men dessa förutsättningar saknas tyvärr i min förening.

Jag är inte riktigt med på vad du skriver om att det är fullt möjligt att ändra en motion under en stämma? Det finns ingen motion. Och för att kunna ändra något så måste det finnas något som kan ändras, men det finns det inte.

När det gäller punkt 2 så är svaret nej. Jag har varken en teoretisk eller praktisk chans att få igenom mina ändringar. Med all säkerhet inte den minsta lilla ändring (inte ens formuleringen "Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavande av dess räkenskaper och medelsförvaltning"). Tar för lång tid att förklara detta just nu, men så är det. Det enda jag kan göra är att köra mina förslag fram till arla morgonstund, men något gehör kommer jag inte att få från Bingolotto-tanterna.


När det gäller punkt 1 så har jag nu fått ett klarläggande från Bengt.
Bengt skriver;
"Beslutet om projektering innebär att styrelsen tar fram förslag på åtgärder, presenterar hur och på vilket sätt de påverkar medlemmarna, estetiskt och ekonomiskt, i bostadsrättsföreningen för att de skall kunna avslå eller tillstyrka på en kommande stämma under 2008. Beslutet nu innebär inte att någon renovering påbörjas."

Mitt svar:
När det gäller den första punkten så har jag inte missat att det står projektering. Men jag vet av en massiv erfarenhet från denna förening att saker som formuleras på ett sätt sedan kan tolkas på ett annat sätt. Om det enbart är projektering ni avser, och inget frikort därifrån till att sedan gå vidare till genomförande av projektet varför går ni inte ut med en kortare förhandsinformation om vad detta innebär, hur upplägget är tänkt, vilka kall- och varmvattenledningar som avses, om styrelsen ska göra något av projekteringen eller om 100 % lämnas till konsulter (och vilka konsulter), etc?

Varför formuleras det inte på ett sätt i kallelsen så att alla förstår vad det är för projektering som avses? Det handlar om ett stamrörsbyte i alla tre husen! Eller hur? Jag vet fortfarande inte om det är detta som avses!!! Byte av kall- och varmvattenledningar kan vara något helt annat.
Varför vill styrelsen inte vara tydlig med detta?

Och avses projektering av stambyte enbart men beslut om installation av nya värmecentraler och radiatorer?
Eller avses projektering av stambyte såväl som av värmecentraler och radiatorer (dvs inga beslut om genomförande)?
Formuleringen i kallelsen lämnar även här fritt för tolkiningar.

Vi har t.ex. fått höra en snikvariant tidigare som verkligen skulle förstöra vårt boende med utanpåliggande rör. Sedan har vi relining-metoden (där det ännu inte finns någon enad expertis om hur bra eller dåligt detta är).
Varför går styrelsen inte ut med lite olika alternativ så att medlemmarna ges möjlighet att fundera över de olika alternativen, så att vi inte kastar ut våra pengar på projektering av något som ändå ingen vill ha?

Med tanke på att styrelsen tidigare inte brytt sig om att "be om lov" (t.ex. trädfällning och ny miljö) eller på annat sätt involvera medlemmarna så är det lätt att tro att styrelsen på denna stämma vill passa på att smyga in ett godkännande för att även gå vidare till ett genomförande utan kommande stämmobeslut. Borde det inte framgå väldigt tydligt i kallelsen vad som gäller?

Jag förstår att skälet till att styrelsen inte går ut med mina förslag på stadgeändringar är för att minska risken för att jag ska lyckas få igenom något av dessa, men ett underlag för projekteringen före stämman är väl inte för mycket begärt?

Om det ens bara stått det som du nu skriver till mig så hade det varit ett stort plus!
I kallelsen står det inte ens att detta är förberedelser inför ett beslut som kommer att tas på en stämma under 2008, vilket bara detta hade klargjort en hel del.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 15/11-2019 11:25:19 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: