Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Per (fd ledamot)

Egen organisation?
Blir det inte då nya avgifter, ny administration, möten mm.

Är det inte bättre att som det skrivs i dagens Sydsvenska att ställa krav på en aktiv och fristående valberedning.
Att fler medlemmar/delägare tar sitt ansvar och går på årsstämman och ställer frågor.

Vi är alla delägare vi kan inte bara skylla på styrelsen vi måste även själva ta vårt ansvar som just delägare.April 8 2007 (2268) e
    Kommentar av Admin

Det är helt rätt att man måste ställa krav på valberedningen... dock inte så höga krav att ingen vill ingå i en valberedning, för då har man motverkat syftet med att uppnå en bättre struktur i föreningen.


OBS!
Eftersom jag är en av dem som kommer att ta fram dokumentet med riktlinjer för valberedningen så titta gärna på sidan om Valberedningens uppgifter. Maila till mig eller skriv synpunkter här så kommer jag att ta med alla förslag i samband med att projektgruppen för valberedningens riktlinjer träffas ganska snart.
This might be a once-in-a-lifetime opportunity! Missa inte att ge tips, förslag och synpunkter på riktlinjer för valberedningen !!!


Håller med dig till 100 % Per, om att vi inte bara kan skylla på styrelsen och att vi själva måste ta vårt ansvar. Men det är lätt att säga. Vi ser ju att det inte fungerar. Vi ser också att det finns ett enormt behov av en organisation som värnar om de små medlemmarna som bryr sig, men som trycks ner av styrelse och andra medlemmar. Det ena utesluter inte det andra.Det är mycket viktigt att alla förstår att riktlinjer för valberedningen bara är en del av det som krävs för att få en fungerande valberedning. Något som är av avgörande betydelse är att valberedningen får verktyg för att underlätta sitt arbete. Jag tänker då inte minst på kostnadsfri utbildning från HSB. Den valberedningskurs som HSB erbjuder idag är mycket bra, men den ger inte med ett enda ord hjälp för valberedningen att utföra sitt arbete. T.ex. hur medlemmar ska kunna övertygas att ställa upp i styrelsen. Utan stöd till valberedningen och kunskap inom densamma så är risken överhängande att valberedningsarbetet rinner ut i sanden. Övriga kriterier för att valberedningsarbetet ska fungera är t.ex. att valberedningen kan utnyttja resurserna i föreningen, t.ex. telefon, skrivare/kopiator, skrivarpapper, etc. Valberedningen kan även behöva pengar för utgifter kopplade direkt till sitt arbete. Inte minst viktigt är att valberedningen får tillgång till föreningens informationskanaler, t.ex. utrymme på föreningens webbsajt och i interntidning, plats på föreningens anslagstavlor, etc. En av de absolut viktigaste bitarna är att valberedningen löpande informerar medlemmarna om sitt arbete under året, så att det inte blir som med styrelserna, dvs att en styrelse kan göra ett dåligt (eller inget) arbete under ett helt år innan man på årsstämman kan upptäcka och åtgärda problemen. Det måste tas fram mallar med frågor att ställa till kandidaterna och annat mer konkret stöd för valberedningen som sedan respektive valberedning kan bearbeta, förbättra och anpassa till sin egen förening. Sedan måste HSB se till att riktlinjerna för valberedningen inte bara kommer till alla medlemmars kännedom utan att det även går in i allas medvetande, så att alla förstår vikten av en väl fungerande valberedning. Mycket arbete kvarstår.
Visst är det en bra början att vi tar fram ett dokument för riktlinjer till valberedningen för att allt ska fungera, men den som tror att det räcker med detta är nog en aning blåögd.

Kan tillägga att jag ingår i min förenings valberedning. Men styrelsen utnyttjar föreningens nya taggsystem så att vi i valberedningen inte kommer in i de övriga två husen som vår förening består av... som alla förstår så förenklas därmed inte precis vårt arbete att få kontakt med medlemmarna.


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/10-2019 18:05:38 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: