Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Skriv inlägg om HSB, Bolina, BoRevision eller bostadsrätt


* namn/titel (ange namn + om du är medlem, ordförande, suppl., etc.)
e-post
hemsida (webbsida måste vara direkt kopplad till brf:ar)
* meddelande
Svenska
   
OBS! Inlägg som ej hör till ämnet raderas! - Det går ej att lägga in länkar i meddelandefältet!
Inled med en rubrik för vad ditt inlägg handlar om så blir det bl.a. lättare att hitta framöver.
Read about the spam protection here
 
Om stavningskontrollen ovan ej fungerar, klicka här: för att stavningskontrollera din text. Du kan kopiera texten fram och tillbaka genom att och använda ctrl-C (kopiera) och ctrl-V (klistra in).
Alternativt:
Eller:
Uppslagsord:
  SAOB:    
Lägg in smilies i ditt inlägg

Tack för ditt bidrag!Regler för inlägg i detta forum

Only in Swedish! Håll forumet rent och snyggt. I detta forum diskuterar vi enbart bostadsrätter och sådant som direkt kan kopplas till detta ämne. Om detta (och inget annat) kan du ställa frågor, kommentera eller diskutera.
Inga personangrepp. Inga kränkande inlägg mot enskilda personer. En vänlig ton önskas. Inlägg för att enbart kritisera andra skribenter för deras åsikter är ej tillåtet och personangrepp kan, om så sker, polisanmälas.
Det ska vara en saklig debatt i detta forum, med för ämnet relevanta inlägg! Inlägg där t.o.m. bara en del av inlägget bryter mot de ytterst enkla reglerna här kan komma att raderas.
Om någon försöker klanka på andra skribenter i skydd av sin anonymitet i forumet blir Admin rejält förbannad! Dylika inlägg raderas!
Inlägg av reklamkaraktär raderas, liksom inlägg som inte har med ämnet att göra!
Var och en står för sina egna inlägg och tar fullt ansvar för vad som sägs här i.
Ev. länkar som anges måste beröra HSB (eller andra bostadsrättsorganisationer) på något konkret och direkt sätt. Länkar ska läggas in i fältet för detta (dvs de får ej finnas i den löpande texten)! Länkar till sidor med popupfönster får ej förekomma!
E-post adress är frivillig. Ange i fältet för namn om du är medlem, ledamot, revisor eller annan förtroendevald i en förening.
Om du är rädd för att uppge ditt fulla namn så uppge åminstone ditt förnamn eller signatur så att det lättare går att referera till inläggen, och se vem som har skrivit vad. Håll dig till en och samma signatur!
Var vänlig och respektera dessa enkla regler.

Diskutera och kommentera gärna inlägg från andra här (inlägg kan refereras till via det nummer varje inlägg har).

Bostadsrättsfrågor som skickas till mig personligen via e-post kan komma att publiceras här.TIPS !!!

Om man inte kör stavningskontroll i sin ordbehandlare och kopierar över inläggen till detta forum så finns det här ett antal inbyggda stavningskontroller. Det gäller för alla att det blir så väldigt mycket bättre om man kör en stavningskontroll och sedan läser igenom sitt inlägg noga (enbart stavningskontroll räcker inte) innan inlägget läggs ut här.

Är ett inlägg sedan kopplat till något annat inlägg så underlättar det betydligt om man i sitt inlägg anger vilka inläggsnummer som man refererar till.

Annars orkar kanske inte så många läsa inläggen. Meningen med att skriva är ju att andra ska läsa och kommentera, men en förutsättning för detta är att inläggen är lättlästa och går att hänga med i.

Det nya forumet (se länk i övre delen av varje sida) lämpar sig avsevärt bättre för diskussioner.

Dvs inlägg som inte kräver något svar eller inlägg med frågor där det räcker med ett eller två svar skrivs i detta forum, medan andra diskussionsinlägg läggs i extra forumet.If you intend to spam this forum, please read this

This forum is spam protected and the policy against spam is extremely tough here!
The URL:s are scrambled in the forum (one of many spam prevention measures).
Spam will be removed immediately (this forum is checked several times every day).
You will achieve nothing but trouble by spamming this forum!

Every site mentioned in the spam will be reported and uttermost efforts will be used to see to that each and every site is shut down. Every URL and every IP will be reported to all of the worlds biggest spam reporting sites. You will also be traced down by your ip (thru special utilities for this, using a proxy will not help you) and the sites. This might very well be the worlds best protected forum against spam!

That's not all!
Every site mentioned in the spam will also be reported to 8-10 of the world's biggest search engines (including Google, Ask.com, Teoma, Inktomi, Overture, Lycos, as well as local search engines for the target group of the spam sites, etc.), so that the sites will be banned from the search engines!

Legal actions will be taken against spammers as well as owners of the spam sites.

I have intentionally skipped using a security code (which I use with great success in my other forums) here. This is beacuse this forum is a "honey trap" for spam bots. The more attacks from spambots the better I can create other ways of protection from spam.

You have to ask yourself; is it really worth it trying to spam this forum?

Our Policy on SPAM

We do not allow spam of ANY kind!
All text including outgoing links to web sites outside Sweden (external URL) in the comment area for this forum is considered to be spam.
All links (external URL) not related to the topic of this forum are considered to be spam.
All text in other language than Swedish is considered to be spam.

By adding SPAM to this forum, or allowing others to do so on your behalf, you allow us to scan the sending machine, the website advertised, or any other system or network involved.

You also agree to hold us or our agents completely harmless for any increase in traffic or any network connections to advertised site or spam sending computer.

By adding spam to this forum you allow us, or the people of our choosing, to sumbit false data to any advertised website.

You also agree to allow us to use any idea, picture or any other concept on the advertised site (or within the comment) for our financial gain.

You also agree to pay us a fee of up to $500.00 for every comment entered containing spam.

If you do not agree to the condition set forth, then do not enter SPAM in this forum.
A tip to all visitors here!
Do like me and report spam sites to the search engines. It really works! All sites I've reported so far have been totally erased from the indexes of the search engines. This will create big problems for the spammers. It will cost the spam terrorists a lot of money as well as time. Getting spam sites banned from the search engines will significantly reduce the spam !!!
All activity in this forum is logged with the latest technique (which means that it won't do you any good to hide behind a proxy). The only reason for that spammers even can access this forum is just because I give the permission for this, so that I can have the spam sites shut down.
Detta forum kan mycket väl vara världens mest spamskyddade forum. Jag har rejält många spärrar inlagda. Intressant är att vissa som försökt spamma detta forum under mer än ett års tid ännu inte gett upp, trots att de inte fått igenom ett enda spam av tusentals försök.

Men alla spam-spärrar jag lagt in medför också att jag på olika sätt kan råka spärra bort besökare som inte är spammare (även om risken är väldigt liten). Tacksam om jag får information i händelse av att de som kommer hit på något sätt blivit utspärrad från att besöka eller skriva i detta forum.

A selection of unsuccessful spam attacks

(The spam above is supported by the "spam network" layeredtech.com)

Jag får 20-40 besök per dag från spammare. Så här långt har inget spam slunkit igenom.
Vill du veta hur man enkelt stoppar spam i forum/gästböcker så skicka mig ett mail
tillsammans med en länk till din gästbok/ditt forum som är utsatt för spam.


honungsfälla för robotar som samlar in adresser


Några förslag på rubriker baserat på tidigare inlägg

Bredband
IP-telefoni
Bredbandsbolaget
HSB BoLina

Upphandling
Ta in anbud
Upphandlingskrav
Offerter
Entreprenörer
Upphandling förvaltning
Anlita HSB

Revisorer
Revision
BoRevision
Revision tilläggstjänster

Insyn
Öppenhet
Offentlighet
Öppna styrelseprotokoll
Stämmoprotokoll - till alla
Korrekta stämmoprotokoll
Sekretess
Censur
HSB vill/vågar ej bemöta kritik

Tystnadsplikt
Vårdplikt
Lydnadsplikt / Lojalitetsplikt

Informationsplikt
Plan för bättre info/engagemang
Frågor/skrivelser till styrelsen
Medlemsinformation
Information på Internet
Webbsidor för brf:ar
Kontakt styrelse <-> medlemmar

Demokrati
Demokrati - Årsstämma
Demokrati - Ansvarsfrihet
Medlemsinflytande

Medlemmarnas rättigheter
Styrelse mot medlem
Medlem mot styrelse
Advokat mot medlem

Medlemsorganisation

Tillsynsmyndighet för brf

Stadgar - för vem?
Nya stadgar
Förslag på stadgar
Ändring av stadgar
Exempel på stadgar
Inre fond
Ifrågasätta styrelsens arbete
Stämma styrelsen

Granskning och granskningsman

Bostadsrättslagen
LEF - Lagen om ekonomiska föreningar

Hyresnämnden
HSB:s juridiska rådgivning
Svenskt rättsystem
Likhetsprincipen
Likabehandlingsprincipen

Jäv
Jäv på stämma
Jäv i styrelsen
Jäv - HSB-representant
Jäv - Mötesordförande
Jäv - Revisorer

HSB-representant/HSB-ledamot
Riksbyggen representant

Årsredovisningen
Läsa/tolka årsredovisning
Underhållsfond
Inventarielistor
Kapitalplacering
Avgäld/Afgäld

Stämma
Årsstämma
Extrastämma
Mötesordförande
Dagordning
Ansvarsfrihet
Votering
Omedelbart justerat
Motioner
Utdelning av motioner
Proposition

Avgiftsutveckling
Medlemsavgifter

Klander av stämma
Ogiltigförklaring av stämma

Rösträtt
Röstningsordning
Fullmakt
Röstlängd
Medlemsförteckning

Valberedning
Vicevärd

Lekmannastyrelse
Konstituering
Vem kan ingå i styrelsen?
Hur länge kan ledamöter sitta?
Ordförandes ansvar
Ledamöters ansvar
Studieorganisatör
Sekreterare i brf
Reservationer
Arvode
Styrelsemöten
Anställda i föreningen
Fullmäktige

Ledamöter som handlar i egenintresse
Maktmissbruk av styrelsen
Tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intressen
Kooperation/kooperativt tänkande

Arbetsordning för styrelse
Vårdnadsplikt
Styrelseprotokoll

Förvaltning
Underhållsplan / Budget / Planering Administration/Underhållsadministration
Driftskostnader
Kontering av fakturor

HSB-skandalen

HSB:s strategi
Prioritering för HSB
Hur HSB lurar medlemmarna
HSB ska bistå brf:ar genom...

Certifiering

Bospara

ROT-avdrag
Skattereduktion

Skattemyndigheten
Skattskyldighet för uthyrd parkering

P-plats/P-platser/Parkering

Elpriser
Elleverantör

Fjärrvärme
Värmekostnader

Värmeproblem
Kall lgh

Till början av sidan   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

RiksbyggenSök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:16:49 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: