Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Inglasning av balkong.

Stämmobeslut om inglasning av balkonger.

Dom NJA 1996s679

"HD påpekade att: för att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt ska kunna förändras med anledning av om-tillbyggnad som beslutats på en enda stämma, krävs att bostadsrättshavaren har gått med på beslutet. Om han inte gör det blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av av de röstande har gått med på beslutet och beslutet dessutom har godkänts av hyresnämnden.

Det kostar 450kr att lämna in en klander senast 3 månader från stämmodagen, till tingsrätten.

Du kan få lite tips, eller ta del av mitt klander.

Medlemmarna i "min" förening fick för ett tag sedan information att balkongen tillhör inte lägenheten, det vill säga att det är föreningens ansvar att renovera etc. På nästa sida i infobladet skrev de att alger växer på balkongerna som ligger i skuggan, gå och köp medel på färgaffärn så tar du lätt bort algerna. Dubbeltydigt??.

Nu lite mer om HD:s fall NJA 1996s679.
"Hd ansåg att inte bara lägenheten utan även vissa andra utrymmen som bostadsrättshavaren disponerar ingår i upplåtelsen. En lgh:s balkong kan disponeras uteslutande av den som innehar lgh ocg därför är den en del av lägenheten och en förändring kräver samtycke. När det som i detta fallö, föreningsstämman inte har fattat beslutet på föreskrivet sätt och därefter begärt hyresnämndens godkännande, krävs alltså för beslutets giltighet att bostadsrättshavaren har lämnat sitt samtycke. I ett sådant fall kan talan väckas även senare än tre månader från dagen för beslutet".

Så ibland är det inte som Ola Magnell sjöng för länge sedan för styrelserna.
"Det är bara att gå på som förut och inte stanna eller se sig om, det är bara att gå på och se ut som man glömt...

May 10 2006 (912) e
    Kommentar av AdminHyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 15/12-2019 06:06:20 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: