Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


myggan

Exempel på demokrati innom brf: Vi har hemsida utan gästbok eller forum trots att detta har begärts på 3 årsstämmor!
Bara info från styrelsen får förekomma.
Vi har internTV som fungerar som infokanal åt styrelsen.
Vi får ett blad i brevlådan där styrelsen informerar till styrelsens fördel och pekar ut medlem med orden "enskild person" ett flertal gånger.
Sen en vacker sommardag kommer det upp en skylt på anslagstavlan i trapphusen där det står:"Endast för styrelsen"!
Brev som medlemmar har skrivit till styrelsen hängs ut i trapphuset i särskild pärm!
30 underskrifter hängs ut i trapphuset i samma pärm!
Vidare skall vi nu gå till vicevärden för att få en "giltig" fullmakt till stämmor!
Vidare upplyser ledamot i bandat samtal att det är inte våran sak att informera medlemmerna utan det är styrelsens sak. ( I samband med att vi startade radioändningar så informerade vi om att vi skulle sända.)
Ledamoten säger vidare att det står "ej reklam" på dennes dörr. (vi menar att det hade varit fel att inte informera samtliga i styrelsen)
Vidare får vi aldrig ut stämmoprotokoll utan detta skall läsas hos vicevärden onsdagar mellan 18-19.
Skickade vidare en inbjudan till styrelsen om att dom var välkomna att delta i radiosändning så att dom kunde få fram sina åsikter. Efter 14 dagar får vi följande svar:
Ditt mail har emottagits och kommer att besvaras.
Vänligen,
Styrelsen/Ordföranden
När får vi svar?
Vidare när det stod klart att dom inte fick ansvarsfrihet säger "inhyrd" ordörande till "enskild person" att denne skall omedelbart under pågående stämma ange skriftligen varför styrelsen inte fick ansvarsfrihet!
Vidare kommer det ett personligt brev från sekreteraren att hon vill ha reda på varför styrelsen inte fick ansvarsfrihet!
(alla 43 medlemmar som inte gav styrelsen ansvarsfrihet har 1 år på sig att vidta lämpliga åtgärder mot styrelsen)
Detta var den korta versionen den långa kanske kommer i bokform!
Den stora frågan är ju om det är på samma vis i flera Brf?
I så fall så är det en fråga för EU?

March 31 2006 (819) e
    Kommentar av Admin
Myggan, din förening har snott sin strategi från min förening !

Så som du beskriver fungerar det nämligen i min förening också.

Styrelsen stängde ner föreningens forum när det blev kritik mot styrelsen. Det lovades att det skulle komma igång igen. Detta löfte gavs för cirkus 1 år sedan. Jag har under denna tid t.o.m. motionerat om att öppna upp forumet igen, men precis som för 99,99 % av alla motioner som skrivs i föreningarna så rann denna motion ut i sanden.

Styrelsen vill inte att medlemmarna ska kunna sätta upp lappar och hävdar att så ej får ske. I alla fall inte på platser där medlemmarna kan se dem.
Medlemmarna har efter mycket tjat fått en anslagstavla som placerats på en undanskymd plats i källaren. Papper kan sättas upp med magneter på denna tavla, vilket innebär att styrelsen håller koll på denna tavla, så om något negativt skulle dyka upp om styrelsen så rivs det ner inom några timmar innan någon hunnit läsa vad som skrivits.

Styrelsen gör allt som står i dess makt för att stoppa kommunikation mellan medlemmar eller från medlemmar till styrelse. Det ska bara vara (som i intern-tv-fallet) envägskommunikation, med total kontroll av styrelsen. Eftersom jag själv suttit i styrelsen så vet jag hur HSB tänker här. HSB försöker påverka styrelserna att inte ge medlemmarna någon chans att göra sig hörda. Tyvärr är nog de flesta styrelser eniga med HSB i denna fråga.

Precis som i ditt fall är styrelsen av åsikten att det är styrelsen som ska "informera". Detta är - som säkert alla förstår - en omskrivning av; "Medlemmarna får inte ha egna åsikter, men om dessa ändå skulle förekomma så får dessa åsikter inte förmedlas vidare till någon annan".

Däremot tycks er styrelse ha kommit på i alla fall en ny sak. Att ledamoten klagar på att han fått en informationslapp i brevlådan trots att det står "Ej reklam" på hans dörr, visar bara vilken låg intelligens det finns hos denna ledamot. Synnerligen barnsligt beteende!

Vi ska i och för sig ha fått detta ändrat nu via min motion, men tidigare var det också så att vi inte fick ut protokoll, utan detta skulle öppnas på den en-timmes öppetttid som finns för vicevärden (fast vi inte ens har en vicevärd) en gång i månaden (i bästa fall). Ni har i alla fall en chans varje vecka.

Det är naturligtvis väldigt illa att efter 14 dagar bara besvara en skrivelse med "mail har emottagits och kommer att besvaras". Det är dock bättre än hur det har fungerat i alla år i min förening.
Här får vi inte ens bekräftelse på att skrivelser mottagits. Inte ens när vi begär denna bekräftelse. Vi får inte något svar överhuvudtaget.

Att det fungerar på liknande sätt i våra föreningar antyder att det är vanligt förekommande. Medlemmarna är tyvärr inte klara över hur illa det egentligen är, samt känner att de i alla fall inte kan göra något åt det (vilket man naturligtvis kan).

Om styrelsen inte får ansvarsfrihet så behöver detta inte motiveras. Man kan tycka att så borde ske, men vad många inte tänker på är att om man är lite insatt i lagarna så kan även medlemmarna i vissa fall utnyttja luddigheten i lagar och stadgar till sin egen fördel. Och det ska man fan göra!

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 30/05-2023 20:49:20 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: