Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Richard
E-postHemsida

En mer utförlig förklaring till Rotavdraget och kanske en förståelse till irritationen eller vad man nu kallar det:-)

Föreningen skriver:
"Den summa som du kommer att få tillbaka vi din skattesedel, skall komma föreningen till godo,
eftersom föreningen gjort diverse arbeten på fastigheterna.
Därför kommer föreningen under september - oktober 2006 återkräva dessa pengar via din hyresavi

Det intressanta med detta är utformningen och på vilket sätt föreningen önskar få tillbaks pengarna.
Man börjar omedelbart med en tvångs åtgärd. Tanken är god men påvisar obetänksamhet och därför måste detta ifrågasättas.

Kontakt har upprättats med xxx xxxxxx, jurist på HSB.

Hans förkortade svar återges i princip med 3 ord förutom att man inte har rätt att kräva in
några pengar alls och ur ett juridiskt perspektiv skulle vi vinna ett återbetalningskrav med 100% säkerhet.

Följande 3 kriterier.
* Man måste kunna motivera kostnaden, en hyreshöjning måste motiveras.
* Likabehandlingsprincipen gäller. dvs. får en ska alla ha, kortfattat.
* Ovanstående utrycker en form av tvång och faller därför eftersom detta inte är tillåtet.

Dessutom påtalades följande:
Rot avdraget är inte ett självändamål. Syftet är att förutom själva reparationen också öka användandet av företag med F-skattesedel och som ger ordentligt specificerade kvitto.

Konsensus ära att finns ingen anledning till oro. Man har ingen laglig grund för en eventuell indrivning ifall detta skulle bli nödvändigt
Därefter kontaktades skattemyndigheterna för besök. Efter att granskat papperna en liten stund ansåg man att det vore bäst att Rättsenheten på Skattemyndigheten tog sig en titt. Lena Abrahamsson kontaktades. Efter ytterligare granskning kontaktades Cecilia Andersson, enhetschef på ROT enheten i Vimmerby.

Följande gäller:
Det är alldeles riktigt att man som brf kan erhålla rotavdrag på "av föreningen belägna 'småhus'"

Häng med nu... Föreningen bestämmer sig att göra grundarbeten på våra fastigheter.
Om det gäller lägenheter kan bostadsrättsföreningen själva yrka på avdrag. När det gäller "småhusen" ska man ta antalet småhus minus kostnaden för lägenheterna och sedan dela på resterande småhus, dvs. man måste explicit ange kostnaden per småhus eftersom den måste vara dedikerad.men....föreningen måste vara medvetna om att avdraget går till bostadsrättsinnehavaren och inte till föreningen. Man kan tycka om detta som man vill men det finns ju en orsak till reglerna....

3 par, Stina och Olle , Jens och Siv samt peter och Lisa bor i vardera ett små-hus och får enligt
skattemyndigheterna en reduktion på 5250 kr vardera, dvs 10.500./par

* Stina och Olle har ekonomiska problem och har en månatlig utmätning på en total skuld, låt säga 50.000.

* Jens och Siv ska flytta den 1/7

* Peter och Lisa bor kvar men skriver inte på ansökan utan ansöker för egen räkning om Rot avdrag för en omfattande renovering av sitt kök samt badrum

Alla utom Peter och Lisa skriver på ansökan om ROT avdrag.

Nu beviljar skattemyndigheterna Rotavdragen.

Med vilken rätt kan föreningen kräva in pengarna från paren ovan.
Par ett kommer inte att ha ekonomiska resurser eftersom Kronofogden redan utmätt summan.

Ska föreningen kräva in Sept resp Okt hyra från någon som redan flyttat från området eller ska nyinflyttade få ta den smällen. Hur ska ni driva in den hyran?

Och till sist varför ska Peter och Lisa "solidariskt " vika undan för de omkostnaderna som köket och badrummet inneburit för deras del.

En sekundär fråga: Har Styrelsen uppfyllt sin informationskyldighet gentemot boende i lägenheterna (obs inte småhus) med att informera om deras rätt till rot avdrag för reperations omkostnader för t.ex renovering av badrummet.
I all ära att föreningen värnar om ekonomin men att facistiskt förändra de demokratiska principerna och kalla Rot-avdraget för Årsavgift är väl ändå att ta i.

En tredje fråga är.- Vad är det för underlag Ni skickar med Ansökan.
Delger ni alla "Småhus" detta underlag innan ni skickar in det?

Skulle detta vara ett felaktigt underlag kan ju enligt reglerna detta bli en kostsam historia för oss boende.
Ordet Solidaritet lär inte hålla vare sig i Hyresnämnden eller i annan rättslig instans.

Det troliga är väl att nu kommer styrelsen och anställda att skrika om hyreshöjningar och att
alla är oansvariga och osolidariska.

För alla nu som fortfarande har tvivel finns följande telefon till Rotenheten i Vimmerby:

0492 - 172 15 Cecilia Andersson
0492 - 172 01 Sandra Alexandersson

Att råda någon är fel, alla ska göra vad de anser är riktigt dock ska man vara medveten om att man påtager sig ett ansvar och eftersom föreningen inte idkar social verksamhet så varför skulle man ta hänsyn till eventuella påföljder

Observera att ansökan måste ha kommit in till Skatteverket senast den 1 mars 2006. Detta gäller även för dig som har brutet räkenskapsår och ska räkna av skattereduktionen på skattebeskedet för 2007.
Den som lämnar oriktiga uppgifter och får för hög skattereduktion är skyldig att betala tillbaka det han fått för mycket. Den som avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter för att få högre skattereduktion riskerar dessutom skattetillägg

March 7 2006 (610) e
    Kommentar av Admin

För att läsa allt om rotavdrag 2008, se Rotavdrag i en brf

Hyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 13/12-2019 11:27:59 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: