Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


G-I
E-postHemsida

Apropå hotbrevet:

Vad jag kan se är inte ”hotbrevet” skriven av styrelsen, utan bara av en medlem som sitter i styrelsen. Det är en avgörande skillnad. Eller har styrelsen skrivit under? Det syns i alla fall inte här. Visst är detta ”hotbrev” lite smutsigt med pajkastning mm. Men vad vet vi om denna medlem som försöker motarbeta styrelsen? Jag har ingenting emot att man motarbetar styrelsen (det har jag gjort många gånger innan jag blev styrelsemedlem, och nu när jag är styrelsemedlem gör jag det ännu mer, är kritisk mot allt möjligt), men det finns bra och dåliga sätt att motarbeta en styrelses agerande: har den boende gått med öppen kritik till styrelsen? Håller den boendes argumentation i sak, eller håller han/hon också på med smutskastning? Vi vet ingenting om hur det gick till. Jag vill försvara (lite grand) den styrelsemedlem som skrivit detta hotbrev: jag tror mig kunna se ett rop på hjälp i brevet, lite desperation kan man säga:

Det sista som framkommit nu är att den nytillträdda ordföranden tvingats att lämna sitt uppdrag på grund av "personliga skäl" vilket är skrämmande och allvarligt för föreningen! Men tyvärr bästa bostadsrättsinnehavare förmodligen kommer det inte att sluta med detta utan även anställda kommer att sluta sina anställningar, eller behöva sjukskriva sig och troligtvis fler styrelseledamöter kommer att ställa sina platser till förfogande. Frågan ställer sig därför ganska klart, fortsätter detta kommer det förmodligen att ta ett slut med en stor förskräckelse.

Och så här kan man läsa att brevförfattaren faktiskt verkar bry sig mycket om föreningens ekonomi (att notera här att den boende som brevet är riktat till verkar har börjat med pajkastning) verkar:

Allt detta "helvete" har tillkommit genom att en enda person börjat med "pajkastning" uppmanat de boende att helt sonika strunta i att lämna in blanketten, BRA! Vad händer nu jo denna person undergräver och försöker helt klart förstöra för föreningens framtida ekonomi, vad gör ni om pengarna tar slut i kassan? Höjer avgiften? Hur många vill detta?

Varför ska man inte tro på brevets författare? Men jag håller med er att pajkastningen är förkastligt (Är denna perfekta person själva i fogdens register?).

Jag har fortfarande inte förstått varför det ska vara så bra att inte lämna in den här blanketten om ROT-avdrag. Jag tog själv initiativet att dela ut en enkät (för att undersöka trivsel, viljan att hjälpa, mm, se http://hotpot.se/riksbyggen.htm och sök på enkät) till alla i ”min” förening, och jag skulle blivit lika f...d om någon hade motarbetat oss. Fast i min förening håller vi en mycket ren och hygglig ton i officiella brev/nyhetsbrev. Men, som sagt, var detta hotbrev, vad jag kan se, inte från styrelsen utan från en medlem.

Angående rollen som valberedningen ska ha och inte ha, tycker jag att valberedningen ska i första hand hitta så många kandidater som möjligt och sätta krav på dem att presentera sig för alla medlemmar. Jag tycker inte att valberedningen ska ha en egen bedömning på kandidaterna, och valberedningen ska absolut inte filtrera bort kandidater. Självklart ska styrelsen arbeta oberoende, och ska inte rapportera till styrelsen.


March 7 2006 (608) e
    Kommentar av Admin
Bara en snabb kommentar om rotavdraget (jag lägger till mer sedan).

Jag förstod inte heller först vad problemet med blanketten var, men nu har jag fått mer info, och nu vet jag varför den aktuella styrelsens metoder inte fungerar.

Det är kanske bättre om Richard förklarar hur det ligger till, om han vill, eftersom han är betydligt mer insatt i detta än vad jag är.
Jag kan inte svara på om skrivelsen är
från styrelsen, eller
från en enskild styrelseledamot
(eftersom författaren inte verkar ha vågat underteckna utskicket).
Men i bägge fallen så är det från styrelsen. Allt som kommer från någon del av styrelsen är alltid från hela styrelsen. Detta med ett undantag; om resten av styrelseledamöterna gått ut med skriftlig info omedelbart efter utskicket att de inte är delaktiga i utskicket.

Det är fegt att inte underteckna en skrivelse, och personligen tycker jag att medlemmarna måste ställa krav på att styrelsen alltid såväl undertecknar med att det är från styrelsen, som anger vem som suttit "vid pennan", samt datum.
T.ex.
Styrelsen för Brf Holmenkollen
Jonas Jönsson, sekreterare
s-i-g-n-a-t-u-r
2006-03-08


Som utomstående känner jag naturligtvis inte till allt som förekommit i den aktuella föreningen, men jag har lite mer info om fallet än läsarna av detta forum.

Min ståndpunkt är klar även om det skulle ha varit så att medlemmen ifråga "motarbetat" styrelsen. Detta ska en styrelse kunna hantera under normala omständigheter, dvs i de fall styrelsen agerat korrekt. Har styrelsen inte agerat korrekt så är det inte rimligt att det råder allmänt förbud mot att påpeka detta. En styrelse måste tåla kritik, precis som alla vi andra "vanliga" människor får göra i vårt liv. Jag tycker inte att en styrelse ska ha en unik "immunitet" från att bli kritiserad.

Visst är det ett rop på hjälp. Ett solklart sådant. Och, som du säger, ett desperat sådant. Men det är inte formulerat på ett moget sätt. Det finns förmodligen i de flesta föreningar någon/några som "motarbetar" styrelsen (på gott och ont). Om man inte vet detta så har man gett sig in i ett uppdrag med förbundna ögon.

Hur definieras sedan att man "motarbetar styrelsen"? Är det att definera som "motarbeta" om man har en avvikande åsikt än styrelsen. Ja, det finns nog ett antal styrelser som känner sig motarbetade om en enda medlem har en enda avvikande åsikt i en enda fråga under ett helt år.

Att styrelsen upplever sig "motarbetad" berättigar dock på intet sätt att styrelsen smutskastar enskilda medlemmar på detta otäcka sätt.

Angående styrelsens skrivning om att alla anställda och styrelseledamöter måste sluta sina jobb eller sjukskriva sig för att en medlem har framfört sina åsikter så tycker jag inte synd om någon för detta. Är det 3-åringar vi talar om eller är det vuxna människor?

Jag ser inte att skrämselpropagandan här har något att göra med att styrelsen bryr sig mycket om föreningens ekonomi. I sitt större sammanhanget verkar det snarare som om att det är en ren skyddsmekanism från styrelsen som orsakat detta ordval.

Visst verkar det utifrån styrelsens utskick som om att det är den anklagade medlemmen som startat "pajkastningen" (större delen av utskicket går ju ut på att smutskasta medlemmen ifråga), men var hittar du något exempel på detta? Det finns inte! I stället framgår det att styrelsen känner sig pressad för att en medlem framfört sina åsikter på styrelsens agerande (där styrelsens ogenomtänkta agerande inte håller i praktiken).

Varför ska man inte tro på utskickets författare?
Bra fråga!
Svaret på detta är att ett utskick som till största delen går ut på att smutskasta en medlem (dessutom utan att kunna prestera ett endaste litet konkret exempel på något "dumt" som medlemmen gjort), med en tillhörande "passus" innehållande någon form av information (som jag dessutom vet inte besvarar det resonemang som har föregått detta utskick), inte gör någon trovärdig.

Vågar sedan styrelsen inte skriva under sitt utskick så blir man inte precis mer trovärdig för detta.

Ännu ett skäl till varför styrelsen har noll trovärdighet är att styrelsen inte vill ge den anklagade medlemmen en chans att försvara sig mot styrelsens angrepp. Styrelsen vill heller inte bjuda in till diskussion om det som uppenbarligen behöver diskuteras.

Det är en tråkig trend i bostadsrättsföreningar att den medlem som vill framföra sina synpunkter hindras från detta så långt det är möjligt, på olika sätt.

PS.
Jag kan tillägga att jag kommunicerat med den anklagade medlemmen, och jag är imponerad över det arbete han lägger ner för sin förening. Han är verkligen inte ute efter att "förstöra", utan han vill bara föreningens bästa... vilket kanske inte råkar sammanfalla med "styrelsens bästa".

Mitt intryck av styrelsen (speciellt efter den närmast hårresande information som jag fått som inte kommit ut i detta forum) är däremot att styrelsen mest bara vill "styrelsens bästa".

Detta är en viktig distinktion som många bör fundera över i sina föreningar.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 16/10-2019 19:48:30 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: