Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

Gällande stadgar i en Brf i Eslöv, att en styrelse tillåter dessa stadgar skulle vara straffbart,

SAMVERKAN MED HSB
§ 4
Föreningen skall vara medlem i HSB-förening för orten i det följande kallad HSB.
Föreningen skall för i 1 § avsett ändamål bedriva sin verksamhet i nära och fortlöpande samverkan med HSB.
HSB ombesörjer uppförandet av föreningens hus och utförandet av allt som sammanhänger därmed i överensstämmelse med inom HSB gängse normer och mot ersättning enligt av HSB:s Riksförbund vid varje tidpunkt fastställda arvodesnormer.
HSB handhar föreningens räkenskaper och medelsförvaltning samt biträder föreningen i förvaltningen av dess angelägenheter mot ersättning enligt av HSB:s Riksförbund vid varje tidpunkt fastställda arvodesnormer.

§ 5
För Föreningens verksamhet skall genom HSB:s försorg upprättas ekonomisk plan i enighet med vad som stadgas i bostadsrättslagen.

§ 6
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB skall föreningen betala avgäld till HSB på sätt som anges i den ekonomiska planen.

§ 7
Föreningen skall hålla sina fastigheter i förstklassigt och väl underhållet skick. Till kontroll härav äger HSB tillträde till samtliga utrymmen i fastigheterna.


February 21 2006 (558) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!

Undrar hur HSB lyckats lura in denna stackars förening i något som är så ensidigt HSB-inriktat?

Är det detta som HSB-representanten är till för, dvs att se till så att HSB får total kontroll över alla föreningar som är tillräckligt lättlurade?

Känns som ett fall för EU-domstolen.

Det måste också vara en samling sällsynt lättlurade medlemmar i denna förening (även om det inte är säkert att medlemmarna involverats i stadgarna... bara för att lagen säger en sak så är det inte alltid så att allt följer lagar och regler).

Undrar samtidigt hur många föreningar i Sveige som har dylika slavstadgar och slavavtal med HSB?

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.