Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Marianne pensionär
E-post

hej.
Har en medlem i en BRF rätt att flytta en punkt på dagordning
till en annan punkt vid godkännande av dagordning ?
ex. motioner punkt 17 till före ansvarsfrihet för styrelse.
vid vår stämma blev jag nekad det. MO viste inte om det var tilllåtet utan föreslog röstning om frågan
vilket utföll till min nackdel.Ingen visste så då var
det bäst att förkasta förslaget.


July 17 2009 (3679) e
    Kommentar av Admin
En enskild medlem har inte i sig rätt att bestämma att ändra ordningen på punkterna i dagordningen.
Men stämman är det högsta beslutande organet i föreningen, och om det beslutas med enkel majoritet att ändra dagordningens punkter (vilket innebär att även nya punkter i dagordningen kan införas om de är direkt kopplade till någon annan punkt) så ändrar man dagordningen.

Normalt gör man det under punkten "Godkännande av dagordning", men det finns absolut inget som hindrar att detta görs i ett senare skede av stämman (så sker nog ganska ofta, även om det då brukar vara mötesordföranden som tar detta initiativ).

Med andra ord så går det alldeles utmärkt att stämman beslutar att punkten motioner ska flyttas till före punkten för frågan om ansvarsfrihet (något vi tidigare diskuterat i det nya forumet eftersom även andra efterfrågat möjligheten att flytta fram punkten motioner i dagordningen).

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.