Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan

Afgäld

ja,ja, men som ej skett:
Det går inte att hitta några avgäldspengar i HSB:s årsredovisningar.

Tänk OM: skatt kommer på detta 1,2 miljarder?

1 200 000 000kr, eller per bostadsrättsmedlem 3000kr?


Utdrag ur en årsredovisning, HSB:s Bladet.
Kanske fler föreningar kan förhandla med HSB????
Inga småsummor precis?
Alla lika inför HSB?
Vad gör revisorerna??

"Not 7
Extraordinära intäkter
Föreningen har under 2005 träffat en överenskommelse med HSB Stockholm om
föreningsavgäld till HSB Stockholm innebärande en avskrivning av skuld på 463 663 kr
avseende för mycket debiterad avgäld för år 2001-2004.
HSB Stockholm har även avskrivit resterande del av avgäld för år 2005-2009."


HSB:s avgäld.

Ni har sett att jag tagit fram några brf föreningar som "förhandlat" senaste åren med HSB och fått avskrivningar på avgälden. Bladet och Minneberg t.ex. Åren har gällt 2005 och 2006. Vilket betyder att HSB trots att HD sagt att man inte kan ta betalt utan att utföra tjänster fortfarande "robbar" föreningarna på miljoner?

Om nu några föreningar kan slippa betala kan inte alla då förhandla med HSB? Är det till och med så att de som redan betalt klart har möjlighet att få tillbaka pengar? Preskiberingstid?
OM det är på detta viset sitter cirka 3 800 styrelser och inte gör skäl för sitt arvode. Det vill säga tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen.
kommentera gärna!


Avgäld

"Brf Blåsut, som skulle betala
1,2 miljoner i avgäld, klarar
sig nu undan med 770.000
kronor, och Brf Göteborgshus
40 har på motsvarande sätt fått
sin avgäld sänkt från 476.000
till 204.000 kronor.
Alla ärenden är dock unika"
Källa: Tidningen BoFakta


Avgäld.
"Föreningen vann tvisten både i Tingsrätten och Hovrätt mot HSB om skyldighet att erlägga
föreningsavgäld. Detta innebär att föreningen inte längre kommer att erlägga avgäld till HSB motsvarande
109.000 kr per år. Avgälden skulle ha erlagts fram till år 2013."
Källa: Tre Kullar brf:s årsredovisning


Till samtliga styrelseledamöter i HSB-föreningar
Gå in på sesam och skriv brf avgäld.
Ni får då upp 100tals föreningar som Förhandlat och lyckats skriva ner sina avgälder.
Underligt är att HSB drar en del föreningar fortfarande till hovrätten när de utsätts för "missnöje att betala avgäld". Det finns sedan länge prejudikatet att föreningar som lämnar HSB inte skall betala avgäld.
Det räcker att skriva om stadgarna avseende avgälden för att "slippa betala" en del av de som gjort detta har fortfarande HSB kvar som förvaltare. Bra påtryckningsmedel?

Ännu ett exempel på avgäldbefrielse:

"HSB-affären Föreningen har sedan början av 1990-talet haft en tvist med HSB Stockholm rörande ekonomisk kompensation för att vi från starten fått sämre ekonomiska förutsättningar än de övriga föreningarna i Minneberg. Parterna har under senare år närmat sig varandra.
Vid 2003 års stämma fick styrelsen i uppdrag av medlemmarna att avsluta förhandlingarna i enlighet med den preliminära överenskommelse som träffats och presenterades på årsstämman.
Så har nu skett, något som har bekräftats genom att föreningen, genom samtliga ordinarie styrelseledamöter,
och HSB Stockholm ingått ett förlikningsavtal där den aktuella tvisten lösts en gång för alla.
Uppgörelsen innebär att föreningen erhållit en rejält tilltagen rabatt i samband med förtidsinlösen av den avgäld som föreningen har att betala till HSB Stockholm.
Beslut togs då också på årsstämman i maj att nu äntligen lägga HSB-affären till handlingarna."


Hur mycket är det värt att vara HSB-förening?

Fyra miljoner till HSB
Alla vi i bostadsrätt sföreningen Bågen är med och betalar
den så kallade föreningsavgälden till HSB Stockholm. Och
det är inga småsummor. Varje år bidrar vår förening med
över 500 000 kronor.

Bågens medlemsavgift för att
tillhöra HSB är 30 300 kronor per år
och därtill betalar vi alltså föreningsavgälden.
Sammanlagt ska vår förening betala över 10 miljoner utslaget på tjugo år.
Nu har vi betalat i tolv år och det återstår över 4 miljoner innan vi slipper avgälden.
Om Brf. Bågen inte tillhörde HSB
skulle vi varken behöva betala resten
av avgälden eller den årliga
medlemsavgiften."
Källa Bågens informationsblad


Än en gång avgäld till HSB Stockholm.

Är styrelserna mer rädda för HSB än för medlemmarna. Och varför ställer inte medlemmarna krav på att styrelserna skall förhandla bort avgälden med HSB. Det går.

Föreningen som gick ut med detta i sin årsredovisning för 2 år sedan har fortfarande HSB som förvaltare.
Föreningen har en av Sveriges duktigaste avtalsskrivare som ordförande (därav resultatet om borttagning av avgälden?)
HSB har satt in tunga artilleriet som HSB ledamöter; Chefen för medlemssektionen i Stockholm som ordinarie samt en annan mycket hög chef i Stockholm som suppleant.
BÄSTA STYRELSER BEGÄR FÖRHANDLINGAR MED HSB OCH GÖR EN INSATS FÖR MEDLEMMARNA.


"Föreningsavgälden till HSB
Föreningen har sedan begynnelsen betalat en s.k. föreningsavgäld till HSB Stockholm. I och med att HSB avskrev denna avgäld minskar Föreningens kostnader med
356 000 kronor per år fr.o.m. år 2005."


Så här uttalar sig HSB om den extra avgift i flermiljonklassen som alla (utom de som hellre aebetar för medlemmarna) betalar.
Avgäld till HSB ej att förväxla med tomrättsavgäld.
HSB avgälden betalas under en 20 årsperiod vilket gör att det "syns mindre"
Frågar man HSB lite djupare om detta säger de att denna avgift inte tas ut vid byggnationen utan istället efteråt.
Det som inte går ihop med det är att HSB inte betalar skatt för denna "senare" betalning????


"Föreningsavgäld
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser."


Konstaterande: HSB ledamöterna är inte till för medlemmarna i föreningen. Om nu någon trodde det??

Utdrag ur:
HSB Stockholms årsredovisning 2005
Avgälden
Under 2005 fastställdes domen i den s k avgäldsfrågan.
Högsta Domstolen beviljade inte HSB Stockholm prövningstillstånd. Den
ekonomiska konsekvensen innebär förlorade intäkter i form av 8
mkr 2005 och totalt ca 69 mkr under de kommande tio åren.

* Föreningsavgälden har funnits i HSB sedan starten 1923. Den infördes som garanti för att det skulle finnas tillräckligt med kapital för att bilda fler bostadsrättsföreningar och bygga nya bostäder. Varje brf har enligt stadgarna betalat 2,5% av produktionskostnaden uppdelat på 20 år.

October 30 2007 (3110) e
    Kommentar av Admin
OBS! Se Föreningsavgäld i HSB - en ej giltig avgift!

Jag visste inte att föreningsavgälden förr i tiden betalades under 10 till 30 år och på senare tid under 1-5 till 20-25 år.

Min förening är äldre än 30 år så det förklarar att vi inte betalar föreningsavgäld, utan bara tomträttsavgäld til kommunen på en kvarts miljon kronor om året.

Jag skulle gissa att den klart övervägande delen av HSB:s flotta av föreningar är äldre än 30 år så det innebär att det nog inte är så många procent av brf:arna som betalar föreningsavgäld... men det är klart synd om de brf:ar med styrelser som inte invänder mot denna avgäld, utan bara snällt pumpar in pengar till HSB.

En fråga som uppstår är ju om man har rätt att få tillbaka pengar retroaktivt från HSB för den avgäld föreningen betalat in?


Också utmärkt med ditt klargörande av vad denna föreningsavgäld egentligen är för något.
Det är ju en form av hemlig avgift som säkert ytterst få känner till.
Ännu en gång;

Vad är föreningsavgäld?
Föreningsavgälden har funnits i HSB sedan starten 1923. Den infördes som garanti för att det skulle finnas tillräckligt med kapital för att bilda fler bostadsrättsföreningar och bygga nya bostäder. Varje brf har enligt stadgarna betalat 2,5% av produktionskostnaden uppdelat på 20 år.


Vad jag förstår från G-I så är det inte bara HSB, utan även Riksbyggen, som har denna avgäld!

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 30/05-2023 19:32:31 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: