Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Admin

Hur styrelse och HSB lurar medlemmarna

Se nedan!

September 25 2007 (2927) e
    Kommentar av Admin

Styrelsen i min förening har gått ut med kallelse till en extrastämma innehållande två punkter;
 1. Beslut om projektering för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer (enkel majoritet)
  Ingen information har föregått denna extrastämma. Genom att styrelsen inte ger någon som helst förhandsinformation så hoppas styrelsen att medlemmarna inte ska förstå hur stor denna punkt är, och vad detta kommer att innebära i rejält ökad årsavgift för medlemmarna. Detta är en strategi som HSB lärt ut till brf:arna under alla år, och som oftast fungerar väldigt bra om man vill köra över medlemmarna samtidigt som man utsätter sig för minsta möjliga kritik.
  Det är fegt, det är ruttet och det är fult. Men det är så det fungerar inte bara i min brf, utan även i en hel del andra misskötta föreningar.

  I stället för att undersöka fakta och kunna tala för sin sak så försöker man gå köksvägen och - utan insyn och utan information om vad som händer - göra som man vill. Var och en förstår att en styrelse som inte är kompetent att göra ens rätt i den minsta lilla fråga knappast lär göra rätt för beslut i tiomiljonerkronorsklassen

  En öppen och ärlig styrelse hade gått ut med information och sagt att detta är den största fråga som denna förening kommer att hantera någonsin, och därför är det viktigt att du kommer till denna stämma!

  Det viktigt att känna till att styrelsen i min brf under sin tid inte gjort mycket rätt. Faktum är att om det har gått att göra fel så har denna styrelse gjort detta. Medlemmarna i min förening består till större delen av äldre personer vilket förmodligen inte gör det hela bättre.

  För varje stämma så kommer allt färre av medlemmarna till stämmorna eftersom de ser att det aldrig går att göra sig hörd ändå. De i princip enda som numera kommer till stämmorna är de som inte begriper sitt eget bästa och som bara ser stämman som lite underhållning och som en omväxling till att sitta och titta på Bingolotto. 2. Första beslutet om att antaga nya stadgar för föreningen (enkel majoritet). Stadgeförslaget bifogas
  Trots att jag har omfattande förslag på stadgeändringar så har styrelsen inte nämnt dessa med ett ord. Styrelsen har bara kopierat HSB:s normalstadgar rakt av, trots att dessa är extremt dåliga och endast formulerade för HSB:s och styrelsens eget bästa, utan hänsyn till medlemmarnas rättigheter.

  Styrelsen har också mage att kalla HSB:s normalstadgar för "Styrelsens förslag till stadgar", trots att inte en ledamot i denna styrelse har lagt ner en sekund på att fundera över innehållet.


Kallelsen är daterad den 19 september, och om den delats ut den 20 september skulle detta ha varit exakt två veckor före extrastämman som äger rum den 4 oktober. Om styrelsen väntade 4 extra dagar specifikt för mig innan jag fick kallelsen vet jag inte.

Not. I min styrelse ingår Bengt Skånhamre (informationschef HSB Malmö) som HSB-ledamot.

Mer info kommer efterhand här.


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 15/11-2019 10:47:43 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: