Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Admin

Hur styrelse och HSB lurar medlemmarna

Se nedan!

September 25 2007 (2927) e
    Kommentar av Admin

Styrelsen i min förening har gått ut med kallelse till en extrastämma innehållande två punkter;
 1. Beslut om projektering för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer (enkel majoritet)
  Ingen information har föregått denna extrastämma. Genom att styrelsen inte ger någon som helst förhandsinformation så hoppas styrelsen att medlemmarna inte ska förstå hur stor denna punkt är, och vad detta kommer att innebära i rejält ökad årsavgift för medlemmarna. Detta är en strategi som HSB lärt ut till brf:arna under alla år, och som oftast fungerar väldigt bra om man vill köra över medlemmarna samtidigt som man utsätter sig för minsta möjliga kritik.
  Det är fegt, det är ruttet och det är fult. Men det är så det fungerar inte bara i min brf, utan även i en hel del andra misskötta föreningar.

  I stället för att undersöka fakta och kunna tala för sin sak så försöker man gå köksvägen och - utan insyn och utan information om vad som händer - göra som man vill. Var och en förstår att en styrelse som inte är kompetent att göra ens rätt i den minsta lilla fråga knappast lär göra rätt för beslut i tiomiljonerkronorsklassen

  En öppen och ärlig styrelse hade gått ut med information och sagt att detta är den största fråga som denna förening kommer att hantera någonsin, och därför är det viktigt att du kommer till denna stämma!

  Det viktigt att känna till att styrelsen i min brf under sin tid inte gjort mycket rätt. Faktum är att om det har gått att göra fel så har denna styrelse gjort detta. Medlemmarna i min förening består till större delen av äldre personer vilket förmodligen inte gör det hela bättre.

  För varje stämma så kommer allt färre av medlemmarna till stämmorna eftersom de ser att det aldrig går att göra sig hörd ändå. De i princip enda som numera kommer till stämmorna är de som inte begriper sitt eget bästa och som bara ser stämman som lite underhållning och som en omväxling till att sitta och titta på Bingolotto. 2. Första beslutet om att antaga nya stadgar för föreningen (enkel majoritet). Stadgeförslaget bifogas
  Trots att jag har omfattande förslag på stadgeändringar så har styrelsen inte nämnt dessa med ett ord. Styrelsen har bara kopierat HSB:s normalstadgar rakt av, trots att dessa är extremt dåliga och endast formulerade för HSB:s och styrelsens eget bästa, utan hänsyn till medlemmarnas rättigheter.

  Styrelsen har också mage att kalla HSB:s normalstadgar för "Styrelsens förslag till stadgar", trots att inte en ledamot i denna styrelse har lagt ner en sekund på att fundera över innehållet.


Kallelsen är daterad den 19 september, och om den delats ut den 20 september skulle detta ha varit exakt två veckor före extrastämman som äger rum den 4 oktober. Om styrelsen väntade 4 extra dagar specifikt för mig innan jag fick kallelsen vet jag inte.

Not. I min styrelse ingår Bengt Skånhamre (informationschef HSB Malmö) som HSB-ledamot.

Mer info kommer efterhand här.


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.