Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


misteln
E-post

"Vi berättar vår historia" så stod det i den inbjudan till möte som HSB Malmö inbjöd brf Mistelns medlemmar till den 24 maj på Folkets Hus och som bevittnades av ett tjugofemtal medlemmar blev ett totalt antiklimax !

I inbjudan stod att HSB Malmö skulle berätta sin historia vilket man också gjorde på det sättet att fyra olika personer beskrev sin egen historia av hur dom upplevt den situation som föranlett detta möte. Deras version var självklart en partsinlaga av sällan skådat slag.

Men det som var oerhört allvarligt i sammanhanget var att man i inbjudan också skrivit till våra medlemmar ”få höra din åsikt i frågan”. Av detta blev ingenting eftersom HSB Malmös representanter inte tillät att några frågor ställdes !!! Någon fråga tvingades man dock svara på med stor tvekan.

Alltså en envägskommunikation och HSB propaganda som saknar motstycke under vår tid i styrelsen i brf Misteln. En ur demokratisynpunkt stor skandal !!!
Bo Linde / Fredrik Löfvall

May 25 2007 (2540) e
    Kommentar av Admin

Större delen av "informationsmötet" bestod utav att HSB berättade hur bra HSB var, med vad de bygger, med seniorbostäder och allt vad det nu är, som inte var av intresse för särskilt många av deltagarna, och som man bara undrade vad det hade med saken att göra.

Resterande del bestod av att försöka vända medlemmarna i Brf Misteln mot styrelsen.

Men där sköt sig HSB rejält i fossingarna.

Medlemmarna kom dit för att ställa frågor. De hade många frågor som de ville framföra. Men när HSB bryskt talar om för medlemmarna att de inte får yttra sig på mötet så förlorade HSB all trovärdighet, även bland de skeptiska i församlingen.

Det enda som egentligen hade med saken att göra var att HSB klargjorde att HSB saknade befogenhet att utesluta medlemmar. Så Alf Gustavssons tankar om att utesluta Brf Misteln handlade bara om att utesluta själva föreningen från HSB.
Detta som kollektiv bestraffning endast för att två medlemmar ställt frågor till HSB !!!

Ganska kul. Fundera gärna lite på vad detta innebär.

Naturligtvis skulle HSB aldrig någonsin våga utesluta föreningen. Det skulle komma i media över precis hela Sverige. Men att framföra hot för att försöka skrämma medlemmar till tystnad på detta sätt känns i alla fall för mig som oacceptabelt.


Det kan också vara intressant att känna till hur Alf Gustavsson öppnade årsstämman för HSB Malmö.

Så här sa Alf då inför hela stämman 2007, om Brf. Misteln:

"Vi gör bedömningen att våra ansträngningar hittilldags genererat mer än 200 arbetstimmar i föreningen och enbart inför detta årsmöte sysselsatt vår juridiska och parlamentariska kompetens i mer än 40 timmar. Utan kostnad för föreningen.

I detta tvingas vi konstatera att vi inte längre kan stå till föreningens disposition för upplösningen av det här frågekomplexet som vi fram till idag samlat på oss.

Föreningens aktiviteter har också gett sysselsättning åt HSB Riksförbunds Gun-Britt Mårtensson liksom den nominerade nye förbundsordföranden Kent Olof Stigh i Göteborg samt alldeles i dagarna föreningens externa revisor Peter Sjöberg, Ernst & Young.

Inte heller ansträngningar från dessa har kunnat tillfredsställa föreningens behov."

Min kommentar är bara:
Ja, men i stället för att lägga alla resurser på att försöka hitta sätt att undvika svara på frågor, så svara i stället på frågorna!!!
Det hade kanske tagit någon timme att reda ut allt om HSB i stället valt att svara på föreningens frågor.
TILL HSB:
Jag har sagt det många gånger förr, men jag säger det för säkerhets skull en gång till. Ni är väldigt välkomna att kommentera precis vad ni vill, när ni ändå tittar in här.


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 18/11-2019 15:30:03 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: