Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

Anledning till att jag säger som jag gör är att det finns ett Hovrättsavgörande där man säger att bedömningen måste vara objektivt gjort (välgrundad dvs inte rena gissningar) och att den avser huruvida sökanden skall kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Dessutom framgår av samma fall att styrelsen har vida ramar i i bedömningen om den skäligen skall nöja sig med sökande medlem.

Återigen i BRL framgår att man inte får ha en aboslut inkomstgräns som krav men att bedöma sökanden ekonomiska förmåga är alltså tillåtet.

Om du förstås inte hävdar att Hovrättens dom är felaktig. Men i sånt fall måste man vara tydlig med det, då får man istället argumentera för hur "det bör fungera" istället för hur det är och vad som är tillåtet.

Om man känner sig felaktigt behandlad kan man överklaga ett nekande från en förening.

May 25 2007 (2536) e
    Kommentar av Admin
Men JA, i BRL står det inte att man inte får ha en absolut inkomstgräns som krav för medlemsskap.

"Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen"


Det står klart och tydligt att man inte får ha något inkomstkrav överhuvudtaget.
Man får ej heller ha något förmögenhetskrav.

Dessa två parametrar är obevekliga enligt lagen.
Det finns heller ingen annanstans i lagen som vikten av dessa reduceras på något sätt.

Eftersom jag inte läst hela rättsfallet RH 2000:22, och bakgrunden inte framgår från den del du tog upp, JA, så kan jag inte säga med säkerhet om min bedömning är att hovrätten gjort rätt eller fel.
Men det tycks helt uppenbart som att hovrätten gjort fel.

Tyvärr görs det ofta fel i det svenska rättssystemet. Kompetensen är helt enkelt inte tillräckligt hög, och rättssystemet är inte uppbyggt för att kunna hantera den mängd av rättsfall vi har i Sverige. Polisen avskriver majoriteten av ärenden, och sedan behandlar rättsväsendet resterande fall utan eftertanke, och sedan har man infört ett prövningstillstånd som gör att vi har ett rättssystem att jämföra med ett kommunistlands för 100 år sedan.

Kompetensen bland advokater kan också vara skrämmande låg. Detta framgick för egen del senast med all önskvärd tydlighet när advokatfirman Schumacher höll i min förenings stämma.

Jag har en del personlig erfarenhet från rättsfall, och jag frapperas varje gång över hur låg kompetensen är i Tingsrätt, etc. Och jag kan tillägga att jag aldrig förlorat ett rättsfall.

Jag är av den åsikten att det bör fungera som det står i lagen, dvs jag anser att lagen ska följas i detta fall. Och jag anser inte att Hovrätten har rätt att göra bedömningar som på ett så uppenbart sätt står i direkt motsats till vad lagen säger.

För de som vill att lagen ska följas och att lagar ska tolkas på ett rätt och rimligt sätt så kan vi idag lyckligtvis gå utanför det svenska rättssystemet. Det svenska rättssystemet får gång på gång på tafsen av EU-domstolen, och Sverige borde skämmas rejält för detta... men hur försöker man skärpa sig? Ja, inte på något sätt alls. Sverige är också lyckligt lottade att ha en justitiekansler som inte är som alla andra ämbetsmän. Göran Lambertz tar sitt arbete på allvar, och Sveriges hopp står näst intill enbart till att Göran Lambertz lyckas få ändringar till stånd.

Som en liten påminnelse till läsarna lägger jag här igen in hovrättsfallet som JA syftar på;
I kravet på att föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare och således bevilja medlemskap ligger i första hand att den nytillträdande bostadsrättshavaren skall vara i stånd att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Den prövning som föreningen har att göra måste självfallet ske på ett objektivt sätt och grundas på utredning i rimlig omfattning beträffande sökandens ekonomiska förhållanden. Det ligger samtidigt i sakens natur att en bostadsrättsförening måste ges vida ramar för sin skälighetsbedömning, särskilt som denna är inriktad på framtida och därmed på svårbedömbara förhållanden. För förvärvarens men inte för överlåtarens del finns vid avslag en rätt till prövning av hyresnämnd. För att en bostadsrättsförenings beslut att vägra förvärvaren medlemskap skall kunna föranleda skadeståndsansvar gentemot den medlem som överlåtit bostadsrätten måste det - förutsatt att skadeståndsskyldighet inte redan på annan grund är utesluten - krävas att föreningen i avsevärd grad har åsidosatt sin skyldighet att iakttaga objektivitet vid prövningen...

...Hovrätten kan inte finna att utredningen ger stöd för annat än att föreningen, genom sin styrelse, gjort en seriös och på objektiva skäl grundad bedömning av sökandenas förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen men funnit att de saknat förmåga till detta...

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/07-2019 21:41:33 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: