Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

" § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen" "

Vad är det som är oklart i detta? Man får inte ha villkor som tex anger att "för medlemskap i denna förening skall hushållets årsinkomst uppgå till minst 850 000 kr".

Det är helt i sin ordning att neka medlemskap till någon som man har välgrundad anledning att misstänka inte kommer att kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Nu kommer följdfrågan här vara "Vad är välgrundad anledning.... det kommer leda till missbruk osv" Det går inte att säga generellt såklart eftersom varje situation är ganska särpräglad. Någon med betalningsanmärkningar kan tex ha en förmögenhet etc. Det är en bedömning i det enskilda fallet.

I all lagstiftning krävs tolkningar m.m, om det vore så enkelt som att i alla lägen bara lagtexten gällde skulle det inte behövs varken domstolar eller jurister. Det är helt och hållet ogörligt att skriva lagtext för alla tänkabara situationer som kan uppkomma.

May 24 2007 (2534) e
    Kommentar av Admin
Inget tolkningsutrymme!

Jo, visst är det praktiskt omöjligt att skriva lagar så att alla tänkbara situationer täcks. Det mesta som står i lagen är öppet för tolkningar. Det finns dock undantag. Här vill jag mena att ett av dessa undantag finns avseende vad man kan neka medlemskap för.

"Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen"
är t.ex. omöjligt att tolka på annat sätt än vad det står.

Precis som du säger så innebär den att man för medlemskap inte kan kräva t.ex.;
"För medlemskap i denna förening skall hushållets årsinkomst uppgå till minst 850 000 kr".
Eller någon summa överhuvudtaget, oavsett hur liten eller stor den är.

Jag har inte kollat hur SBC:s stadgar ("normalstadgar", även om de inte finns på samma sätt som inom HSB) ser ut, men det står inte i HSBs normalstadgar, lika lite som det står i lag, att medlemskap kan nekas om man har "välgrundad anledning" att misstänka att någon inte kan fullgöra sina "ekonomiska förpliktelser".

Eftersom denna formulering inte finns varken i lag eller stadgar så behöver man inte fundera på vad "välgrundad anledning" innebär (var har du hittat formuleringen "välgrundad anledning"?).

Och biten om "ekonomiska förpliktelser" finns ej heller denna i lag eller HSBs normalstadgar (det är bara något HSB hittat på och uttryckt på sin webbplats).

Så när HSB på sin webbplats skriver;
"Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen"
så har det alltså inget stöd i varken lag eller stadgar (utöver problemet att HSB uppmanar styrelserna att bryta mot lagen enligt vad jag beskrivit). Och jag skulle tro att det är på gränsen till noll HSB-föreningar som ändrat formuleringen här från HSB:s normalstadgar (och det försumbara antal som gjort detta har förmodligen inte en formulering som överensstämmer med lagen).

Om man skulle kunna vägra någon medlemskap för att man har välgrundad anledning att misstänka att en person inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser så finns det i så fall (lite rått beskrivet) heller inget hinder för att vägra någon medlemskap för att denna person inte har en grön cykel.

Jag är av denna enkla anledning spiksäker på att det inte är ok att neka medlemskap ens till någon som styrelsen har välgrundad (vad det nu skulle vara) anledning att misstänka inte kommer att kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser.

Det finns faktiskt en viss logik i att lagen stoppar styrelser från att ägna sig åt att kontrollera medlemmars ekonomi, men detta har jag beskrivit tidgare, så jag upprepar inte detta ännu en gång.

Men om någon kan säga konkret hur man skulle kunna komma runt lagen i denna fråga så skulle jag vara oerhört intresserad av att få reda på detta.


Däremot kan man förlora sin bostadsrätt om man inte betalar sina avgifter i tid, men det är en annan sak, och inte kopplat till rätten att bli medlem/köpa bostadsrätt.

Detta är en annan diskussion, men här brister lagen i var gränserna går.
Det finns det som inte betalat sin avgift på nästan ett år, men ändå får behålla sin bostadsrätt.
Sedan finns det andra som betalat in avgiften lite för sent några enstaka gånger, men ändå förlorar sin bostadsrätt.
Är det någon som styrelsen gillar så släpper styrelsen igenom allvarligare förseelser, men om det är en medlem som t.ex. kritiserat styrelsen så ryker den personen fort om han/hon missat någon gång att betala avgiften. Inte särskilt rimligt att det här är upp till en lekmannastyrelse att avgöra efter vad de känner för, eller hur?


Betalningsanmärkningar

I den specifika frågan om betalningsanmärkningar så är det orimligt att använda detta som skäl för att neka någon medlemskap. Var står det i lag eller stadgar att detta skulle kunna var skäl för att neka medlemskap? Jag säger bara lycka till, till den styrelse som försöker något sådant. Jag skulle vilja se den styrelse som lyckas göra detta utan att bryta mot lagen.

Dessutom, precis som du säger JA, kan man ha en miljard kronor på banken och 1.000 betalningsanmärkningar. Vilket väger tyngst?

Vem kan avgöra vilken typ av betalningsanmärkningar som är ok och vilka som ej är det?
Utifrån vilket ramverk?

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 10/12-2019 14:22:08 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: