Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Janne
E-post

Allt började med en fin tanke om att bygga en uteplats med trädäck. Efter uppmaningar från en granne om att vi nog skulle be om tillstånd att bygga, gick vi till områdesförvaltaren med våra ritningar på planerad uteplats. Denne sa, efter att ha läst igenom BRFs ”villkor för uteplatser”, att inget tillstånd från styrelsen krävdes. ”Styrelsen har inga synpunkter angående byggen av trädäck.” Med dessa ord var vi övertygade om att vi följde bostadsföreningens regler och började därmed bygga vår uteplats.
Under detta samtal berörde vi även storleken på ett förråd som vi också hade tänkt bygga och vi fick med oss storleksreferenser.

När vi kommit halvvägs med bygget (uteplatsen omfattar 60 m2) kommer en granne (styrelsemedlem) fram till oss och vi inleder ett samtal angående förrådet. Han påstod att om vi pratar med områdesförvaltaren skulle det eventuellt finnas en möjlighet att få tillstånd till ett förråd som vi trodde skulle se estetiskt bättre ut och vara lite större, men som inte riktigt följde de storleksreferenserna som vi tidigare hade fått (i detta skede hade inte förrådsbygget påbörjats).
Sagt och gjort, vi gick till områdesförvaltaren och frågade om detta var möjligt. Han menade att vårt förslag inte var orimligt, men att han inte ville fatta detta beslut utan att fråga områdets styrelse. Vi bestämde därför ett möte där vi alla skulle ses och diskutera förrådets utformning.
Mötet ägde rum Torsdagen den10 maj 2007 och närvarande var, förutom oss själva, områdesförvaltaren och styrelsens ordförande samt sekreterare.
Den första anmärkningen var höjden på gavel och staket. De skulle sänkas. Vi förklarade att vårt misstag grundade sig på vårt första möte med områdesförvaltaren, då han, efter att ha läst reglerna för uteplatser, påstått att ”styrelsen inte har några synpunkter angående trädäck” samt att ”ritning behövs ej”. Områdesförvaltaren bekräftade detta när styrelsens båda medlemmar var närvarande.
Under mötet beslutades det att en del av uteplatsens gavel måste sänkas till 220 cm höjd och att staketets ”frukosthörna” måste sänkas till 80 cm höjd. En ritning på andra sidans tänkta gavel var också tvungen att lämnas in.

Vi åtgärdade tillrättavisningarna helgen därpå, gaveln och staketet sänktes till respektive höjd. Gavelritningen väntade vi med, eftersom det var den sista punkten i bygget och vår prioritering var att först åtgärda de påpekade felen.

Måndagen den 14 Maj fick vi en påminnelse (bifogas på länken nedan).
Vi fick en chock! Plötsligt ändrades återigen vår muntliga överenskommelse.
Brevet var uppdelat i två delar där Del 1 var signerat av områdesförvaltaren (daterat 2007-05-11) som yrkade på en ritning på den fortsatta byggnationen som skulle behandlas på kommande styrelsemöte den 14 maj.
Del 2, tillskriven i efterhand för hand, och signerad av bostadsföreningens styrelse. Daterad 2007-05-14 och erhållen sent samma kväll, efter ovannämnda styrelsemöte, med tanke på tillskriftstexten som förklarar att eftersom vi inte har lämnat in den efterfrågade ritningen på uteplatsen, kommer hela bygget, även trädäck, att stoppas tills vidare.
Lägg även märke till påminnelsens dateringar. Styrelsen har härmed, genom att stoppa områdesförvaltarens brev, omöjligtgjort vår inlämning av önskad ritning i rätt tid.
Paradoxalt nog omöjliggör de vår möjlighet att lämna in ritningen i tid, samtidigt som de fortsätter brevet med att straffa oss genom att inte tillåta fortsatt byggnation, därför att vi inte har lämnat in ritningen i tid.


Tisdagen den 15 maj gick jag direkt till områdesförvaltaren för att fråga vad det är som pågår och samtidigt visa min förvåning över det hela. Han blev själv väldigt förvånad över detta, framför allt att styrelsen hade skrivit till en text på vårt brev undertecknat av honom. För att reda ut detta ringde han omedelbart upp styrelsens ordförande och fick då reda på att styrelsen hade ändrat sig igen. Denna gång hittade de ännu ett fel; en bärande regel fastmonterad i husets fundamentvägg (det handlar om 8 st 10mm hål som är avsedda för att fästa 145x45mm regel). Nu påstod de att fundamentväggen måste återställas till dess ursprungliga form och besiktas av styrelsen innan de överhuvudtaget kan ta ställning till ritningen av hela vår uteplats.
Under tisdagssamtalet beklagade sig områdesförvaltaren återigen över att hans feltolkning av BRFs ”villkor för uteplatser” hade lett till hela denna pärs. Han sa även att reglerna var skrivna på ett sätt som lätt kunde misstolkas.

Vi är medvetna om styrelsens regler och försöker följa dem. När sedan styrelsen hela tiden kommer på nya regler, retroaktivt, utan att ta hänsyn till att misstagets ursprung ligger på deras sida: fel information och ett muntligt besked, som av mig betraktas som ett muntligt avtal, som hela tiden ändras. Från början var det ju sagt att ”Styrelsen har inga synpunkter angående bygge av trädäck” och våra ritningar avböjdes. I min direkta tolkning kunde jag utforma bygget av uteplatsen enligt mitt eget tycke och börja bygga direkt. Jag har visat tillmötesgående och hittills ändrat allt enligt deras rekommendationer, men de senaste anmärkningarna innebär att jag måste riva absolut allt och vänta på deras godkännande av ritningen (som de som sagt avböjde från början) innan jag kan börja om allting från början, om de nu har lust att överhuvudtaget ge mig byggtillstånd.

Det som gör mig mest konfunderad och handfallen är styrelsens ständiga ändringar av sina synpunkter av vår uteplats. Man har en känsla att de uppdatera sina regler i samma takt som vi bygger vår uteplats, samtidigt som de kräver att vi ska rätta oss efter dem i efterhand. De förnekar hela tiden det faktum att områdesförvaltaren tog de beslut som nu är grunden till detta missförstånd och vill tillskriva hela skulden på oss.

I min förtvivlan har jag några frågor:
• Jag vet att muntligt avtal gäller som ett skriftligt, men räknas ovannämnda situation som brytande av ett muntligt avtal?
• Vad har jag för möjlighet att överklaga BRFs styrelses (HSB) beslut?
• Vad har för chanser om jag vill gå till domstol med detta?


Med vänlig hälsning – en väldigt trött och förtvivlad

Janne.


May 21 2007 (2505) e
    Kommentar av Admin
Oj, verkligen ingen rolig situation du hamnat i, Janne !!!

Du undrar tre saker.

Ja, du har rätt i att ett muntligt avtal gäller precis lika mycket som ett skriftligt avtal.
Dock är det så att problemet alltid ligger i bevisföringen av ett muntligt avtal. Därför ska man alltid eftersträva skriftliga avtal (inte nödvändgtvis avtal, men i alla fall någon form av ett skriftligt ok i ditt fall hade varit guld värt) i så mycket som möjligt.
Enligt din beskrivning så bryts utan tvekan det muntliga avtalet, men här kompliceras situationen ytterligare av att det är två motparter, styrelsen och förvaltaren. Vilka befogenheter har egentligen förvaltaren? Det är något som sällan eller aldrig specificeras för medlemmarna.
Enligt din beskrivning så har du självfallet rätt, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att få rätt.

Du har alla möjligheter att överklaga bostadsrättsstyrelsens beslut, men samma problem här som i den första punkten, frågan är om du får rätt. Det är nog tyvärr helt omöjligt för någon att i förväg svara på hur stora dina chanser är att få rätt.
Anledningen till detta är två. Dels, som jag nämnt, problemet med att bevisa vad som sagts av vam. Dels att lagar - och kanske ännu mer stadgar - normalt är så luddiga och tvetydiga. Som jag tagit upp så många gånger förr så gör tvetydigheten i stadgarna att man kan tolka allting på flera olika sätt. När det mesta handlar om tolkningsfrågor så kan detta leda till att styrelser kan ställa till med en hel del problem för medlemmar.

Det är alltså omöjligt för någon att svara på vad utgången blir om du vill gå till domstol. I ditt läge hade jag inte tvekat en sekund att dra ärendet vidare. Men det är för att jag är så envis av mig, och för att jag inte kan acceptera orättvisor och att bli illa behandlad. Alla bryr sig inte så mycket om detta som jag.

Det bästa är om du kan komma överens med styrelsen, men om du känner att du uttömt alla möjligheter så är det naturligtvis alltid möjligt att pröva saken rättsligt.

Det som talar till din fördel är just den skriftliga del som du nämner.
Dvs att styrelsen i princip omöjliggjort för dig att ta fram en ritning i tid.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 11/12-2019 01:16:42 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: