Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


nike, medlem, fristående brf, SBC-medlem.

Ämne: SBC, Sveriges Bostadsrätts Cemtrum.

Då man läser inlägg från nu och förr tycks det råda en stor övervikt för diskussioner om och problem med framförallt HSB men även Riksbyggen. Visst, de är jättestora organisationer med många medlemmar, men det finns också en stor kader brf som inte är uppknutna på det sättet.

Vår förening är frïstående. Vi är inte uppknutna till någon organisation. Visserligen är vi medlemmar i SBC, men förvaltningen sköter föreningens styrelse.

Fördelen för oss enskilda brf-medlemmar är indirekt, i det att SBC håller styrelsen informerad om alla ständiga ändringar i lagar och förordningar.

Nackdelen är att SBC endast är till för styrelsen. Vi enskilda brf-medlemmar kan inte vända oss till SBC för att få råd och hjälp med olika spörsmål. Vår styrelse har t o m använt sig av SBC som företrädare vid medlems tvist med föreningen, och medlemmen har därmed själv fått vara med och betala motpartens biträde.

Det skulle vara intressant att få höra om styrelsers respektive enskilda brf-medlemmars uppfattning om och erfarenheter av SBC. Antingen ni är förvaltade av SBC eller sköter förvaltningen själva.

Vill också gärna att ni brf-medlemmar i fristående föreningar hör av er och delger oss era erfarenheter, hur ni håller er informerade och up to date, och hur ni får hjälp när så behövs.

Skriv, skriv, skriv!


March 22 2007 (2200) e
    Kommentar av Admin
Det är naturligtvis inte så bra att SBC bara är till för styrelsen, och att medlemmarna inte har någon att vända sig till.

Inom HSB fungerar det så i konflikter mellan styrelse och medlemmar att HSB som regel alltid tar styrelsens parti (oavsett hur fel styrelsen har). Dvs medlemmen får inte bara kämpa mot styrelsen för att hävda sin rätt. Medlemmen får även kämpa mot hela HSB-organisationen. För de flesta medlemmar så kan detta vara en ganska jobbig situation.

Jag kan inte SBC så bra, men ju mer jag sätter mig in i SBC, desto mer negativt inställd blir jag till denna organisation. Det du beskriver här att enskilda medlemmar själva får finansiera inte bara sina egna kostnader i en tvist utan även motpartens kostnader (dvs styrelsens) är exakt hur det fungerar inom HSB (och inom Riksbyggen). Det är ju bara helt absurt att det får gå till så här, och det måste till en ändring i regelverket för att denna odemokratiska och synnerligen orättvisa hantering snarast ska upphöra.

Medlemmar ska inte behöva betala för att bli "trakasserad".

Kan tillägga att det är särskilt viktigt att på varje årsstämma pressa styrelsen till att redovisa exakt hur stora de juridiska kostnaderna ("advokatkostnader") varit och exakt hur dessa pengar har använts. Det stoppar på intet sätt en styrelse från att använda medlemmarnas pengar i tvister mot dessa medlemmar, men det kanske får en del styrelser att tänka till lite först innan man spenderar pengar på advokater och dylikt mot medlemmarna.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.