Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


nike, medlem, fristående brf, SBC-medlem.

Ämne: SBC, Sveriges Bostadsrätts Cemtrum.

Då man läser inlägg från nu och förr tycks det råda en stor övervikt för diskussioner om och problem med framförallt HSB men även Riksbyggen. Visst, de är jättestora organisationer med många medlemmar, men det finns också en stor kader brf som inte är uppknutna på det sättet.

Vår förening är frïstående. Vi är inte uppknutna till någon organisation. Visserligen är vi medlemmar i SBC, men förvaltningen sköter föreningens styrelse.

Fördelen för oss enskilda brf-medlemmar är indirekt, i det att SBC håller styrelsen informerad om alla ständiga ändringar i lagar och förordningar.

Nackdelen är att SBC endast är till för styrelsen. Vi enskilda brf-medlemmar kan inte vända oss till SBC för att få råd och hjälp med olika spörsmål. Vår styrelse har t o m använt sig av SBC som företrädare vid medlems tvist med föreningen, och medlemmen har därmed själv fått vara med och betala motpartens biträde.

Det skulle vara intressant att få höra om styrelsers respektive enskilda brf-medlemmars uppfattning om och erfarenheter av SBC. Antingen ni är förvaltade av SBC eller sköter förvaltningen själva.

Vill också gärna att ni brf-medlemmar i fristående föreningar hör av er och delger oss era erfarenheter, hur ni håller er informerade och up to date, och hur ni får hjälp när så behövs.

Skriv, skriv, skriv!


March 22 2007 (2200) e
    Kommentar av Admin
Det är naturligtvis inte så bra att SBC bara är till för styrelsen, och att medlemmarna inte har någon att vända sig till.

Inom HSB fungerar det så i konflikter mellan styrelse och medlemmar att HSB som regel alltid tar styrelsens parti (oavsett hur fel styrelsen har). Dvs medlemmen får inte bara kämpa mot styrelsen för att hävda sin rätt. Medlemmen får även kämpa mot hela HSB-organisationen. För de flesta medlemmar så kan detta vara en ganska jobbig situation.

Jag kan inte SBC så bra, men ju mer jag sätter mig in i SBC, desto mer negativt inställd blir jag till denna organisation. Det du beskriver här att enskilda medlemmar själva får finansiera inte bara sina egna kostnader i en tvist utan även motpartens kostnader (dvs styrelsens) är exakt hur det fungerar inom HSB (och inom Riksbyggen). Det är ju bara helt absurt att det får gå till så här, och det måste till en ändring i regelverket för att denna odemokratiska och synnerligen orättvisa hantering snarast ska upphöra.

Medlemmar ska inte behöva betala för att bli "trakasserad".

Kan tillägga att det är särskilt viktigt att på varje årsstämma pressa styrelsen till att redovisa exakt hur stora de juridiska kostnaderna ("advokatkostnader") varit och exakt hur dessa pengar har använts. Det stoppar på intet sätt en styrelse från att använda medlemmarnas pengar i tvister mot dessa medlemmar, men det kanske får en del styrelser att tänka till lite först innan man spenderar pengar på advokater och dylikt mot medlemmarna.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 13/11-2019 05:07:48 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: