Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


OS ledamot

Trivselregler och störning

Medlem1 har blivit störd av medlem2 och störningen i sig är inte tillåten enligt trivselreglerna. Medlem1 har påpekat detta för medlem2 utan bättring och då tagit kontakt med styrelsen som också talat med medlem2. Störningen har minskat men kvarstår till viss del. Varken medlem1 el styrelsen tycker att störningen är av sådan art att en framtida uppsägning är aktuell, men vill ändå betona alvaret och att "nu räcker det". Hur hanterar era föreningar liknande? Går det att skapa skriftliga tillsägelser utan att vara beredd att gå till uppsägning? Muntliga samtal/tillsägelser verkar inte hjälpa.
December 19 2006 (1579) e
    Kommentar av Admin
Detta är ett delikat problem som säkert många styrelser brottas med. Det är inget kul med konflikter mellan styrelse och medlemmar (ju mindre konkreta reglerna är desto större sannolikhet för att konflikter uppstår).

Tyvärr finns det inget riktigt bra svar på din undran.

I min förening så tog dåvarande ordförande på sig att bötfälla medlemmar som hon tyckte inte skötte sig. Detta gjorde hon otroligt nog med stöd av HSB även om en styrelse såväl som HSB naturligtvis saknar all möjlighet att bötfälla medlemmar som inte uppfyller stadgar eller lagar.

Det finns alltså egentligen ingen gyllene mellanväg, mellan att prata med medlemmen i kombination med en skriftlig tillsägelse och att hota med vräkning.

Man skulle önska att det fanns, men tyvärr.

Det finns en sista möjlighet, och det är om du ber din bostadsorganisation (om det är HSB, RB eller någon annan) att skicka medlemmen en skriftlig tillsägelse. Det kan ha större effekt än om en styrelse delar ut en tillsägelse.

Men det är sista utvägen före hot om vräkning.

Nästsista utvägen är att styrelsen skickar en skriftlig tillsägelse till medlemmen, utan hot om vräkning, men där styrelsen på ett vänligt sätt (dvs utan t.ex. orden "tillsägelse" och "varning") upplyser att störningen (som jag förutsätter handlar om en ljudmässig störning) upplevs som besvärlig för grannarna. Beroende på störningens art kan man lägga till att störningen i förlängningen - i värsta fall - kan leda till att medlemman avsägs sin rätt till bostaden.
Även en något mer diskret ljudmässig störning kan naturligtvis upplevas jobbig för grannar om den pågår under en längre tid, och detta måste klargöras för medlemmen.

Vad som är särskilt viktigt i en skriftlig tillsägelse är att det redogörs exakt för vad som är problemet och exakt på vilket sätt styrelsen önskar rättelse. Om det är att det efter klockan 10 på kvällen inte får ske några reperationsarbeten i lägenheten, eller vad det nu är. Är detta luddigt beskrivet så kan styrelsen inte räkna med att rättelse sker av medlemmen.

Ett annat litet trick är att styrelsen kan sammanföra den som står för störningen med en grannarna som upplever störningen som besvärlig, där en eller ev flera i styrelsen sitter som "medlare", för en diskussion i frågan.

Tänk på att man bara med vänlighet kan uppnå mycket!
Morot i stället för piska, är bäst.

Hoppas detta svar kunnat vara till någon ledning för dig.

Någon annan har kanske något mer tips i denna komplicerade fråga?

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 26/03-2023 05:19:58 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: