Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Admin
Hemsida

Styrelsen vägrar följa stämmobeslut

Till de som undrat tidigare om hur det gick i frågan om ifall styrelsen i min förening följde stämmobeslutet att lämna ut protokollen så kan jag nu informera om att styrelsen vägrar följa detta stämmobeslut.

Jag fick följande svar:

Protokollen som du har bett att få kan styrelsen svara dig följande.
Protokollen från årsstämman finns på styrelserummet.
Det går bra att komma ner och kopiera dessa när det är öppet på en onsdag.
Efter att styrelsen har talat med juristerna på HSB, så lämnas inga styrelse-
protokoll ut till någon medlem som inte sitter i styrelsen.

June 19 2006 (1080) e
    Kommentar av Admin
Det ser ut som att en polisanmälan/stämning av styrelsen är det enda som kan få styrelsen att följa lagen.

Stämmoprotokoll
På årsstämman 2005 beslutades att en kopia av stämmoprotokollen skulle lämnas ut till den som vill ha detta. Men när jag efter stämman bad om stämmoprotokollet så hävdade styrelsen (via styrelsens ordförande) att eftersom styrelsen inte skrivit in i protokollet från stämman att stämmoprotokoll skulle lämnas ut (och justerarna, som också var styrelsen, inte påpekat att detta missats) så behövde styrelsen inte lämna ut detta.
Notera här att styrelsen/ordföranden inte förnekade att beslutet togs på stämman, men styrelsen menade att det spelade ingen roll att beslutet tagits eftersom det inte skrivits in i protokollet (!!!).

På årsstämman 2006 togs ännu en gång ett stämmobeslut på att stämmoprotokollen skulle kopieras upp till den som efterfrågade dessa. Jag frågade då särskilt styrelsen om de förde in detta beslut i protokollet, vilket de tydligt svarade ja på. Styrelsen invände på stämman inte mot detta beslut på något sätt. Tvärtom, så var styrelsen (via mötesordföranden, dvs HSB-representanten och tillika informationschef på HSB Malmö - Bengt Skånhamre -, som var den som talade för hela styrelsen) helt överens med stämman i denna fråga.

Som alla kan se av svaret ovan så vägrar nu styrelsen trots detta att följa stämmans beslut.

Styrelseprotokoll
När det gäller styrelseprotokollen så hänvisar styrelsen till "HSB:s jurister" som skäl till att styrelsen inte kan lämna ut dessa protokoll.

Styrelsen vill inte berätta vad HSB:s jurister skulle ha att säga i denna fråga. Men dels har HSB:s jurister inte ett dugg med saken att göra, och dels är lagen solklar på att detta är fullt tillåtet.

Dessutom så finns det redan ett antal föreningar i landet som lämnar ut styrelseprotokollen utan att knysta. Vad är det som gör att just vår styrelse inte kan göra som andra styrelser?

Det finns bara en sak som står över ett stämmobeslut, och det är lagen. Jag vet med 100% säkerhet att lagen inte hindrar någon styrelse från att lämna ut styrelseprotokoll (oavsett vad HSB och styrelsen i samverkan vill ljuga ihop om detta).
Alltså har styrelsen även i denna fråga begått ett synnerligen allvarligt lagbrott !!!
Styrelsen får nu vara beredd på att ta konsekvenserna för att den medvetet bryter mot lagen.


Jag tror inte HSB:s jurister är så fullständigt okunniga om lagar och regler att de skulle säga att styrelsen inte kan lämna ut protokollen (även om HSB självklart är rädd för vad jag skulle kunna avslöja, om dessa protokoll offentliggjordes).

Lögner
Alltså återstår bara att styrelsen/HSB framför en ren och skär lögn.
Dessa lögner från styrelsen tycks vara ständigt återkommande (en del av den senaste tidens lögner från styrelsen har jag dokumenterat på denna sajt), men jag har förstått att det inte bara är i min förening som styrelsen kan ljuga medlemmarna rakt upp i ansiktet utan att skämmas.

Vad är styrelsen rädd för?
Vad kan skälet vara till att styrelsen är så rädd för att lämna ut protokollen? Vad är det som gör att styrelsen öppet och medvetet bryter mot lagen hellre än att lämna ut vad styrelsen sysslar/sysslat med? Som alla förstår så kan det bara finnas ett skäl, och det är att styrelsen är medveten om att den inte följt lagar och regler, och därför är rädd för att detta ska avslöjas.

HSB står bakom lagbrott och lögner
Denna historia blir inte precis mindre uppseendeväckande av att en person (minst) från HSB:s ledningsgrupp varit med och tagit detta beslut.

Detta otvivelaktiga lagbrott backas med andra ord upp av HSB på högsta nivå!

Man kan bli mörkrädd för mindre!

OBS!
Styrelsen såväl som HSB borde vid det här laget veta att jag inte är den som ger upp i första taget. Jag har aldrig förlorat en tvist i hela mitt liv, och om jag bestämmer mig för att anmäla styrelsen så kan HSB sätta in hela sin styrka av jurister, det kommer ändå inte att hjälpa dem. Nu ser det ut som att styrelsen föredrar att frågan avgörs rättsligt med full mediabevakning hellre än att lämna ut protokollen. Och då får det väl bli som styrelsen vill. Fördelen med detta är att det då inte blir lika lätt för styrelse och HSB att ljuga. Dessutom kan det komma fram ett och annat som annars inte sett dagens ljus. HSB tror kanske att allting kan lösas med förlikning, när de fått stämningen på halsen, men de ska inte vara så säkra på att jag går på detta en gång till.

Nackdelen är att alla kommer att läsa i media om vilken förening det handlar om där denna "galna" styrelse finns, och jag kommer att tvingas figurera offentligt (vilket jag gärna velat slippa), men det får jag ta.


Väckarklocka?
Förhoppningsvis ger detta medlemmar i andra föreningar en rejäl tankeställare. Om en styrelse kan begå lagbrott på ett så här oerhört flagrant sätt och dessutom med stöd av HSB, hur kan det då se ut i andra föreningar om man börja undersöka lite?

Inte ens att styrelsen vet om att jag skriver om deras lagbrott här, så att tiotusentals personer kommer att läsa om dem, är tydligen något som får styrelsen att avhålla sig från att begå brottsliga handlingar. säker är styrelsen på att HSB ska skydda dem. Ofattbart!

Om fler medlemmar anmäler övergrepp och misstänkta oegentligheter från styrelsen och från HSB så kanske det kan bli en drastisk minskning av de lagöverträdelser som oavbrutet sker.
Det finns bara ett - och endast ett - sätt att få rätt mot styrelsen eller HSB och det är att frågorna avgörs rättsligt. Fram i offentlighetens ljus med de brott som begås inom HSB och styrelser så kommer det nog snart att ske stora förändringar till det bättre.

I ett senare skede ska jag berätta om ett fall som just nu ligger på bedrägerirotelns bord (jag vill inte gå händelserna i förväg).

PS.
I skrivelser från styrelsen i min förening så vågar man inte underteckna med namn, utan man skriver under med "Styrelsen" (så även i detta fall).
Oerhört fegt, men det visar att styrelsen är rädd för de konsekvenser det kan få att inte följa lagen.

PS 2.
Jag kan inte låta bli att ta upp vad den partiska HSB-ägda tidningen Vår Bostad säger om detta.

En medlem ställer följande fråga;
Om en motion som antagits av stämman inte verkställs under verksamhetsåret undrar jag vad man, som medlem, kan göra?

HSB (Sofie Kjellin) svarar;
Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och styrelsen är det förvaltande och verkställande organet. Revisorerna utgör ett obligatoriskt kontrollorgan. De har till uppgift att bland annat granska styrelsens förvaltning.

Styrelsen ska verkställa beslut som är fattade av föreningsstämman om det inte visar sig att beslutet strider mot lag eller stadgar.

Om styrelsen inte verkställer ett beslut som föreningsstämman har fattat kan du antingen lämna in en ny motion till nästa stämma eller via en minoritet av föreningens medlemmar kräva att en extrastämma hålls.
På den kan då tas upp varför beslutet inte har verkställts och som en sista utväg kan en ny styrelse väljas för att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Ytterst är detta en fråga som handlar om vilket förtroende medlemmarna har för den valda styrelsen.


Det är bara en massa rappakalja.

Inte 17 ska man behöva skriva en ny motion och vänta ännu ett år!!! Vad är det för idiotsvar? Men det visar så väl HSB:s inställning till medlemmarna. De ska bara sitta tysta och acceptera allt vad styrelsen och den allsmäktige HSB gör.

Det är bara att anmäla styrelsen för lagbrott !!! Att denna möjlighet finns, och hur man går tillväga, vill denna partiska person inte avslöja. Alla skyddar alla, så är det bara.

Men Sofie Kjellin har rätt i att styrelsen ska bort. Tyvärr är medlemmar ofta ganska tröga så det kan bli svårare än vad det borde vara.

Varför krångla till det med en extrastämma där medlemmarna luras/bedras, förolämpas och trycks ner? Begår styrelsen lagbrott så ska den inte få ansvarsfrihet och styrelsen ska anmälas. Om styrelserna alltid kommer undan så här lättvindigt så göder det bara fortsatta oegentligheter och rena lagbrott från styrelser såväl som från HSB.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 11/12-2019 17:41:24 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: