Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


J.A

Om SBC,

Admin du har rätt, man kan köpa förvaltningstjänster. Nu var det jag som var lite svepande i beskrivningen ;).

Tror förkortningen från början stod för Stockholms Bostadsrättscentrum eller något liknande. (till skillnad från nu)

June 2 2006 (1013) e
    Kommentar av Admin
Ja, så egentligen är det så att man kan vara en HSB-förening som anlitar SBC för sin förvaltning(om det fungerar även på andra hållet, dvs att en SBC-förening kan anlita HSB, vet jag däremot inte).

(Jag har nu ställt några frågor till SBC och avvaktar svar.)

I de "nya" normalstadgarna (från 2003) försöker HSB låsa upp föreningarna till HSB:s förvaltning, enligt nedan.

§3 i "normalstadgarna" från HSB
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande kallad HSB. HSB skall vara medlem i föreningen.
HSB skall beviljas inträde i föreningen.
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning.
För att tillgodose erforderligt kapital inom HSB skall föreningen betala avgäld till HSB på sätt som anges i den ekonomiska planen.


I ovanstående paragraf hoppas HSB att de ska slippa dras inför rätta pga av konkurrenslagarna genom att använda sig av ordet "bör" i sammanhanget att föreningen ska skriva ett särskilt avtal med HSB om förvaltningen.
Men HSB har säkrat sig med den föregående meningen;
"Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB"
utifall att föreningar vill anlita någon annan - billigare och/eller bättre - förvaltare. Denna mening kommer säkert HSB att utnyttja från fall till fall för de lite mer vakna styrelserna som kan tänka sig ett annat alternativ än HSB som förvaltare (det finns HSB-föreningar idag som inte har HSB som förvaltare, men jag tror inte det är så många... av olika anledningar).

Man kan bara hoppas att det finns tillräckligt många styrelser som klargör problemet för sina medlemmar (om nu medlemmarna inte inser detta på egen hand) och ser till att stadgarna uppdateras så att §3 inte ser ut så som HSB ensidigt önskar.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.