Bil. 2 - Justering stämmoprotokoll 2009-06-15
Föreningsstämma i HSBs brf i Malmö

Förteckning över de ärenden som undanhölls medlemmarna
i kallelse och redovisning, på stämma och i protokoll


Bilaga 2 - Lista över motioner

Bl.a. denna förteckning över stämmans ärenden kom aldrig medlemmarna till del.
 1. Vad innebär det att vara justerare?, 2 sid.

 2. F.d. mattpiskningsrum, 2 sid.

 3. Försäljningsstatistik. Styrelsen bryter mot lagen!, 2 sid.

 4. Redovisning av konferenser, 3 sid.

 5. Årlig stadgeenlig besiktning, 2 sid.

 6. Prognos på månadsavgifter, 1 sid.

 7. Vattenskadad lgh, 1 sid.

 8. Fritidslokalen. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 9. Energistatistik för föreningen. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten, 4 sid.

 10. Vem köps blommor/växter in av?, 1 sid.

 11. Orimligt höga telekostnader, 3 sid.

 12. 300.000 kr i stämmokostnader, 3 sid.

 13. Anbud administration/förvaltning, 3 sid.

 14. Redovisning av arvoden, 1 sid.

 15. Kostnader för förtroendevalda/personal. "Övriga arvoden/ersättningar", 1 sid.

 16. Ofördelaktiga placeringar, 1 sid.

 17. Undermålig förvaltningsberättelse. Statistik, 2 sid. (Tot 34 sid.)


 18. Revisorer, 5 sid.

 19. Sänkning av revisorsarvode, 1 sid.

 20. Revisorernas berättelse, 2 sid.

 21. Vem kontrollerar revisorerna?, 1 sid.

 22. Styrelsens sekreterare, 1 sid.

 23. Kvalificerad styrelseordförande, 2 sid.

 24. Betonghäckar bort !!!, 1 sid.

 25. Vad gör vicevärden?, 3 sid.

 26. Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning, 2 sid.

 27. Utnyttja kompetensen i föreningen. Ingen juridisk kompetens i styrelsen!, 1 sid.

 28. Intervju med styrelsen, 1 sid.

 29. Vilka av styrelsens suppleanter har kallats till vilka möten?, 1 sid.

 30. Kommunikation, dialog och samverkan, 1 sid.

 31. Föreningens inaktuella hemsida, 1 sid. (Tot 23 sid.)


 32. Utökad stämmodagordning, 1 sid.

 33. Periodiseringsfel oacceptabelt, 1 sid.

 34. Föreningens budget, 1 sid.

 35. Upphandling, städavtalet. Behovsöversyn, sänkning av kostnader, 2 sid.

 36. Upphandling, trädgårdsskötsel, 2 sid.

 37. Val av fullmäktigeledamot. Styrelsen bryter mot lagen, 4 sid.

 38. Utbyte av stämmoordförande, 3 sid.

 39. Kollektivt bostadsrättstillägg, 2 sid. (Tot 16 sid.)


 40. Stambyte, 15 sid.

  med bilaga innehållande obesvarade frågor till styrelsen, 9 sid.

  E-post 25 sid.

 41. Stambyte - frågor, 4 sid.

  Frågor som styrelsen vägrat svara på (2D-100 -- 2D-151) 20 sid.

 42. Utbyte av HSB-ledamot, 17 sid.

  Ingen enväldig ordförande! Krav på HSB-ledamot 13 sid. (Tot 103 sid.)


 43. Styrelsen ska följa hyresnämndens beslut 2 sid.

 44. Medlemmar ska inte betala för andra medlemmars vitvaror 1 sid.

 45. Gallersats till radiatorer 1 sid.

 46. Nya stadgar för föreningen 1 sid.

  + stadgeförslag. Styrelsen bryter mot lagen,

 47. Motionären ska ha sista ordet, 2 sid.

 48. Sveriges mest odemokratiska förening? Du är en del av problemet!

 49. Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen

 50. Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor?

 51. Utbildning i bostadsrätt. Styrelsen bryter mot lagen

 52. Revisor och styrelsetrogen som justerare

 53. Ingen framförhållning av styrelsen

 54. Slöseri av styrelsen med Dina pengar 48-54= 9 sid. (Tot 16 sid.)

 55. Vattenskada. Nödvändigt med snabb reaktion, 6 sid.

 56. Specifikation av årsredovisning, 56-57 = 3 sid.

 57. Ordning på driftskostnaderna

 58. Specifikation av underhållskostnader, 2 sid.

 59. Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll, 3 sid.

 60. Fuktkontroll - Våtrumskontroll, 2 sid.

 61. Utbyte av golvbrunn, akut !!!, 2 sid.

 62. Badrumsrenovering, 3 sid.

 63. Dusch i källaren 1 sid. (Tot 22 sid.)
 64. Maxbelopp / utgiftstak, 2 sid.

 65. Definition av vad styrelsen kan besluta om, 3 sid. (Tot 5 sid.)
 66. Styrelsen vägrar följa stämmobeslut, 3 sid.
 67. Bra att styrelse/HSB ljuger för dig?, 3 sid.

 68. Behandling/utredning av motioner - med respekt!, (jmfr motion 19) 2 sid.

 69. Motioner ska utredas, Effektivisering av stämman, 3 sid.

 70. Behandling av motionärer, 1 sid.

 71. Genomförande av motioner, 1 sid.

 72. Extrastämma om motioner, etc., 2 sid.

 73. Felaktigt genomförd stämma - klander. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 74. Övergripande riktlinjer för stämmor, 3 sid.

 75. Utdelning av motioner, 2 sid. (Tot 19 sid.)
 76. Styrelsen ska visa sig på stämmor 1 sid.
 77. Olika bevakningsområden, 3 sid.

 78. Riktlinjer för styrelsen, 5 sid. (Tot 8 sid.)
 79. Åtgärdslista för avtal och motioner, 1 sid.

 80. Beslutsliggare, 1 sid.

 81. Inventariebok, 2 sid. (Tot 4 sid.)
 82. Föreningens fastighetsförsäkring, 1 sid.

 83. Checklista, 1 sid.

 84. Mål för verksamheten, 1 sid.

 85. Besparingsplan, 3 sid.

 86. Finanspolicy, 1 sid.

 87. 10-års kalkylen, 1 sid. (Tot 8 sid.)
 88. Info om kommande styrelsemöten, 3 sid.

 89. Offentliga styrelseprotokoll, 7 sid.

 90. Utdrag från styrelseprotokoll 1 sid.

 91. Styrelsen ska svara medlemmarna! Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.

 92. Inga anonyma skrivelser från styrelsen 2 sid.

 93. Plan för bättre information och engagemang, 4 sid.

 94. Medlemsenkät om information, 1 sid.

 95. Löpande uppdaterad informationspärm, 4 sid.

 96. Trivselföreskrifter, 2 sid.

 97. Anslagstavla, 2 sid. (Tot 29 sid.)
 98. Balkonginglasningstillstånd. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 99. Elmätning. Styrelsen bryter mot lagen!, 2 sid.

 100. Stämmoprotokoll ska ges ut, 3 sid.

 101. Utträde ur HSB Malmö, 2 sid.

 102. Ombud/biträde. Styrelsen bryter mot lagen, 3 sid.

 103. Anlitande av advokat, 1 sid.

 104. Styrelse hotar medlem, 3 sid.

 105. Tryggare / säkrare boende. Styrelsen bryter mot lagen, 2 sid.

 106. Ordförande misstänks för förskingring, 1 sid.

 107. Valberedningen/valberedningsblankett, 3 sid.

 108. Justering av protokoll, hur fel kan det bli?, 17 sid.

 109. Särskild granskning, 1 sid.

 110. Fastighetsboxar, 1 sid. (Tot 24 + 17 sid.).
 111. Dra nytta av erfarenheter, 6 sid.

 112. Dra nytta av erfarenheter, del II, 5 sid. (Tot 11 sid.)
På stämman uppger mötesordförande Mats Engstrand felaktigt att ovanstående max 326 sidor skulle uppgå till 1.300 sidor. Även i det felaktiga stämmoprotokollet, som skrivits av protokollförare Bengt Skånhamre, så uppges det helt felaktigt antal sidor för mina motioner; "som omfattade cirka 1 300 sidor".

Man kan bara hoppas att styrelsens kunskaper i enkel matematik är bättre än så.

Alltså är syftet med denna fullständigt felaktiga uppgift enbart för att försöka försvara styrelsens brott och för att försöka försätta mig som enskild medlem i dålig dager, i samma stil som styrelsen gjort i föreningens årsredovisning med direkta lögner.
Se även...

- Fastställande av dagordning och Fråga om kallelse behörigen skett

- Styrelsens årsredovisning

- Stämmoprotokoll


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan