Motion #80 - Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning

Det måste vara en självklarhet att medlemmarna vet vad vaktmästaren har för funktion i föreningen.

Inte ens styrelsen vet vad vaktmästaren gör?
Det finns t.o.m. stor anledning att tro att inte ens styrelsen vet vad föreningens vaktmästare egentligen gör.

Vaktmästarens arbetsschema mostavarar inte ens en halvtidstjänst
Det arbetsschema jag sett täcker inte ens upp en halvtidstjänst.

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, bl.a. enligt nedan, 2005.
MOTION 2

Jag efterfrågade på föregående årsstämma en arbetsbeskrivning för fastighetsskötaren. Styrelsen påstod att det fanns en dylik, medan jag då visste att så ej var fallet.

Den s.k. "arbetsbeskrivning" som har gällt ser ut enligt följande;
1. Kontroll värmecentral Alla dgr
2. Piazzan sopas och papperskorgar töms vid behov Alla dgr (vid behov)
3. Yttre städning 3:an, 5:an, 7:an Mån+Ons+Fre
x. Ev. reparationer Mån+Tis+Tors+Fre
4. Yttre ljusrond Mån+Fre
5. Ljusrond källare Mån+Fre
6. Tömning av sopkärl och städning av soprum Tis+Fre
7. Sopning av källargångar (vid behov) Tis
8. Kontroll tvätt+tork Ons
x. Reparationer Ons
x. Allmänt underhåll Tors
9. Tömning papperskorgar Fre
10. Avtorkning källargångar Fre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EJ MED, T.EX;
- Underhåll av föreningens redskap och maskiner - vid behov
- Ut- och inplacering av blomkrukor (6 st.) - vår + höst
- Och mycket annat


Dvs som regel tre arbetsuppgifter för varje dag.
Arbetstiden är åtta timmar, medan arbetsbeskrivningens uppgifter inte ens tycks fylla upp en halv dags arbete.

Självklart får det under inga omständigheter vara hemligt (vilket styrelsen av okänd anledning önskar) vad fastighetsskötarens uppgifter är. Under press från mig utlovades alla medlemmarna under förra årsstämman en arbetsbeskrivning för fastighetsskötaren. Än idag har denna inte dykt upp.

Anställd utan att arbetsuppgifter först specificerats
Att anställa någon utan att ens utreda vad denna person ska syssla med är ytterst ansvarslöst!
Här hade jag gjort ett ganska grundligt förarbete som styrelsen inte tycks ha dragit nytta av.

Motion ska inte behövas för att delägare ska få reda på vad vaktmästaren gör
Om inte styrelsen snarast efter denna motions inlämnade i oktober 2004 presenterar en arbetsbeskrivning för medlemmarna så vill jag med denna motion att medlemmarna röstar för att en arbetsbeskrivning genast (inom en månad) ska tas fram, och att detta ska ske i samverkan med medlemmarna.

Har styrelsen tagit fram en arbetsbeskrivning (jag hoppas då att styrelsen inte presenterar denna arbetsbeskrivning dagarna före årsmötet för att omöjliggöra att någon hinner sätta sig in i denna) så föreslår jag att denna arbetsbeskrivning tas upp till diskussion under årsstämman.

Styrelsens svar på ovanstående motion var;
"Detta är ett styrelseansvar. Det finns en komplett arbetsbeskrivning, men denna kommer ej att distribueras till medlemmarna. Det är ett stämmobeslut att ha vaktmästaren kvar".


Styrelsen bestämmer över stämman?
Styrelsen tycks tro att den står över stämman, och det är skrämmande med en så maktfullkomlig attityd. Notera att styrelsen inte ens motiverar varför styrelsen inte vill lämna ut arbetsbeskrivningen. Jag förstår att skälet till detta är att den enda arbetsbeskrivning som finns är den jag redovisat här ovan. Styrelsen vill inte att medlemmarna ska få reda på hur dåligt styrelsen sköter sina uppgifter, och därför försöker de dölja detta på alla sätt de kan.

Styrelsen har bara att följa vad stämman beslutar, och beslutar stämman - i rent egenintresse ! - att vaktmästarens arbetsuppgifter ska redovisas för delägarna så måste styrelsen följa detta beslut som styrelsen skulle ha följt utan att stämman måste kräva detta.

Styrelsen bryter mot lagen genom att inte följa stämmobeslut!
Styrelsen utlovade under årsstämman 2003 att redovisa vaktmästarens arbetsuppgfter, men i vanlig ordning valde styrelsen att i stället bryta mot lagen och strunta i detta.

Grundläggande rättighet
Det måste vara en grundläggande rättighet att som delägare i föreningen veta vad de anställdas uppgifter är. Allt annat är bara mycket, mycket märkligt!
Att en stämma kan sitta och rösta emot sitt eget bästa är inte så lätt att förstå.

Fråga till styrelsen:
Varför vill styrelsen inte att delägarna ska få veta vad vaktmästarens upgifter är?


Jag yrkar att;
  1. Vaktmästarens arbetsuppgifter ska redovisas skriftligt för alla medlemmar.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 80 om vaktmästartjänsten

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ser ingen anledning att vaktmästarens arbetsbeskrivning, som är ett internt dokument för styrelsen för att t.ex. beskriva omfattningen av vaktmästarens arbetsuppgifter, kommer medlemmarna till del. Styrelsen följer fortlöpande upp resultatet av vaktmästarens arbetsuppgifter.

Däremot har medlemmarna rätt att ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om vicevärdens arbetsuppgifter, om ärendet förekommer på föreningsstämman.
Min kommentar (1): Det är beklagligt att styrelsen tvingar medlemmarna att lägga helt onödig tid på stämman för att ställa frågor som ännu bättre kunnat besvaras i styrelsens svar till motionen. Eftersom ärendet förekommer i denna motion måste nu frågan om vaktmästarens arbetsuppgifter ställas på stämman, där styrelsen är tvingad enligt lag att svara.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.