Motion #66 - Anslagstavla

Anslagstavla för medlemmarna
Det är ingen mening med att ha en anslagstavla där vissa personer roar sig med att riva ner vad de känner för. Det är illa nog att anslagstavlorna placerats i källarna.

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, enligt nedan.
Motion 17-10 - Anslagstavla för medlemmar

Jag föreslår att den anslagstavla som finns i varje källare för medlemmarna ersätts/kompletteras med en anslagstavla i stil med den styrelsen har att tillgå.
Dvs med glasfönster och lås.

Detta eftersom det visat sig att information och annat som sätts upp på dessa tavlor ganska snabbt rivs ner av vissa personer.

Det måste med demokratiskt tänkande vara tillåtet att komma med förslag såväl som att kritisera och berömma styrelsen i förekommande fall, och det ska inte vara så att varken styrelse eller medlemmar ska censurera de åsikter som finns, eller de förslag som olika medlemmar har.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-10)
Det är ingen mer än vi själva i föreningen som avgör om informationen skall sitta kvar eller inte. En anslagstavla med glas och lås löser inte denna fråga.

Styrelsen avslår motionärens framställan och anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-10) med förslag

Det är ingen mer än vi själva som avgör om informationen ska sitta kvar?

Fel, det kan vara en enda person i styrelsen som bestämmer detta åt alla andra medlemmar, vilket styrelsen naturligtvis är väl medveten om.

Har styrelsen ens läst denna motion?

Styrelsens svar är så irrelevant att det är rent komiskt ! Alla begriper väl att en anslagstavla med glas och lås löser problemet med att ett fåtal omogna medlemmar (alt. styrelsen), obehindrat river ner (och därmed censurerar) information och åsikter från andra medlemmar.

"Styrelsen avslår motionärens framställan"

Jag har sagt det förr, men det tydligen inte tillräckligt många gånger; det är inte upp till styrelsen att avslå någonting (dessutom som vanligt utan någon egentlig motivering).

Notera här hur styrelsen tar särskilt kraftigt avstånd från något som är så banalt och enkelt att ordna. Vem som helst förstår att det måste ligga en del bakom styrelsens önskan att medlemmarna ska ges minsta möjliga chans att göra sin röst hörd.

"96 svar av 80 medlemmar"

Vi kan se att när styrelsen satte upp någon märklig förfrågan om hur vi medlemmar ville att vår utemiljö skulle se ut så gjordes detta utan någon som helst information. När jag skulle skriva upp min åsikt på enkäten så var den borta. Jag hörde dock från andra att det funnits 96 svar av mindre än 80 möjliga, och att dessa kryss kommit dit "över en natt".

Svårt att tolka det på annat sätt än att styrelsen valde denna metod pga att styrelsen ville ta ett egenhändigt beslut, utan att involvera medlemmarna. Notera att styrelsen inte ville ha någon som helst kontroll på vem som svarat (t.ex. skulle lgh.nr inte uppges).

Jag föreslår att den anslagstavla som finns i varje källare för medlemmarna ersätts/kompletteras med en anslagstavla i stil med den styrelsen har att tillgå.
Dvs med glasfönster och lås.

Styrelsens svar år 2007 på motion 17-10
En anslagstavla skall vara en plats för information från styrelse och medlemmar av betydelse för medlemmarna, men däremot inget forum.

Det finns anslagstavlor utan glas för medlemmarna.

Styrelsen kommer att ta under övervägande om anslagstavlorna skall förses med glasfönster och lås på grund av att information tas bort från anslagstavlorna utan lov.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-10)

"En anslagstavla skall vara en plats för information från styrelse och medlemmar av betydelse för medlemmarna, men däremot inget forum", skriver styrelsen.
Och det har styrelsen egenmäktigt bestämt, så då måste medlemmarna lyda???
Men det ligger i styrelsens linje att göra allt för att försöka hindra medlemmarna att uttrycka sina åsikter. Ett forum är som synes det sista styrelsen vill ha.

"Det finns anslagstavlor utan glas för medlemmarna", skriver styrelsen.
Ja... vad har detta med vad att göra? Det är ju vad jag säger i min motion, och det är det som är problemet.

"Styrelsen kommer att ta under övervägande om anslagstavlorna skall förses med glasfönster och lås på grund av att information tas bort från anslagstavlorna utan lov", skriver styrelsen.
Att "ta under övervägande" vet vi alla vid det här laget betyder att inget kommer att hända.
Endast om medlemmarna tar ett stämmobeslut på att så ska ske, så finns det en möjlighet (om än liten) att detta sker.


Naturligtvis hände sedan ingenting, precis som vanligt!


Jag yrkar att;
  1. Den anslagstavla som finns i varje källare för medlemmarna ersätts/kompletteras med en anslagstavla i stil med den styrelsen har att tillgå (dvs med glas och lås), där varje medlem har rätt att utan fördröjning få sina anslag uppsatta, utan censur.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 66 om anslagstavla

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen upplever inte att det är något större problem med att medlemmar river ner information utan lov till det. Någon anledning till att anslagstavlorna ska förses med glasfönster och lås föreligger därmed inte.
Min kommentar (?): Styrelsen skriver här att de inte tycker att det är ett problem att medlemmar river ner information på anslagstavlorna, dvs styrelsen ser det inte som ett problem för sig själva, personligen, att demokrati saknas. Vad medlemmarna tycker struntar styrelsen helt i, som vi kan se här.

Styrelsen skriver att eftersom styrelsen tycker att det är ok att medlemmar beter sig så här så ska inga åtgärder vidtagas för att försöka förhindra detta sätt av omogna medlemmar att försöka stoppa det demokratiska förfarandet i föreningen.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.