Motion #95 - Utträde ur HSB Malmö

Av ren tradition så är föreningen med i HSB Malmö, men utan att någon i föreningen bryr sig om att fråga sig varför vår förening egentligen ska vara medlem i HSB.

Följande tre frågor måste vi ställa oss;
  • Vad innebär det för fördelar att vara med i HSB?

  • Vad innebär det för nackdelar att vara med i HSB?

  • Vad får vi för de pengar vi årligen betalar till HSB?
Genomtänkta skäl för medlemskap
Vi ska inte vara med i en organisation bara av det skälet att det alltid varit så, utan föreningen måste naturligtvis ha väl genomtänkta skäl för att vara medlem i HSB.

Varför ska en representant från HSB sitta i vår styrelse?
Varför ska delägarna acceptera att föreningen har en representant från HSB Malmö i vår styrelse, dessutom en tjänsteman, vars i princip enda funktion i styrelsen är att sälja in HSB Malmös överprisade tjänster (som dessutom inte ens upphandlas av styrelsen)?

Vad tror du att denna HSB-ledamot gör för dig?
Såvitt vi kan se så är denna representant från HSB enbart till samtliga medlemmars nackdel.
HSB-ledamoten har ingen uppgift att arbeta för medlemmarna, enbart för HSB Malmö, och - officiellt - för styrelsen.

Varför ska föreningen ha en extern revisor som inte reviderar verksamheten?
Föreningen har en av HSB tillsatt extern revisor, Ernst & Young, som HSB tvingar föreningen att använda oss av. Vi kan nu alla se att denna externa revisor inte bryr sig det minsta om att kontrollera något. Den av HSB anlitade revisorn är alltså en stor fara för föreningen.

Föreningar flyr HSB - Skandalerna inom HSB duggar tätt
Vi har sett den senaste tiden hur fyra föreningar lämnat HSB Malmö och HSB Skåne. Fler tycks vara på väg. Det är uppenbart att föreningarna är missnöjda med alla skandaler inom HSB Malmö och HSB Skåne.

Tror Du att HSB kommer att förbättra sig?
I många vackra ord så kan vi höra hur HSB Malmö och HSB Skåne förklarar hur de ska bättra sig. HSB Malmö och HSB Skåne proklamerar att de ska öppna upp sig och att de ändrar rutiner för jämnan så att HSB-tjänstemännen och HSB-styrelserna inte ska kunna fortsätta att sko sig på medlemmarna. Men vad händer i praktiken?

Ord utan handling
Först basunerar HSB Malmö ut att alla frågor från medlemmarna ska besvaras. Men när vi sedan ställer frågor till HSB Malmö så visar det sig att de menade att alla frågor ska besvaras, utom de som HSB Malmö tycker är känsliga för dem själva.

Ett slutet HSB är ett farligt HSB
Jag ska erkänna att det hänt mycket inom HSB Malmö de senaste åren. Det är för att de haft en blåslampa i häcken under en period nu. I annat fall hade absolut inget hänt. Men det är så otroligt mycket kvar, och det går alldeles för långsamt.

Du får betala
För alla de fel och misstag HSB gör så är det du som får betala med den medlemsavgift du varje år betalar in till HSB Malmö

Medellön på nästan 40.000 kr/mån i HSB Malmö
Tjänstemännen i HSB Malmö har en snittlön på närmare 40.000 kr i månaden, och det är nästan 10.000 kr/månad mer än vad tjänstemännen i HSB Stockholm har.
Dessa fantasilöner är det Du som får betala. Vad får du för det?


Du kan vara medlem i HSB även om föreningen inte är det
Även om föreningen går ur HSB så kan du stanna kvar som medlem i HSB om du vill fortsätta att betala in din medlemsavgift utan att veta vad du får för dessa pengar.

Du som inte vill vara medlem i HSB får 500 kr i bonus
Vad många inte känner till, inte ens HSB Malmös styrelse, är att man vid inträdet i HSB fick betala 500 kr. Vid utträde ur HSB Malmö får du tillbaka dessa pengar, men bara om du särskilt ber om det. Annars behåller HSB dina pengar för evigt.

Medlemsavgift höjd (2009) till 400 kr/år + indexreglerat (från 200 kr)
Notera att medlemsavgiften mer än dubblerats i tysthet (styrelsen har inte varit intresserad av att informera medlemmarna om detta) till 400 kr/år + att avgiften dessutom indexregleras i takt med prisbasbeloppet.
Dvs föreningen betalar idag 96.000 kr (+ 1.200 kr enligt årsredovisningen, som styrelsen inte förklarat anledningen till).
Alltså runt 100.000 kr/år utan att vi vet något som vi får för detta (förutom de uppenbara nackdelar som vi kunnat konstatera, där HSB bl.a. håller en dålig styrelse om ryggen).


UTTRÄDE UR HSB !
Läs http://hotpot.se/hsb-uttrade.htm


Jag yrkar att;
  1. En för uppgiften kompetent arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts av stämman för att ta fram fördelar och nackdelar med att föreningen är medlem i HSB Malmö.

    Alla medlemmar ges möjlighet att ge sina synpunkter på det material som denna arbetsgrupp tar fram.

    Resultatet presenteras skriftligt på en höststämma som styrelsen kallar till, där stämman sedan fattar beslut om hur vi ska gå vidare i frågan.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 95 om utträde ur HSB Malmö

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen anser inte att det finns någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda fördelar och nackdelar med medlemskap i HSB Malmö, då styrelsen tycker att samarbetet med HSB Malmö fungerar bra och att det är en avsevärd fördel att vara medlem i en så stor organisation som HSB Malmö när det bl.a. gäller inköp, utbildningar och rådgivning.
Min kommentar (1): Det blir onekligen komiskt när HSB skriver styrelsens svar på frågan om utträde ur HSB;
"... då styrelsen tycker att samarbetet med HSB Malmö fungerar bra... ".
Är det någon som hade väntat sig att HSB skulle ställa sig positiv till utträde ur HSB?

"... och att det är en avsevärd fördel att vara medlem i en så stor organisation som HSB Malmö när det bl.a. gäller inköp, utbildningar och rådgivning".
Detta svar ger styrelsen/HSB utan att kunna precisera fördelarna (som jag frågat om under många år) med medlemskapet i HSB. "Inköp, utbildningar och rådgivning" är inget fördelaktigt med HSB, snarare raka motsatsen, dvs det HSB svarar kan likaväl vara anledningar till att lämna HSB! "Rådgivningen" vi får är det skydd vi betalar åt styrelsen till varje stämma!

Och att brf-styrelsen skulle tycka som HSB är inte mer än väntat. De håller ju varandra om ryggen så länge HSB kan tjäna pengar på detta.

Är det någon som är förvånad över att HSB här inte nämner nackdelarna med medlemsskapet i HSB?

Självklart vill varken styrelse eller HSB att det ska tillsättas en kompetent arbetsgrupp för en utredning, men med HSBs svar så blir det allt tydligare hur viktigt det är att utreda om föreningen ska vara medlem i HSB.

Det finns det alternativ till HSB som säkert är mycket bättre, t.ex. SBC, och mycket mer ekonomiskt fördelaktig.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.