Motion #35B - Tryggare / säkrare boende
Ordförande misstänks för förskingring

Insynen måste öka i föreningen!
En av de viktigaste ingredienserna för att uppnå ett tryggare och säkrare boende är att insynen ökar. Föreningens delägare måste kunna se att föreningen drivs på rätt sätt och att styrelsen inte skor sig på medlemmarna i föreningen.

Ökad insyn ger ökad säkerhet
Med en ökad insyn i styrelsens arbete och föreningens verksamhet följer helt naturligt en ökad säkerhet för Dina pengar!

En styrelse som vill utnyttja föreningen vill inte ha insyn
Den obefintliga insynen i vår förening är förmodligen bland de värsta i Sverige, men i många föreningar fungerar det som i vår förening där styrelsen gör allt som står i styrelsens makt för att insynen i verksamheten ska vara så låg som möjligt för delägarna. Detta leder ofrånkomligen till att det i vissa fall blir så att styrelsen eller delar av styrelsen utnyttjar detta för att på olika sätt försnilla pengar från delägarna.

De styrelser som har för avsikt att utnyttja sina positioner för att lura pengar av godtrogna medlemmar är också de styrelser som försöker bibehålla minsta möjliga insyn.

Styrelsens ordförande polisanmäld
Senast (19/12 2008, HD) kan vi läsa om en brf i Helsingborg där styrelsens ordförande polisanmälts misstänkt för att ha förskingrat föreningens pengar.

Ofta upptäcks inte de brott styrelsen begår
I de flesta fall upptäcks dock inte detta och i säkert många andra fall, där det bara rör sig om mindre summor, så väljer föreningen att ta förlusten, avsätta styrelsen och be dem som begått brotten att skyndsamt lämna föreningen.

Föreningen måste vidtaga åtgärder innan brottet är ett faktum!
Problemet är att när förskingringen av föreningens pengar väl inträffat så är det en lång och omständig procedur innan de ansvariga får sitt straff. Föreningen måste alltså "stämma i bäcken" och med olika metoder se till så att medlemmarnas pengar är så säkra som möjligt.

Total brist på insyn i föreningen lämnar vidöppet för att förskingra pengar
Med den närmast totala brist på insyn som finns i föreningen så lämnar det dörren vidöppen för styrelsens ledamöter att förskingra medlemmarnas pengar.

Dina pengar måste säkras!
Denna motion handlar alltså inte om att anklaga någon för något. Motionen handlar enbart om att se till så Dina pengar är så säkrade som de rimligtvis kan vara.

Jag yrkar att;
 1. Delägarnas insyn i verksamheten måste avsevärt utökas på olika sätt för att undvika framtida problem och för att uppnå ett tryggare och säkrare boende. De viktigaste parametrarna för att uppnå trygghet och säkerhet i boendet är;
  - en total öppenhet i föreningen
  - offentliga styrelseprotokoll
  - en detaljerad årsredovisning
  - kompetenta revisorer
  Dvs det krävs revolutionerande förändringar i denna förening.

  Men det finns säkert en hel del mer som kan göras, och jag vill därför föreslå att en för detta kompetent arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts för att ta fram en plan för tryggare och säkrare boende med ovanstående parametrar som utgångspunkt.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 35 och nr 35B om tryggare/säkrare boende

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen kommer att verkställa fattat beslut om en plan för ett tryggare och säkrare boende.
Min kommentar (1): Styrelsens svar förpliktigar inte till något och styrelsen kommer naturligtvis att fortsätta som under alla tidigare år, utan att ta tag i sina uppgifter.

Om medlemmarna har några synpunkter på vad som ska ingå i planen, så får de gärna ta kontakt med styrelsen.
Min kommentar (1): Det kan vi alla konstatera av erfarenhet att detta är meningslöst.

Någon anledning att på nytt fatta beslut om planen eller att tillsätta en arbetsgrupp finns därmed inte.
Min kommentar (1): Eftersom styrelsen valt att bryta mot lagen och inte ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende så torde det vara uppenbart för alla att nytt stämmobeslut måste tas, även om styrelsen med all säkerhet kommer att fortsätta bryta mot lagen.

En arbetsgrupp behövs eftersom det visat sig att kompetensen för denna uppgift saknas i styrelsen (t.ex. dörrar som står öppna så att vem som helst kan komma in trots orimligt höga kostnader för att förhindra just detta).


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.