Motion #44 - Utökad stämmodagordning

Styrelsens förslag till dagordning
För de certifierade föreningarna är det sagt att det ska tillkomma två punkter på styrelsens förslag till dagordning för årsstämman. Kanske blev det inte riktigt så i verkligheten, men det hindrar inte att vår förening föregår med gott exempel och inför dessa två punkter.

Jag yrkar att;
  1. "Styrelsens planering" ska behandlas på ordinarie föreningsstämma. Dagordningen till årsstämman utökas med följande punkter;
    • Godkännande av mål för verksamheten.
    • Godkännande av styrelsens planering.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):
Motion nr 46 om mål för verksamheten och nr 44 om utökad stämmodagordning

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Enligt § 1 i föreningens stadgar har föreningen till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt, för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.
Min kommentar (1): Motionen handlar om dels att dessa mål inte uppfylls, men även om att fler mål bör sättas upp för föreningen.

Motionären har inte gett något förslag på mål som ska formuleras.
Min kommentar (1): Nej, det ingick inte i motionen, och är inte relevant för någonting.

Styrelsen anser sig leva upp till de mål som finns i föreningen.
Min kommentar (1): Ja självklart tycker styrelsen det. Men om man jämför målen i stadgarna med verkligheten så kan man enkelt konstatera att så ej är fallet.

Någon anledning för föreningsstämman att formulera mål eller att gå igenom uppsatta mål föreligger inte.

Inte heller finns skäl att utöka dagordningen med godkännande av mål för verksamheten och av styrelsens planering.
Min kommentar (1): Styrelsen/HSB kunde inte ens hitta ett skäl till varför styrelsen önskar att stämman avslår denna motion om två nya punkter i dagordningen för årsstämman.

Notera att HSB inte kan uppge något skäl till varför just denna förening inte ska göra det som HSB annars säger att övriga föreningar ska göra!

Det blir onekligen komiskt när HSB talar emot sig själv på ett så här markant sätt!
Skäms inte HSB det minsta över hur de motsäger sig själva till nackdel för vår förening?


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.