Motion #52 - Försäljningsstatistik
Styrelsen bryter mot lagen!

Trots att stämman beslutat att styrelsen ska presentera försäljningsstatistik så bryter styrelsen fullt öppet mot lagen genom att inte följa stämmans beslut.

Medlemskontroll !!!
Det här visar hur viktigt det är med medlemskontroll. När medlemmarna inte styr styrelsen så tar sig styrelsen friheter som dessa. Styrelsen skyr inte ens att begå rena lagbrott!

Här nedan följer mina tidigare motioner i denna fråga.


Motion 17-8 - Försäljningsstatistik

Jag föreslår att styrelsen gör som många andra föreningar och löpande presenterar försäljningsstatistik för föreningen.

T.ex. i följande form;
 

Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar. Statistiken är senast uppdaterad maj 2005.

  Medelpris Lägsta pris Högsta pris
  2007
1 r.o.kv. 559.000:- 525.000:- 615.000:-
2 r.o.k. 617.000:- 610.000:- 625.000:-
3 r.o.k. 730.000:- 730.000:- 730.000:-
Etc. år för år
 

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-8)

Styrelsen finner i likhet med motionären att statistik mycket väl kan presenteras. Då antalet överlåtelser i föreningen inte är många kommer styrelsen att undersöka hur och på vilket sätt som sådan statistik bäst kan presenteras.

Styrelsen biträder motionen.


Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".
Mina kommentarer till styrelsens svar (17-8) med förslag

Not. Jag har inte sett någon försäljningsstatistik, trots den unika situationen att styrelsen instämde i motionen.

Styrelsen ska undersöka hur statistik kan presenteras

Detta är ett ständigt återkommande problem, år efter år. Det fungerar aldrig som det egentligen ska göra. Utredningar av motioner ska görs till stämman och inte efter stämman.

Hur komplicerat kan detta med statistiken egentligen vara? Vad finns det att "undersöka"? Styrelsen skriver själv att det inte är många överlåtelser i föreningen (16-23 st per år).
Varför kan ingen styrelse någonsin bara skriva "Visst, det fixar vi direkt"?

Jag föreslår återigen att styrelsen gör som många andra föreningar och löpande presenterar försäljningsstatistik för föreningen, och att styrelsen denna gång verkligen följer stämmobeslutet å det snaraste.

HSB Malmös svar år 2007 på motion 17-8

Denna motion har tidigare inlämnats inför 2006 års ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har i sitt svar på motionen föreslagit att föreningsstämman bifaller motionen och föreningsstämman har därvid beslutat i enlighet med motionen och styrelsens förslag.

Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut och kommer att göra det så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta.

Om föreningssstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

I styrelsens presentation av försäljningsstatistik skall inte statistiken på något sätt kunna härledas till någon enskild försäljning i föreningen och detta är särskilt viktigt vid få överlåtelser i föreningen.

Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-8)

"Om föreningssstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas", skriver styrelsen.
Brrr, skrämmande. Kan en styrelse köra över medlemmarna mer än vad denna styrelse gör?
Styrelsen ska genomföra stämmobeslut under gällande verksamhetsår, om inget annat specifikt sägs, men det är inget styrelsen bryr sig det minsta om!

"Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut och kommer att göra det så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta", skriver styrelsen.
Detta säger styrelsen i kombination med att styrelsen talar om för medlemmarna att styrelsen inte behöver genomföra stämmobeslut.
Fastställs inget färdigdatum så lär inget hända (och kanske inte ens då).

"Styrelsen har i sitt svar på motionen föreslagit att föreningsstämman bifaller motionen och föreningsstämman har därvid beslutat i enlighet med motionen och styrelsens förslag", skriver styrelsen.
I enlighet med styrelsens förslag? Stämman biföll min motion, inte styrelsens förslag (även om det är samma sak)

"I styrelsens presentation av försäljningsstatistik skall inte statistiken på något sätt kunna härledas till någon enskild försäljning i föreningen och detta är särskilt viktigt vid få överlåtelser i föreningen", skriver styrelsen.
Nej, det är ingen som begärt heller (och är så ej heller i mitt konkreta exempel), men det är nog bara styrelsen som tycker detta är så viktigt av någon anledning. Alla kan ju se pris per lgh på annat sätt ändå.
Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska med omedelbar verkan börja presentera försäljningstatistik enligt tidigare fattat stämmobeslut.

lgh 47 - 2008-12-29 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 52 om försäljningsstatistik

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har presenterat försäljningsstatistik i form av kvadratmeterpris, vilket framgår av styrelsens årsredovisning.

Min kommentar (?): Styrelsen vet inte ens vad statistik betyder!
Det styrelsen skrivit i årsredovisningen är ingen statistik. Det är en siffra!
Dessutom en siffra utan något som helst värde för någon!!!
"Försäljning av 30 st lägenheter har sålts till ett snittpris av ca. 11.500 kr/kvm".

Styrelsen har klumpat ihop försäljningspriserna oavsett storlek på lägenheterna som sålts (1:or, 2:or och 3:or), och inte ens gett försäljningsperiod.
Helt sanslöst, och det gör att man verligen kan ifrågasätta styrelsens kompetens!

Styrelsen begår lagbrott i att inte följa stämmans beslut här.

Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.

Min kommentar (1): Stämman har redan tidigare fattat beslut i denna fråga och styrelsen har brutit mot lagen genom att inte genomföra detta beslut. Styrelsen struntar så flagrant i lagen att styrelsen inte ens genomför stämmobeslutet trots att jag i denna motion uppmärksammat styrelsens lagbrott.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.