Motion #84 - Beslutsliggare, viktig

Att en styrelse ska ha en beslutsliggare är naturligtvis en självklarhet. Det är en förutsättning för att styrelsearbetet ska fungera.

Att styrelsen i vår brf inte har detta är säkert en av många anledningar till att styrelsens arbete fungerar så illa som det tyvärr bevisligen gör (där inte ens stämmobeslut genomförs).

 1. Normalt styrelsearbete kräver en beslutsliggare, dels för att
  - revisorerna ska kunna utföra sina uppgifter, och dels
  - som stöd för framtida styrelser
  (utöver att det underlättar arbetet för dagens styrelse).

 2. Fråga till styrelsen:
  Arbetar styrelsen idag med utgångspunkt från en beslutsliggare (sedan när)?


 3. Fråga till styrelsen:
  Anser inte styrelsen att styrelsen behöver strukturera upp sitt arbete?
Jag har tidigare (2004) skrivit en motion om behovet av beslutsliggare, enligt följande.
MOTION 45 - BESLUTSLIGGARE ÄR NÖDVÄNDIG FÖR EN STYRELSE


NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG

En beslutsliggare är ett dokument där styrelsen enkelt och snabbt kan se vem som utför vilken uppgift i styrelsen och om ärendet är avklarat eller vad som återstår. I en normalt fungerande styrelse finns en dylik beslutsliggare.

Någon beslutsliggare har aldrig tidigare förts i denna förening (utom när jag ingick i styrelsen och då stod för denna bit). I princip ingen dokumentation, utöver extremt bristfälliga protokoll, över tidigare styrelsers arbete har funnits.
 • För att en styrelse ska kunna arbeta på ett konstruktivt och strukturerat sätt måste styrelsen föra beslutsliggare.

 • Dessutom är en beslutsliggare av stor vikt för att revisorer ska kunna ges en chans att granska styrelsens arbete.

 • Ett annat oerhört viktigt skäl för beslutsliggare är för att nya medlemmar i en styrelse ska ges en rimlig chans att kunna komma in i arbetet.
Föreningen måste säkra sin framtid på olika sätt, och detta är en av de viktigaste metoderna.

Jag föreslår därför att;
Styrelsen är skyldig att föra beslutsliggare och det protokollförs vilka styrelseledamöter som utsetts som ansvariga för detta.
Fram till dess att ovanstående skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet att ovanstående gäller.
Du har inte att göra med det som du är delägare i?
Styrelsens svar på ovanstående motion var då det traditionella svaret om att medlemmarna inte har något att säga till om vad gäller hur föreningen ska drivas. Men det hoppas jag nu att medlemmarna lärt sig bara är trams, och är inget att ta den minsta notis om.


Jag yrkar att;
 1. Styrelsen är skyldig att föra beslutsliggare, och det protokollförs vilka styrelseledamöter som utsetts som huvudansvariga för detta.

 2. Beslutsliggaren ska kontrolleras av de föreningsvalda revisorerna.

 3. Revisorerna ska skriftligt redogöra i årsredovisningen alla eventuella anmärkningar på beslutsliggaren.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 84 om beslutsliggare

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

De beslut som styrelsen tar antecknas i styrelseprotokollen. Revisorerna har möjlighet att granska styrelseprotokollen. Enligt föreningens stadgar kan revisorerna i revisionsberättelsen göra anmärkningar om t.ex. styrelsens beslut.
Någon anledning för styrelsen att föra beslutsliggare finns därmed inte.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.