Motion #2 - Stambyte - frågor

Den totala informationsbristen från styrelsen gör att det finns många frågor. Nedanstående frågor, som byggts på under en lång period, har jag ställt till styrelsen och HSB-ledamoten utan att få så mycket som ens en mottagningsbekräftelse från styrelsen.
 1. Har styrelsen i samband med stambytet förberett för individuell mätning av varmvatten?
  I så fall, vad har detta kostat?
   
  Har styrelsen låtit göra en uträkning att presentera för stämman om vad investeringar för detta kommer att kosta och vad inbesparingstiden beräknas ligga på?
  Har styrelsen för avsikt att presentera en kalkyl för detta och ta upp till beslut av stämman, och i så fall när?
  Vilka system är i så fall aktuella?
   
  På vilket sätt har styrelsen planerat för att det under 2009 högst troligen kommer att införas ROT-bidrag och/eller andra subventioner?
  Dvs vilka åtgärder i föreningen har styrelsen medvetet skjutit på framåt, med detta i åtanke?


 2. Efter vad jag hört så är det problem med varmvattnet i föreningen efter arbetet som entreprenören utfört.
  Detta problem leder bl.a. till ett resursslöseri av vattnet i föreningen.
  Har styrelsen för avsikt att informera medlemmarna om detta och vad som kommer att vidtagas för åtgärder, samt om detta kommer att medföra tillkommande kostnader för medlemmarna?


 3. Enligt tidigare taget stämmobeslut där styrelsen ska ge medlemmar som efterfrågar detta en kopia av stämmoprotokoll så önskar jag kopior av kompletta protokoll från de stämmor som föreningen hållit under 2008.

 4. Tänk om ett av de utanpåliggande rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!
  Det skulle kunna förstöra fastigheten i lika stor omfattning som en omfattande brand!
  Hur kan försäkringsbolag acceptera detta (om de gör det?)???

 5. Blir det en läcka i röret genom garderoben på översta våningen så kommer kanske alla lägenheter under att svämmas över, i stället för som idag då det mesta vattnet bara runnit mellan lägenheternas olika väggar där rören går nu?

 6. Trots att det genomförts ett större antal badrumsrenoveringar i föreningen, för mer eller mindre identiska badrum, så har ännu inte Anders Borgelin (N.H. Nordström) kunnat ge ett kostnadsförslag (flera månader efter offertförfrågan). Att styrelsen struntar i medlemmarna gör tydligen att N.H. Nordström tror att de kan bete sig lika illa som styrelsen. Precis som styrelsen så bryr sig inte N.H. Nordström om att informera medlemmarna om något. De kontaktar inte ens medlemmarna och förklarar varför de inte lämnar kostnadsförslaget.

 7. Eftersom jag sedan tidigare har annat inbokat på den enda kvarvarande timme som styrelsen har öppet i år så förväntar jag mig att styrelsen genast hör av sig till mig för att boka in en tid då vi kan träffas så att jag får svar på mina frågor, enligt löfte.

 8. Vad är aktuell status?

  För min planerings skull vill jag veta vad som är planerat framöver så att jag vet när jag behöver vara hemma till nästa gång stambytesentreprenören kommer.
   
 9. Sedan, efter att projektledaren Willy och Jan var hemma hos mig och vi diskuterade olika lösningar så lovade de att i sin tur diskutera detta med styrelsen. Har så skett? Jag vill naturligtvis veta vad resultatet av detta blev och varför styrelsen valt att inte ge någon respons till mig.

 10. Jag erbjuder här (ännu en gång) att styrelsens representant för dessa frågor kommer hem till mig för att diskutera detta och för att bena ut problemen, och hoppas att styrelsen vill höra av sig för att boka in en tid för detta.

 11. Jag undrar samtidigt varför styrelsen inte svarat på min rapport sedan lång tid tillbaka om en misstänkt fuktskada i taket till mitt badrum, och jag undrar fortfarande villka åtgärder som ska tas med anledning av detta?

 12. Med anledning av styrelsens något märkliga erbjudande att besvara mina frågor vid ett "personligt" möte så undrar jag hur "personligt" möte styrelsen menar att det blir om vi skulle träffas på styrelsens enda kvarvarande "öppettimme" i år, där det är en strid ström av andra medlemmar som också vill ha sina ärenden behandlade?

 13. Vad är det som hindrar styrelsen från att besvara mina frågor på annat sätt och/eller vid annat tillfälle än just denna specifika timme?
  Om det skulle vara sant att styrelsen behandlat mina frågor på det senaste styrelsemötet så tolkar jag det som att styrelsen har svar till mig på mina frågor. Eller?
  Då skulle jag i princip kunna få ett utdrag från styrelseprotokollet där mina frågor behandlades, eller hur?
  I så fall vill jag be om detta.


 14. Jag föreslår ett personligt möte vid annat tillfälle när mötet i stället blir personligt.
  Detta kan t.o.m. vara hemma hos mig, om styrelsen så önskar?
  När passar det styrelsen för ett personligt möte där jag får svar på de frågor jag ställt?


 15. Bengt, vad har du och resten av styrelsen i min förening gett advokat Mats Engstrand för uppdrag?
   
 16. När anlitade ni denna advokat?
   
 17. Bengt, tycker du det är att ge mig svar på mina frågor att bussa Mats Engstrand på mig?
   
 18. Kommer advokat Mats Engstrand att besvara de frågor jag ställt till dig och till resten av styrelsen?
   
 19. Bengt, vad hjälper det att du tar upp mina frågor på styrelsemötet i morgon?
  Och vilka av mina frågor är det egentligen du tar upp då?


 20. Om jag skulle få svar, hur många av mina frågor till styrelsen kommer då att saknas?

 21. Om jag skulle få svar, hur många svar skulle vara seriöst behandlade med komplett svar?

 22. Hur skulle styrelsen kunna ha ett styrelsemöte för att behandla mina frågor utan att ha kontakta mig först?

  Bengt, förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?

 23. Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara? Eller alla medlemmars frågor?
  När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
  Jag önskar ett utdrag från styrelseprotokollet där styrelsen bestämt att ordföranden ska besvara mina (och ev. andras) frågor.


 24. Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu?

 25. Styrelsen har inte velat informera om detta så jag ställer nu frågan om vilket märke/modell det är på elpatronen till den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha (utan att medlemmarna fått vara delaktiga i detta beslut om deras lägenheter) och vilket förmånligt pris som styrelsen förhandlat fram för denna elpatron?

 26. Kommer det att bytas ut några blandare, och i så fall när och vilka?

 27. Jag vill veta vilken parkeringsplats som vaktmästaren i föreningen har och var informeras medlemmarna om detta?

 28. Gäller fortfarande den p-plats lista som är daterad 2007-01-17?

 29. Om jag vill ha en extra p-plats, kan jag då få detta genom att ställa mig i kö?

 30. Jag önskar en förteckning över nyinflyttade i föreningen sedan den 1/1 2008.

 31. Jag misstänker ett vattenläckage från våningen ovanför pga av fuktfläckar i badrumstaket.
  Vad avser styrelsen göra åt detta?


 32. Enda sättet för styrelsen att undvika att det drar ut på tiden är att nu omedelbart börja föra en dialog med mig.

 33. Styrelsen måste alltså bl.a. tillsammans med certifierad besiktningsman gå igenom samtliga bostadsrätter och kontrollera allt som gjorts innan arbetet kan godkännas och betalas. Kommer detta att göras?

 34. Frågor jag vill ha svar på från styrelsen;
  1. Vem är det som bestämt att mina frågor till HSB-ledamoten/HSB ska besvaras av styrelsens ordförande?
  2. Sedan när gäller detta?
  3. För vilka frågor gäller detta?
  4. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
  5. Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
  6. Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
  7. När kommer jag i så fall att få svar?

 35. Bengt, jag har riktat frågor till styrelsen - i vilken du ingår - avseende föreningspecifika frågor. Sedan har jag riktat frågor till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB Malmö. Menar du att styrelsen i min förening nu ska svara åt HSB Malmö?

 36. Sedan upprepar jag min fråga, vem har bestämt att du, Bengt, inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?

  Bengt, om jag inte efter så här lång tid fått något svar så är väl sannolikheten inte alltför stor att jag kommer att få svar på de föreningsspecifika frågorna. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar?

 37. Eller du bara utgår från det ändå? Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda?

  Bara så du vet det så är det styrelsen och inte jag som stoppar upp stambytet i föreningen. Jag vet inte när ni har nästa styrelsemöte (eftersom det är en av de många hemligheterna i min brf), men jag hoppas du förstår att med ett styrelsemöte i månaden och en styrelse som inte svarar på frågor så kan detta ta många månader att reda ut. Kostar det inte föreningen något extra att styrelsen drar ut på detta?

 38. Bengt, det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu. Håller styrelsen dig som gisslan?

 39. Tänk också på att nu ska vattenledningsrör dras inne i lägenhetens olika rum, inte bara i badrummet.
  Ingen som tänkt på vad det kan få för mycket allvarliga konsekvenser?
  Tänk om ett av dessa rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!

 40. Vad det gäller försäkringar så måste man kolla med försäkringsbolagets avtal. Dessa krav måste vara med i upphandlingen. Har de varit detta?

Jag yrkar att;
 1. Ovanstående frågor besvaras skriftligt av styrelsen och svaren delas sedan ut till samtliga medlemmar senast om två veckor.
  Svaren ska utredas tillsammans med frågeställaren.
  Svaren kan utredas av styrelsen tillsammans med av stämman särskilt tillsatt arbetsgrupp.

 2. En månad efter denna stämma kallas till en stämma där stämman resonerar om svaren och ställer kompletterande frågor i de fall där styrelsen inte besvarat frågorna fullt ut (kan ställas till styrelsen skriftligt innan stämman och delas då ut i samband med kallelsen till stämman.

lgh 47 - 2008-11-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.