Motion #20 - Specifikation av årsredovisning

Årsredovisning full av fel - revisorer bryr sig inte om att kontrollera något!
Jag kan komma till föreningens årsstämma, utan att ens ha öppnat årsredovisningen innan, och direkt hitta ett antal märkliga siffror och fel bara jag börjar bläddra i redovisningen.
Det tyder på att det finns ett stort antal fel i olika former i årsredovisningen, alltså inte bara de fel som HSB alltid försöker avfärda som "periodiseringsfel" (som heller aldrig någon revisor anmärker på) utan att förklara närmare om dessa.

Ingen bryr sig?
Även om det inte är någon annan som verkar bry sig särskilt mycket om föreningens - och därmed sin egen - ekonomi så kommer jag fortsätta att fråga om t.ex. vad som ingår i posten "Övriga kostnader" under "Drift".
Efter mina anmärkningar så har HSB i och för sig tagit bort denna post och ersatt den med specifikationer, men om posten återkommer så återkommer också mina frågor och motioner.

Fråga till styrelsen (= HSB):
Posten "Övriga kostnader"/"Övriga omkostnader" har i den senaste årsredovisningen gått ner till noll (året innan, 1.650 kr) från att tidigare legat på 30.000 - 70.000 kr.
Vart har alla de pengar förts över som tidigare lagts på övriga driftskostnader, och vad har detta varit för typ av kostnader som nu funnit platser i den övriga redovisningen?

Var har t.ex. "presenter" (= driftskostnad?) placerats i årsredovisningarna (som tidigare doldes under "övriga kostnader" och som nu inte finns redovisad någonstans)?Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga om specifikationer, enligt följande;
Motion 8. - Begränsning av "Övriga kostnader"

Jag föreslår att restriktioner införs för posten "Övriga kostnader" i årsredovisningen.

Två alternativ finns:
 1. Alla kostnader ner till en krona specificeras detaljerat på separat sida (sidor) i årsredovisningen för det som styrelsen placerar under posten "Övriga kostnader".
 2. Alla kostnader som överstiger angiven summa - t.ex. 1.000 kr - för "övriga kostnader" måste specificeras i årsredovisningen.
För alternativ 2 ovan så kanske 1.000 kr är i högsta laget för en förening av vår storlek. Den kan mycket väl ligga på 100 kr i stället.

Punkten "Övriga kostnader" innehåller många intressanta poster som medlemmarna aldrig får kännedom om. T.ex. "presenter" från "styrelsen" till vissa personer. Detta kan vara av intresse för föreningens medlemmar att känna till av flera olika anledningar.

Under "Övriga kostnader" läggs det som styrelsen inte vill att medlemmarna ska veta
Vad många inte känner till är att om styrelsen vill "mörka" några kostnader för medlemmarna, så är det nästan uteslutande under denna post som styrelsen lägger dessa utgifter.

Styrelsen kan här inte ens hävda att detta skulle medföra något merarbete för styrelsens del. Allt finns (förhoppningsvis) redovisat. Det är bara frågan om vilken information styrelsen vill vidarebefordra till medlemmarna.

HSB:s svar åt styrelsen på motion 8
Styrelsen ser det som positivt för medlemmarna att övriga kostnader närmare specificeras i årsredovisningen.

För att inte tynga ner årsredovisningen alltför mycket med en detaljerad specifikation av övriga kostnader föreslås att en beloppsbegränsning införs för redovisningen.

En punkt på årsstämman innebär att Du som medlem ska godkänna årsredovisningen. Hur ska du kunna göra detta om du inte vet vad årsredovisningen innehåller, innebär eller betyder?

Jag yrkar att;
alla kostnader under "Drift" i årsredovisningen ska specificeras, med bl.a. nedanstående poster;
 1. Posten "Korttidsinventarier" under "Drift".

 2. Posten "Fastighetsskötsel extradebitering" under "Drift".

 3. Posten "Förbrukningsmaterial till fastighetsskötsel" under "Drift".

 4. Posten "Reparation/underhåll av maskiner och for" under "Drift".

 5. Posten "Arbetskläder/skyddsmaterial" under "Drift".


 6. Posten "Stämma" under "Drift" (2006: 8.343 kr, 2007: 296.561 kr).

 7. Posten "Styrelse" under "Drift".

 8. Posten "Kontorsmaterial och trycksaker" under "Drift".

 9. Posten "Förbruknings-/kontorsmaterial etc" under "Drift".

 10. Posten "Postbefordran" under "Drift" (2006: 276 kr, 2007: 972 kr).

 11. Posten "Telefon" under "Drift".

 12. Posten "Mobiltelefon" under "Drift".

 13. Posten "Möteskostnader" under "Drift".

 14. Posten "Utbildning" under "Drift".

 15. Posten "Föreningsverksamhet" (2006: 204 kr, 2007: 13.944 kr).

 16. Posten "Fritidsverksamhet" under "Drift".

 17. Posten "Personalrepresentation" under "Drift".

 18. Posten "Representation" under "Drift".

 19. Posten "Datakommunikation" (2006: 4.756 kr, 2007: 9.265 kr).

 20. Posten "Datautrustning och programvara" under "Drift"
  (2006: 0 kr, 2007: 3.971 kr).

 21. Posten "Reklam och PR" under "Drift" (2006: 0 kr, 2007: 3.200 kr).

 22. Posten "Administrativ förvaltning, utöver avtal" under "Drift".

 23. Posten "Konsultarvoden" (2006: 3.200 kr, 2007: 11.875 kr).

 24. Posten "Inkasso" under "Drift".

 25. Posten "Avgifter för juridiska åtgårder" under "Drift"
  (2006: 0 kr, 2007: 18.056 kr).

 26. Posten "Advokat- och rättegångskostnad" under "Drift".

 27. Posten "Dröjsmålsavgift" under "Drift".

 28. Posten "Aviavgift" under "Drift" (2006: 0 kr, 2007: 1.800 kr).

 29. Posten "Uttagsskatt" under "Drift".


 30. Posten "Serviceavgift till branschorganisation" under "Drift".

 31. Posten "Bevakningskostnader" under "Drift".


 32. Ovanstående poster ska alltid specificeras i denna ordning i årsredovisningen.
  Ev. nya poster läggs till sist i listan (alltid i samma ordning) så att man alltid lätt kan se vad som tillkommit för året.

För alla ovanstående uppgifter som inte specificerats (tillräckligt tydligt) kommer jag annars att utnyttja min lagstadgade rättighet och ställa frågor om på stämman, vilket innebär att helt onödig tid upptas till detta.

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Motion #21 - Ordning på driftskostnaderna

Jag yrkar att nedanstående kostnader alltid ska inleda posterna under "Drift" i årsredovisningen och redovisas i följande ordning;
 • 1. Löner, ersättningar och sociala avgifter (se not 3)
  2. Administrativ förvaltning
  3. Uppvärmning
  4. Vatten
  5. Elavgift
  6. Kabel-TV
  7. Städ
  8. Renhållning
  9. Container
  10. Avtal entrémattor
  11. Trädgårdsskötsel grundavtal
  12. Trädgårdsskötsel extradebitering
  13. Fastighetsförsäkringar
  14. Fastighetsskatt
  15. Drivmedel fordon och maskiner
  16. Försäkring och skatt fordon
  17. Överlåtelseavgifter
  18. Pantförskrivningsavgifter
  19. OVK
  20. PCB
En mer logisk ordning gör årsredovisningen lättare att läsa och lättare att följa från år till år, i stället för att varje medlem ska behöva hoppa fram och tillbaka och upp och ner hela tiden för att kunna jämföra.

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 20  om specifikation av årsredovisning och nr 21 om ordning på driftskostnaderna

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen anser att den specifikation av driftskostnaderna som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig och tydligt ordnad och att man därmed uppfyller de regler om årsredovisningens innehåll som finns i årsredovisningslagen.
Min kommentar (?): Styrelsen säger här att styrelsen inte vill att årsredovisningen ska bli så lättläst och överblickbar som möjligt. Det borde alla medlemmar finna ytterst oroväckande.

Vad årsredovisningslagen har att säga är precis lika irrelevant här som på alla andra ställen där styrelsen/HSB refererar till denna i sina svar på motionerna.


Medlemmar kan på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om driftskostnaderna i årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.