Motion #61 - Utnyttja kompetensen i föreningen
Ingen juridisk kompetens i styrelsen!

Kunskapsinventering i föreningen
Det är viktigt att en styrelse utnyttjar den kompetens som finns bland medlemmar i föreningen. Dvs styrelsen bör göra en inventering bland medlemmarna för att se vilka medlemmar det finns som styrelsen kan dra nytta av i olika sammanhang där kunskapen inom styrelsen inte riktigt räcker till.

Styrelsen blockerar all insyn
I styrelsen saknas helt t.ex. juridisk kompetens, vilket naturligtvis är en fara för föreningen och inte minst oundvikligen leder till ökade onödiga kostnader för Dig som medlem (t.ex. för stamrörsbytet). Styrelsens kunskap om föreningens stadgar lämnar bevisligen också en hel del att önska. Jag har själv ganska stor kunskap inom vissa områden rörande bostadsrättslagen och föreningslagen samt föreningsstadgar, och skulle gärna bidra med min kompetens till styrelsen om styrelsen bara varit intresserad av att utnyttja medlemmarnas kompetens. Tyvärr är nu så ej fallet, utan styrelsen vill i stället blockera all insyn för medlemmarna och göra allt utan någon annan delägares inblandning.

Lösningen
Enda sättet att få ordning på detta är då tyvärr att stämman beslutar att styrelsen är skyldig att utnyttja medlemmarnas kompetens. Jag tror att jag skrivit en motion om detta för länge sedan. Jag minns inte svaret, men jag kan bara hoppas att styrelsen på denna motion inte ger ett av de vanliga torftiga svaren om att medlemmarna är välkomna till "öppet hus" och berätta vad de kan. Stämman måste helt enkelt ställa krav på styrelsen att styrelsen är aktiv i denna fråga, annars kommer definitivt inget att hända.

Adjungera medlemmar till styrelsemöten
Att adjungera medlemmar har ett flertal fördelar för föreningen, även för att öka engagemanget bland medlemmarna.

Medlemmarna kan spara en hel del pengar på detta, det är jag övertygad om !


Jag yrkar att;
  1. Det beslutas att styrelsen är skyldig att utnyttja medlemmarnas olika kompetenser på bästa sätt.

    Styrelsen ska till styrelsemöten adjungera medlemmar inom de områden där medlemmarnas kompetens kan tillföra kunskaper till styrelsen och för de beslut som tas. Alldeles särskilt viktigt är då den juridiska kompetensen, som behövs i de flesta frågor.

  2. Styrelsen ska aktivt inhämta information bland alla medlemmar om vilka som är beredda att ställa upp inom vilka områden.

  3. I årsredovisningen redogör styrelsen sedan kortfattat hur medlemmarnas kompetens utnyttjats under året.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 61 om utnyttjande av kompetens i föreningen

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ser det som positivt att man utnyttjar föreningsmedlemmars kompetenser, men behöver närmare undersöka om behov finns i styrelsen och om erforderliga kompetenser finns i föreningen.
Min kommentar (1-2): Att styrelsen ser det som positivt att utnyttja medlemmarnas olika kompetenser har vi hört förr, och sedan händer inget. Kan det bli tydligare än så här att styrelsen är helt ointresserade av att involvera någon medlem i föreningsarbetet?

Om styrelsen inte efter flera år brytt sig om att göra det självklara för en styrelse och undersöka detta så vet vi att styrelsen ej heller fortsättningsvis kommer att göra detta.


Dessutom får styrelsen ta ställning till i vilken omfattning styrelseledamöter istället kan vidareutbildas eller när kompetenser måste köpas in.
Min kommentar (1-2): Detta är en ytterst märklig inställning och kommer att kosta föreningen stora pengar till ingen nytta. Alla måste begripa att det inte går att t.ex. utbilda en busschaufför till en elektriker på medlemmarnas bekostnad, eller en rekryterare till IT-specialist. Styrelsens svar är mycket dumt!

Innan styrelsen har tagit ställning ser styrelsen ingen anledning att tvinga styrelsen att utnyttja föreningsmedlemmars kompetenser.
Min kommentar (1-2): I mitt yrkande fanns inget konkret tvingande i denna fråga, men eftersom nu styrelsen tar upp detta så kanske det är något man borde fundera på.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Mot bakgrund av ovanstående finns inget skäl att adjungera föreningsmedlemmar, att inhämta information eller att redogöra i årsredovisningen.
Min kommentar (3, 2, 1): Styrelsens skäl väger fjäderlätt. Stämman måste ta beslut i föreningens bästa och inte efter vad enskilda ledamöter tycker är bäst för dem personligen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.