Motion #13 - Orimligt höga telekostnader

 
Förening C Lgh Telefonkostnad Tel.ersättning
         
Rishälla   29 908 kr 0 kr
Länsmansgården   29 3.152 kr 0 kr
Gläntan   16 3.481 kr 0 kr
Klockaren c 45 0 kr 1.000 kr
Vega   90 1.672 kr 606 kr
Drivhuset   54 3.586 kr 0 kr
Norsen c 77 2.372 kr 0 kr
Reveln   77 2.565 kr 0 kr
Änghög   51 4.805 kr 3.000 kr
Dadeln   58 0 kr 1.200 kr
Priorn   116 1.742 kr 0 kr
Roxen   171 13.962 kr 0 kr
Munken   33 3.878 kr 0 kr
Sundsterassen   48 9.575 kr 0 kr
Magne c 122 5.520 kr 0 kr
Pålsgården   52 8.013 kr 2.600 kr
Erikstorp c 105 9.429 kr 0 kr
Ljungen   149 19.964 kr 0 kr
Vindrosen   167 4.910 kr 0 kr
Kanslern   58 4.079 kr 0 kr
Segevång   147 4.394 kr 0 kr
Kallan   60 2.190 kr 0 kr
Skölden c 94 9.749 kr 0 kr
Lugnet   225 17.349 kr 0 kr
Organisten c 75 2.437 kr 0 kr
Roskilde   155 14.851 kr 0 kr
Granen   72 5.737 kr 0 kr
Castor   96 (mobil) 969 kr 0 kr
Musköten c 155 10.637 kr 0 kr
Bollebygd   105 8.056 kr 0 kr
Stenbocken c 410 17.960 kr 5.250 kr
Kraften   192 7.639 kr 90 kr
Huggaren c 254 8.975 kr 0 kr
Pukan   395 6.658 kr 0 kr
Ringsted c 273 16.150 kr 0 kr
Samarbete   43 2.792 kr 0 kr
Gunnebo   188 12.229 kr 2.000 kr
Ankaret   96 2.062 kr 0 kr
Almvik c 110 1.590 kr 0 kr
Västkusten   199 5.853 kr 0 kr
Kronotorp   199 1.197 kr 0 kr
Nydala   373 15.692 kr 0 kr
Ida c 738 (+data)14.146 kr 0 kr
Ganbo   240 7.426 kr 0 kr
Sigrid   51 0 kr 2.250 kr
Valnöten   64 2.746 kr 0 kr
Arvid   324 16.657 kr 0 kr
Idogheten   127 9.957 kr 0 kr
Ellstorp c 405 7.474 kr 0 kr
Henriksdal   412 1.838 kr 0 kr
Sofieholm   573 5.395 kr 0 kr
Gässlingen   33 0 kr 1.200 kr
Duvhöken   307 7.644 kr 0 kr
Trumman c 397 4.657 kr 700 kr
Hallabacken   84 3.542 kr 0 kr
Lagmannen c 489 6.636 kr 0 kr
Väktaren   108 5.237 kr 55 kr
Godheten   259 6.330 kr 4.140 kr
Lindeborg   385 1.752 kr 6.750 kr
Rörsjön   21 2.083 kr 0 kr
Elisetorp c 390 (+hiss)24.326 kr 950 kr
         
Min brf   240  3.892 kr+18.421kr=22.313 kr   till Kjell 1.200 kr
 

Vår brf har högst kostnad för telefoni av alla!
Efter att ha kollat drygt 60 randomiserat utvalda föreningar (med upp till 738 lgh:er) i HSB Malmö kan jag konstatera att vår förening har de högsta telefonkostnaderna av alla.
I snitt ligger föreningarnas telefonkostnader på drygt 6.000 kr i de föreningar jag kollat.
I föreningen ligger kostnaden på nästan 24.000 kr !!!

Vad är det som är så speciellt med föreningen att telefonkostnaderna ligger högst här?

Fria telefonsamtal för styrelsens ordförande står medlemmarna dyrt!
När styrelsens ordförande tecknade abonnemang för sig själv med fria telefonsamtal så steg telefonkostnaderna i höjden !

Vår förening hör till en av de få där telefonersättning betalas ut till styrelseledamot
Av nästan 150 brf:ar som jag kontrollerat så har jag bara hittat 15 föreningar där någon styrelseledamot får telefonersättning. Denna brf är en av dessa. Varför?

24.000 kr/år (eller mer) är naturligtvis inte rimligt i en såpass liten förening som denna.

Du får betala dyrt om du ringer vicevärden
Dessutom, medan ordföranden ringer gratis för alla sina telefonsamtal - även privat - så ska vi medlemmar betala dyra telefonsamtal till styrelsens (= vicevärdens) mobiltelefon.

Varför ska Du betala för en telefon som inte utnyttjas i föreningen?
Sedan kan man fråga sig varför styrelsen ska ha mobiltelefon när de ändå inte använder den för att kontakta medlemmarna (styrelsen har aldrig ringt mig trots uppenbart behov av detta).

I andra föreningar har styrelsen/vicevärden inte en mobiltelefon
Jag har bara hittat två andra föreningar i Malmö där styrelsen (vicevärd) har mobiltelefon på medlemmarnas bekostnad.

Till årsstämman 2008 skrev jag en motion om detta som löd;

Motion 4 - Mobiltelefoner för ordförande och vice ordförande

På årsstämman 2007 så framgick det att kostnaden för telefoni rasat i höjden (22.000 kr mot tidigare lite mer normala 4.000 kr). Styrelsen förklarade detta med att styrelsen "för att spara pengar" tecknat ett abonnemang där man kan ringa hur mycket som helst till en fast kostnad, men där det blir dyrt för de (få) medlemmar som vill ringa styrelsen.

Om styrelsens syn på att spara pengar för föreningen är att kostnaderna mångdubblas så får vi nog snabbt se till att tillsätta en styrelse med lite bättre koll på ekonomin innan det går riktigt illa.

Jag skulle vilja säga att det är helt uppenbart för alla och envar att detta abonnemang enbart är till för att styrelsens ordförande ska kunna ringa personliga samtal gratis, utanför föreningens arbetsområde.

Detta är för övrigt en förmån som jag tror att skatteverket skulle vara mycket intresserade av att ta del av, om någon tipsar dem om detta.

Varför kontrollerar revisorerna ingenting?
Det är också mycket märkligt att detta inte noterats och undersökts av föreningens revisorer. De två interna revisorerna har vi ju tyvärr fått bekräftat att de inte kontrollerar något, men den externa revisorn (Ernst & Young) har tydligen inte haft några anmärkningar på detta.

Med andra ord är samtliga revisorer medskyldiga.

Egen personlig vinning
Det är oacceptabelt att styrelsen suger ut föreningen på medlemmarnas pengar för sin egen personliga vinning, inte minst med tanke på att denna styrelse mycket väl kan ha Sveriges högsta arvode (trots att inte ens någon specifik kompetens finns i styrelsen) i förhållande till prestation.

Förslag 1:
Till årsstämman 2007 ska revisorerna ha kontrollerat vilka samtal som ringts under de senaste åren (hävdar någon att detta inte går att göra så är det inte sant).
Visar det sig då att mobiltelefonerna använts för personligt bruk så att vi medlemmar fått betala för ledamöternas personliga samtal blir ledamöterna återbetalningsskyldiga.

Sker ej detta så kan ledamöterna såväl de interna revisorerna som revisorn från Ernst & Young anmälas, skattemyndigheten informeras, och alla får då ta konsekvenserna av detta.

Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Då det bara är vaktmästaren och vicevärden som har tjänstetelefon till en fast avgift. (och övriga telefonkostnaderna beror på porttelefonerna) så avslås skrivelsen då den inte avspeglar verkligheten".
Självklart avspeglar "skrivelsen" verkligheten!
Menar styrelsen på allvar att styrelsen i redovisningen blandar ihop två helt olika poster, vaktmästarens/Hans-Åkes mobiltelefoner och porttelefonin?
Det är ju i så fall ett fullt medvetet sätt att dölja kostnader för medlemmarna !!!

Men årsredovisningen säger att styrelsen ljuger i ovanstående svar på min motion.
Det finns en separat post för "Telefon i hiss och port" (2.890 kr, 2006-2007)


Fråga till styrelsens ordförande:
Använder du föreningens telefon till personliga samtal, och i så fall till hur stor del?

INGET SVAR FRÅN STYRELSEN !!! DE VÄGRAR SVARA !

Fråga till revisorerna:
Jag kräver att få information om hur vicevärdens mobiltelefon utnyttjats, dvs till hur stor del har den använts för samtal till medlemmar i föreningen?
Om revisorerna inte brytt sig om att utföra det uppdrag de tilldelats och tagit fram denna information så kommer jag att kräva att så görs på stämman, då lagen säger att de måste göra detta.

INGET SVAR FRÅN REVISORERNA !!! DE HÅLLER STYRELSEN OM RYGGEN !


Jag yrkar att;
  1. Telefonkostnaderna reduceras för styrelsen, t.ex. genom att förmånligare abonnemang tecknas (utan fria telefonsamtal).
    Målet ska vara att komma ner i 5.000 - 9.000 kr/år i telefonkostnader.

  2. Specificerade listor ska alltid finnas för alla föreningstelefoner, och dessa ska alltid kontrolleras av revisorerna.

  3. Kostnaden för porttelefonin ska alltid redovisas separat i årsredovisningen, och hisstelefoner för sig.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 13 om orimligt höga telefonkostnader

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen tittar kontinuerligt över kostnaderna i föreningen och kommer att ta upp frågan om telefonkostnaderna på ett styrelsemöte för att se om förmånligare abonnemang kan tecknas arbetar för att telefonkostnaderna ska minskas genom att förmånliga telefonabonnemang tecknas. Det rör sig om vaktmästarens och vicevärdens tjänstetelefoner, som är mot fast avgift. Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.
Min kommentar (2): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Som alla kan konstatera så är det inte alls så att styrelsen kontinuerligt tittar över kostnaderna i föreningen. Och att styrelsen skulle begränsa kostander för sig själva är att döma av vad som hänt knappast särskilt sannolikt.


Revisorerna har möjlighet att närmare granska abonnemangen på föreningstelefonerna.
Min kommentar (2): Ja, revisorerna har denna möjlighet, men som vi kan konstatera har revisorerna inte brytt sig här heller. Därav denna motion. Hade revisorerna fungerat så hade detta inte varit något problem.

Någon anledning till att ta fram ytterligare specificerade listor på alla föreningstelefoner finns inte.
Min kommentar (2): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Som framgår av denna motion, för den som läser motionen, så finns denna anledning i allra högsta grad i en förening med HSB Malmös dyraste telefonkostnader.


Det finns inget behov av att redovisa de små kostnaderna för porttelefoni och för hisstelefoner separat i årsredovisningen. Medlemmar kan ställa frågor till styrelsen på en föreningsstämma om dessa kostnader.
Min kommentar (3): Denna kostnad har mer än fördubblats, och det finns ingen anledning att undanhålla medlemmarna information! Varför menar styrelsen att det skulle vara bättre att ödsla tid på stämman på något som så lätt skulle kunna fastställas i redovisningen?

Min kommentar (1): Styrelsen har inte bemött yrkande # 1.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.