Motion #03B - Ingen enväldig ordförande!
Krav på HSB-ledamot

Som förhoppningsvis alla i denna brf känner till vid det här laget så är dagens styrelse inte bara högst ovillig att informera medlemmarna, styrelsen vill heller inte svara på medlemmarnas frågor. Oavsett om det är en fråga eller flera.

Diktatur!
Styrelsen tror att styrelsen kan styra med hot och andra maktmedel som i en diktatur.
Denna diktatur är ohållbar och leder bara till att du som medlem förlorar stora summor pengar.

Styrelsen ger HSB-ledamoten munkavle
Ett exempel på de dårskaper som förekommer i styrelsen är att styrelsen lagt munkavle på HSB-ledamoten, och att HSB-ledamoten bryter mot sitt avtal som HSB-ledamot, och t.o.m. mot sin roll som ledamot i en styrelsen (precis som övriga ledamöter).

HSB-ledamoten utnyttjar styrelsens munkavle i alla lägen, oavsett typ av frågor!
Ställer man en fråga till HSB-ledamoten som HSB-ledamoten på det minsta sätt kan knyta till denna förening - oavsett hur avlägsen denna koppling är - så svarar HSB-ledamoten inte på denna fråga. Han säger i stället att ordförande Hans-Åke är (själv)utnämnd som talesman för styrelsen och att han kommer att svara. Att Hans-Åke skulle svara på frågor förekommer dock inte. Detta vet HSB-ledamoten mycket väl, ändå kör han sitt spel oavbrutet. Detta för att slippa undan varje form av ansvar hela tiden.

Styrelsen tvingar fram att frågor måste ställas på stämman i stället
Denna strategi för styrelsen att alltid komma undan att svara på medlemmarnas frågor får aldrig förekomma.

Stämmorna ska inte behöva belastas med onödiga frågor och motioner bara för styrelsens totala vägran att svara på medlemmarnas frågor.

Sanslösa exempel
Exempel på galna svar från HSB-ledamot Bengt Skånhamre;
Datum: Wed, 14 Jan 2009 06:56:13 +0100
Till: Bengt Skånhamre
Kopia: Claes Caroli
Ämne: Fw: Obesvarade frågor

Idag är min deadline [för att få svar på frågor ställda rörande HSB Malmö], och jag kan tyvärr bara konstatera att de löften jag fick om svar på frågor inte var mycket värt.
Jag fick ingen tidsram som utlovat, och inga svar har droppat in så här långt.

I stället har det fungerat exakt som löpande sedan årsstämman 2008 där jag hela tiden utlovats svar, men dessa har uteblivit.

Tråkigt när man aldrig kan lita på de löften som ges av HSB.


Re: Obesvarade frågor‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Wednesday, January 14, 2009 9:10:09 AM
Cc: Claes Caroli

Du har inlett en diskussion i ärendet med företrädare för vår styrelse strax före jul. Jag är informerad om att den ska fortsätta i nästa vecka. Mot bakgrund av detta samt att Claes i mejl meddelat dig att han återkommer har jag av ordförande fått besked att inte gå vidare.

Då det gäller frågor som rör din egen bostadsrättsförening kvarstår att du får ta kontakt med ordföranden.

Mvh
Bengt Skånhamre

Är det någon som kan utläsa någon fråga från mig i mitt mail som berör vår brf?
Ändå svarar Bengt Skånhamre, som en upphakad vinylskiva;
"Då det gäller frågor som rör din egen bostadsrättsförening kvarstår att du får ta kontakt med ordföranden".


Och denna HSB-ledamot är som sagt väl medveten om att jag inte kommer att få svar från Hans-Åke Krantz på någon fråga som ställs.
Datum: Thu, 20 Nov 2008 16:28:59 +0100
Till: Bengt Skånhamre
Ämne: Advokatens uppdrag

Bengt,
vad har du och resten av styrelsen i min förening gett advokat Mats Engstrand för uppdrag?

När anlitade ni denna advokat?


Date: Thu, 20 Nov 2008 16:37:52 +0100
Subject: Re: Advokatens uppdrag
From: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

när det gäller frågor i din bostadsrättsförening får du vända dig till styrelsen som avger svar. Du vet att jag inte svarar enskilt på frågor i din förening utan svar lämnas genom styrelsen ordförande eller den styrelsen utser till att svara.

Jag har skickat dina frågor till styrelsen.


Med vänlig hälsning
Bengt SkånhamreDatum: Sat, 22 Nov 2008 06:46:07 +0100
Till: Bengt Skånhamre
Kopia: Michael Carlsson
Ämne: Frågor till dig som tjänsteman

Bengt, när du nu vet att styrelsen i min brf inte har besvarat en enda fråga (och inte har för avsikt att heller i framtiden besvara någon fråga), vad avser du - som såväl ledamot i styrelsen som i egenskap av HSB-ledamot - att göra åt detta?

Tycker du det är rätt att du och resten av styrelsen inte ska besvara mina frågor?

Du kan gärna avhålla dig från att upprepa att jag får "vända mig till styrelsen".
Jag ställer dessa frågor till dig i egenskap av tjänsteman på HSB, och HSB-ledamot på uppdrag av HSB Malmös styrelse!


Re: Frågor till dig som tjänsteman‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Monday, November 24, 2008 2:31:34 PM
Cc: Michael Carlsson; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Styrelsen har bjudit in dig till möte. Innan detta möte har varit kan jag inte svara på vad som är rätt eller fel, bara notera att svar inte är lämnade, däremot finns ett vilja att svara.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Ovanstående säger HSB-ledamot Bengt Skånhamre trots att han vet såväl att styrelsen inte alls bjudit in mig till ett möte och att det inte finns den minsta vilja att svara på de frågor jag ställt under 4 månaders tid utan ett enda svar på någon enda fråga.
Frågor‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Thursday, November 20, 2008 9:30:46 PM

På de drygt 80 frågor du fick svar på i klump för en tid sedan, lämnas inga ytterligare svar, inte heller på följdfrågorna. Detta har jag skrivit till dig tidigare på mejl. Något som också är sanktionerat av styrelsens ordförande i HSB Malmö, Claes Caroli.

När det sedan gäller alla frågor du ställer i parti och minut rörande din förening lämnas svar av ordföranden. Även om du inte vill inse eller acceptera detta är det faktiskt en fråga du ytterst får ta med styrelsens ordförande och inte med mig enskilt.

Således kan jag inte se att du har några utestående frågor kvar hos mig.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Föreningen
From: Bengt Skånhamre
Sent: Monday, November 17, 2008 6:36:10 PM

Styrelsen har möte i morgon och då tar jag upp dina frågor. Då styrelsen har bestämt att svar lämnas genom ordföranden utgår jag ifrån att du får svar.

Mvh Bengt Skånhamre


Datum: Wed, 12 Nov 2008 09:22:06 +0100
Till: Bengt Skånhamre
Kopia: Michael Carlsson, maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Ämne: RE: Svar krävs NU!

Tack för att du i alla fall denna gång bekräftar mottagandet av min skrivelse.
Och tack även för upplysningen att föreningens styrelse inte fäster större vikt vid de frågor jag skickat den senaste månaden än att ni anser att det kan avvakta till styrelsemötet den 18/11.

Nu är bara frågan hur stor skada styrelsen orsakat medlemmarna i föreningen pga att stambytet måste läggas på is, om så är fallet?
Jag önskar en (löpande) redovisning av alla kostnader som är förknippade med en ev. förskjutning av allt arbete, inkl hur mycket HSB Malmö debiterat medlemmarna i min brf för åtgärder som på något sätt hör till det arbete som genomförs i min brf. Men jag gissar att styrelsen i min brf har för avsikt att enligt traditionen försöka undanhålla medlemmarna från så mycket information som möjligt, enbart för att försöka rädda sitt eget skinn, och därför vill vänta med detta tills årstämman när skadan redan är skedd, och den inte kan begränsas i omfattning?

Jag vill att samtliga frågor jag ställt till styrelsen ska besvaras, men jag förmodar att det är väldigt små utsikter för detta med tanke på hur denna styrelse beter sig, lika lite som att styrelsen kommer att förbereda sitt styrelsemöte den 18/11 genom att föra en dialog med mig innan styrelsemötet.
Det kommer i så fall att drabba inte bara mig, utan hela föreningen. För de kostnader jag personligen drabbas av pga styrelsens starkt bristfälliga agerande kommer jag naturligtvis att kräva skadestånd.

De svar styrelsen mot förmodan kommer att ge, riskerar pga styrelsen bristande kompetens, att vara lika meningslösa som de svar styrelsen ger på motioner.
Dessutom så leder ofta svar till följdfrågor även i normala fall, men i synnerhet i detta fall från styrelsen i min brf. Bengt, om du och resten av styrelsen tror att ni kan behandla medlemsfrågor rörande stambytet enbart på månatliga styrelsemöten, hur många månader (år?) tror du då att denna process kommer att ta?

Jag förutsätter att HSB Malmö nu omedelbart tar sitt självklara ansvar i denna fråga och börjar agera på alla de sätt som är möjliga. Det minsta man som HSB-medlem kan begära är att HSB Malmö slutar hålla styrelsen i min brf under vingarna och i stället upplyser medlemmarna om allt som styrelsen försöker hemlighålla för medlemmarna.

Det skulle vara mycket tråkigt om HSB Malmös styrelse på detta undvikande svarar att HSB Malmö inte kan gå in och göra något i enskilda föreningar, utan att detta är medlemmarnas ansvar i föreningen. Detta är särskilt tråkigt eftersom det bevisligen inte alls är på det sättet (vilket jag tidigare berört en del).

Bengt, du är på styrelsens (läs: Hans-Åke och Kjell) sida. Det är uppenbart, annars hade du svarat på mina frågor och ignorerat resten av styrelsen. Men upplysningsvis så håller detta inte rent rättsligt. Alltså varken enligt lagtexter, stadgar eller ens ditt avtal som HSB-ledamot. Du är i ditt uppdrag tveklöst skyldig att vara på medlemmarnas sida, inte styrelsens (precis som Börje Nilsson sa på demokratiseminariet vi bägge var på i måndags)! Du har ingen tystnadsplikt som ledamot, Bengt! Det hoppas jag du är medveten om, eller?


Re: Svar krävs NU!‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:25:08 AM
Cc: Michael Carlsson; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Jag har tagit emot ditt mejl och precis som jag skrev tidigare får du svar på dina frågor genom styrelsen.

Fortsatt trevlig vecka

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Datum: Wed, 12 Nov 2008 07:38:55 +0100
Till: Styrelsen, Bengt Skånhamre
Kopia: Michael Carlsson, maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Ämne: Svar krävs NU!

Till styrelsen och HSB-ledamot Bengt Skånhamre med kopia till HSB Malmös vice ordförande Maj-Britt Thulin samt HSB Malmös VD Michael Carlsson

Tystnaden är total från styrelsen. Inte med ett enda ord har styrelsen bemött de akuta frågor jag ställt den senaste månaden. Jag är närmast chockad över att styrelsen negligerar frågor från medlemmar på detta synnerligen allvarliga sätt, även om jag vet att styrelsen av tradition inte besvarar frågor från medlemmarna. Men i detta fall riskerar styrelsens ledamöter ett högt personligt skadestånd och då tycker man kanske att det borde finnas ett visst intresse bland styrelsens ledamöter, inklusive HSB-ledamot Bengt, att bemöta mina skrivelser och besvara mina frågor så gott nu styrelsen klarar detta.

Att styrelsen (och nu heller inte Bengt) inte ens bekräftar mottagande (enl. mina uttryckliga önskemål) av mina skrivelser visar tydligt på hur nonchalant styrelsen beter sig mot dem som styrelsen har förtroendeuppdraget att tjäna. Det är uppenbart att styrelsen tror att styrelsen sitter på sina poster för att styra och bestämma över medlemmarna, när det i själva verket är så att styrelsens uppdrag är att värna om varje enskild medlem. Detta är grundtanken i en kooperation, och det är beklagligt att styrelsen är så erbarmligt okunnig att den inte förstått ens denna grundläggande sak.

Styrelseledamöterna beter sig som despoter!

Jag kräver svar omedelbart från styrelsen.

Styrelsen har allt att vinna och inget att förlora på att försöka lösa de frågor jag tagit upp.

Styrelsen tror tydligen att den kan ignorera medlemmarna bara för att styrelsen skyddas såväl av HSB Malmö som av revisorerna. Men om styrelsen tror att styrelsen kan använda medlemmarnas alla pengar för sitt försvar i en framtida tvist så vill jag understryka att dessa pengar kan (och kommer) styrelsen i så fall att få betala tillbaka. Dessutom kommer denna ev. möjlighet för styrelsen helt att saknas om styrelsen avsätts av stämman.

Jag har fått skriftligt besked på att jag måste komma med beslut om min badrumsrenovering i dagarna för att entreprenören ska kunna planera in sitt arbete för januari-mars. Om styrelsen alltså fortsätter att vägra svara på mina frågor så gör detta alltså att stambytet här skjuts fram till april (eller senare, beroende på när styrelsen behagar svara).


Re: Svar krävs NU!‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Wednesday, November 12, 2008 8:16:32 AM
Cc: Michael Carlsson; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Härmed bekräftar jag dina mejl. Dina frågor syns mig bli behandlade på kommande styrelsemöte den 18 november. Därefter får du svar genom styrelsen.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Date: Fri, 7 Nov 2008 09:14:41 +0100
Subject: Föreningsinterna frågor
From: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Jag har pratat med ordförande i bostadsrättsföreningen och är något oklart kring renoveringen är du välkommen att ringa honom.
Frågor som rör föreningen besvaras av styrelsen, och då genom ordföranden eller den styrelsen utser till att svara.

Trevlig helg.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Datum: Fri, 7 Nov 2008 10:48:14 +0100
Till: Bengt Skånhamre
Ämne: RE: Föreningsinterna frågor

Då kan du hälsa Hans-Åke Krantz att om något är oklart med mina frågor så är han välkommen att ringa mig.

Jag har riktat frågor till styrelsen - i vilken du ingår - avseende föreningspecifika frågor.
Sedan har jag riktat frågor till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB Malmö.
Menar du att styrelsen i min förening nu ska svara åt HSB Malmö?

Sedan upprepar jag min fråga, vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?


Re: Föreningsinterna frågor‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Friday, November 07, 2008 11:20:37 AM

jag har pratat med Hans-Åke. Jag utgår ifrån att du får svar på dina frågor. Om så inte är fallet lär jag väl få veta detta? I så fall tar jag upp det på kommande styrelsemöte i föreningen. Jag avser inte föra en diskussion med dig kring detta och en annan i styrelsen. Vad jag har för syn på den frågan i din bostadsrättsförening lär du nog få veta.

Sedan vill jag att vi skiljer på frågor som rör bostadsrättsföreningen och min roll som tjänsteman på HSB Malmö. Och i de fall dina frågor rör min roll som HSB ledamot måste du skilja på om det är rollen som sådan eller mitt uppdrag i bostadsrättsföreningen.

Mvh Bengt Skånhamre


Skickat: den 7 november 2008 01:13
Till: Michael Carlsson
Ämne: Kokpunkt !!!

Hej Michael,
jag kan säga att jag aldrig tidigare egentligen varit särskilt arg på HSB för de fel och misstag som HSB begår eller för alla de övriga brister som finns i organisationen. Men det har nu förändrats av olika anledningar, bl.a. pga att jag nu är personligt drabbad av HSB Malmö.
 
Det finns ingenting av det du sagt och skrivit i form av förbättringar i HSB Malmö som inte Bengt Skånhamre brutit mot!
Dessutom med råge.
Det finns då tyvärr bara två alternativ.
- Antingen så har du inte menat ett ord av vad du sagt.
- Eller så bryr sig tjänstemännen inte om vad du du säger/tycker, utan de kör på i sina gamla hjulspår.
Vilket gäller egentligen, och vad tänker du göra åt detta?
 
 
Jag orkar inte gå igenom allt utan ställer i stället några konkreta och korta frågor till dig.
 
1a. Tycker du det är ok att jag särbehandlas genom att jag inte får svar på frågor från HSB Malmö?
1b. Tycker du det är rätt att det ska ta 5 månader innan jag får svar på frågor som jag ställer till HSB Malmö?
1c. Vad tycker du är normal svarstid på;
    - enklare frågor (0-3 arb.dagar?)
    - svårare frågor (3 dgr - 1 vecka?)
1d. Tycker du det är rätt att när jag efter fem månader får svar så är så många som hälften av svaren "icke-svar", dvs antingen inte svar på frågan, uppenbart ofullständiga svar eller uppenbart retoriska undanglidningar. Alltså i många fall en solklar medveten strategi att undvika svara på frågan, utan bara svar som är till för att dra ut på processen och trötta ut frågeställaren.
 
1e. Tänker du agera så att det sker drastiska förbättingar för ovanstående punkter?
1f. Hur tänker du agera (gärna utan att svara alltför luddigt)?
 
 
2a. Tycker du, som överansvarig för HSB-ledamoten, att en HSB-ledamot kan bete sig precis hur f-n han vill? 
Detta är en lång historia, och du får den i huvuddrag på följande sida;
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5027
 
Här önskar jag ett särskilt konkret svar av dig om HSB-ledamotens roll;
2b. - vilka fel du anser att Bengt gjort (ett ärligt och rakt svar från dig önskas, du har all info du behöver på ovanstående länk för att kunna göra en bedömning, och du kan förutsätta att varje ord är korrekt)?
2c. - hur tänker du agera för att en HSB-ledamot aldrig någonsin ska kunna bete sig så smutsigt mot en medlem som Bengt gjort.
 
Jag finner det helt oacceptabelt att HSB-ledamoten inte tar det minsta ansvar, och att en HSB-ledamot gör som Bengt och gömmer sig bakom en genomgående inkompetent och rent ut sagt rutten brf-styrelse.
 
Ovanstående är vad jag skulle vilja definiera som de två viktigaste frågeställningarna som finns för HSB Malmö.
I princip bygger hela organisationen och dess verksamhet på dessa frågor.
Så jag förväntar mig inte bara konkreta, ärliga, uppriktiga svar från dig, utan även ett snabbt agerande så att synbara förändringar uppnås, t.ex. med ett konkret regelverk för HSB-ledamoten som läggs ut på HSB Malmös webbplats, där det tydligt specificeras HSB-ledamotens ansvar gentemot enskilda medlemmar.


SV: Kokpunkt !!!‏
From: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)
Sent: Friday, November 07, 2008 8:18:28 AM

Jag har emot ditt mejl och återkommer. När det gäller fråga 2 så vet du liksom jag att styrelsen ansvarar för HSB ledamoten.

Hälsningar
Michael

Dina frågor‏
From: Michael Carlsson
Sent: Tuesday, November 11, 2008 1:42:32 PM

Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade. Jag vill ändå i anslutning till fråga 2 säga att ledamoten tillsätts och avsätts av HSB Malmös styrelse. En ledamot kan naturligtvis själv begära att få lämna sitt uppdrag. Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten.

Med vänlig hälsning
Michael Carlsson
Verkställande DirektörTo: Styrelsen
CC: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se
Subject: Svar på styrelsefrågor önskas!
Date: Thu, 6 Nov 2008 10:01:56 +0100

Det är ju mycket bra att jag långt om länge fick en kontakt, även om det var projktledaren Willy som fick höra av sig i stället för styrelsen.
 
Men jag vill också ha svar på de frågor som entreprenören av naturliga skäl inte kan svara på;
 
- Med vilket stöd i lagen menar styrelsen att styrelsen kan påtvinga mig en förändring till utanpåliggande rör.
Detta speciellt i åtanke av att konsekvensen blir att bostadsrättshavaren tar över föreningens ansvar för de rör som föreningen drar.
 
- Hur har styrelsen tänkt lösa problemet med att bostadsrättshavaren får ett utökat ansvar för rören?
 
- Om jag så begär, får jag rör som går i väggar, som tidigare?
Om ej, varför inte?
- Om jag så begär, får jag rör som går i golv som tidigare, så att jag får behålla min golvvärme, eller får jag separat golvvärme på föreningens bekostnad?
Om ej, varför inte?
 
- Om rör dras i garderoben, kommer jag att få denna garderob fullt återställd (med hyllor, medicinskåp och lådor)?
 
- Kommer föreningen att i samband med min badrumsrenovering ta kostnaden för byte av golvbrunn i badrummet, alltså inklusive rör och arbetskostnad?
Om ej, varför inte?

Datum: Thu, 6 Nov 2008 12:27:46 +0100
Till: Bengt Skånhamre
Kopia: Börje Nilsson
Ämne: Svar på föreningsspecifika frågor önskas!

Bengt,
jag har ställt ett antal frågor till dig och styrelsen (vissa bara separat till dig, eftersom de är specifika för dig). De flesta av dessa frågor kommer jag tydligen nu att få svar på i morgon, och det är jag glad för.
Men jag vill veta när och av vem jag får svar på mina bostadsrättsfrågor och föreningsspecifika frågor som entreprenören inte kan svara på, enligt de frågor jag ställt i mitt föregående mejl.

I det avtal du har tecknat som HSB-ledamot (får jag i alla fall hoppas) så står det;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
Dvs du företräder inte som HSB-ledamot enbart styrelsen, utan även varje enskild medlem.
Tycker du då inte att du också måste ställa upp för enskilda medlemmar?
 
Det står också;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
Eftersom jag vet att andra får svar på sina frågor, tycker du att jag behandlas lika när jag inte får svar på mina frågor?
Om du håller med mig om att så ej är fallet (du kan knappast göra något annat, eller hur?), vad tänker du göra åt detta?
 
Dessutom, förstår du att min irritation växer när du inte svarar på mina frågor, och när du bara vid ett tillfälle kort skriver att du bara hänvisar till ordföranden, även för de frågor som är specifikt riktade till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB?
 
Det står vidare;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Själv tycker jag ordningen är mest bara kaotisk, speciellt med tanke på att stamrörsbytet inte tycks vara genomtänkt och att svar på mina frågor uteblir.
Men även genom att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång.
Vad kommer du att göra åt detta i din roll som HSB-ledamot och enligt det avtal du lyder under?
 
Det står sedan;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
Tycker du det är ärligt att du som HSB-ledamot vägrar svara på viktiga frågor från medlemmar, och bara hänvisar till ordföranden?
Vad kommer du annars att göra för att jag ska få svar på de specifika föreningsfrågor jag ställde i fg mail?
 
Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
- Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
- Och tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
- Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
- Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du som HSB-ledamot tänker följa HSB-ledamotens uppgifter och ta tag i detta.
 
Av de senaste viktiga mejl jag skickat dig, så har du kanske bekräftat mottagandet av hälften av dessa.
Hur ska jag tolka detta?
Har du inte fått alla mina mejl eller har du bara låtit bli att bekräfta mottagandet, trots att jag begärt detta... och tycker du i så fall det är rätt?
Tycker du det är rätt av styrelsen i övrigt att inte ha bekräftat ett enda mejl från mig, och kommer du att agera för att styrelsen inte fortsätter på detta vis?

Re: Svar på föreningsspecifika frågor önskas!‏
From: Bengt Skånhamre
Sent: Thursday, November 06, 2008 1:42:16 PM

Jag bekräftar att jag har tagit emot ditt mejl.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Skickat: ti 2008-11-04 21:05
Till: Styrelsen
Kopia: Bengt Skånhamre
Ämne: FW: Svar krävs nu !

Till styrelsen inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre

Jag kräver fortfarande svar, men det tycks som att styrelsen helt struntar i detta, vad jag än säger eller gör.Ytterst beklagligt att styrelsen beter sig så här.

Bengt, att styrelsen är så här nonchalanta är en sak, men hur du som HSB-ledamot också kan bete dig lika fult är för mig obegripligt, och en stor besvikelse! Jag trodde bättre om dig. Det visar tydligt hur HSB ser på medlemmarna.

Önskar omedelbar mottagningsbekräftelse med svar !

SV: Svar krävs nu !‏
From: Bengt Skånhamre (Bengt.Skanhamre@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, November 04, 2008 9:37:07 PM
Kopia: Styrelsen

Härmed bekräftar jag ditt mejl och nu som tidigare gäller att svar lämnas av styrelsen genom ordförande.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre


Från HSB-ledamot Bengt Skånhamre 2/11 2008 kl. 20.49;

"Alla frågor som berör mitt uppdrag i brf:en är skickade till styrelsen som får behandla dem och lämna svar till dig. Det rör frågorna nr 60, 61, 62, 63, 64 och 65".

60. Du sitter ju i styrelsen i min brf och jag undrar därför om du är medveten om att det styrelsebeslut som du varit med om att ta avseende golvbrunn strider mot likhetsprincipen, och vet du varför det är så?

61. Frågan om styrelsens lagbrott avseende det stämmobeslut som styrelsen i min brf (inkl. du?) vägrar följa är prioriterad, och jag undrar hur du ställer dig till detta?

62. Har du inte fört in detta stämmobeslut (om att stadgeförslag ska delas ut) i stämmoprotokollet som sedan kontrollerats av mötesordförande advokat Mats Engstrand och som sedan kontrollerats och godkänts av justerarna B.L. och styrelseledamot V.J. samt P.L. - utan en enda anmärkning.

63. Bengt, i detta sammanhang vill jag fråga dig varför P.L. skrivit under stämmoprotokollet som justerare, trots att han inte valts som justerare på stämman?

64. Justeringen av stämmoprotokollet är bevisligen från protokollet felaktigt.
Du har själv skrivit att P.L. inte utsetts till justerare, men ändå har han justerat det protokoll där han inte ens anmärkt på att han inte utsetts til justerare.
Hur har det gått till?

65. Vad gäller; protokollet du skrivit, eller verkligheten?

Bengt Skånhamres svar på frågor från annan förening

När en ordförande i en annan förening inom HSB Malmö ställer frågor till Bengt Skånhamre om hans och HSB:s ståndpunkt i olika frågor om HSB så hänvisar Bengt Skånhamre t.o.m. då till Hans-Åke Krantz. Det är helt galet! Varför skulle styrelsen i vår brf svara på frågor ställda till Bengt Skånhamre i hans roll som tjänsteman på HSB Malmö?

Här nedan följer den korrespondens som förekommit mellan annan brf och HSB-ledamoten i min brf.


Medlemsrättighet.‏
Sent: Thursday, January 22, 2009
To: Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)

Var vidtalad att deltaga som biträde vid ett möte som föreningens styrelse kallat till.

Detta godkändes inte av styrelsen enligt nedanstående :
"Vidare så kan vi meddela att det inte går att ta hit några andra personer till detta möte som enbart rör dig och din bostad".

Eftersom du ingår i denna styrelse som fullvärdig medlem och med samma ansvar som andra ledamöter så vill jag ställa följande frågor till dig:
  1. Hur kan man i din styrelse förbjuda en medlem att ta med en person till ett möte?
  2. Hur stämmer detta agerande med HSB:s värderingar?
  3. Vad tänker du vidtaga för åtgärder som HSB ledamot i detta fall?
PS ! Detta hade aldrig kunnat hända i min eller grannföreningars styrelser.
Och förhoppningsvis inte i någon annan bostadsrättsförening.
From: Bengt Skånhamre
Sent: Thursday, January 22, 2009
Subject: Re: Medlemsrättighet.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen har beslutat att ordföranden är talesman i alla frågor som rör styrelsearbetet. Jag kommer att skicka ditt mejl vidare till styrelsen och anmäla det som en skrivelse för behandling vid kommande möte. Därefter utgår jag ifrån att ordföranden i bostadsrättsföreningen tillställer dig ett svar.

Med vänlig hälsning
Bengt Skånhamre

Medlemsrättighet‏
Sent: Friday, January 23, 2009
To: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli, maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Bengt,
Jag förstår ingenting, jag ställer frågorna till dig i din egenskap av HSB ledamot i denna styrelse. Vad din ordförande fattar för beslut är för mig fullständigt ointressant. Hur denna styrelse behandlar sina medlemmar är upp till dem och dig.

Brf:en är en suverän förening och sättet att arbeta i respektive styrelse är styrelsens ensak.

Jag vill återigen upprepa mina frågor och vill ha ett svar av dig och ingen annan. Det är din åsikt och dina svar som är intressanta.

1. Hur kan man i din styrelse förbjuda en medlem att ta med en person till ett möte?
2. Hur stämmer detta agerande med HSB:s värderingar?
3. Vad tänker du vidtaga för åtgärder som HSB ledamot i detta fall?

Att låta någon annan svara på till dig ställda frågor är synnerligen anmärkningsvärt och dessutom oerhört arrogant mot mig som frågeställare. Och hur ska han kunna svara på frågorna 2 och 3 ? Och vilket värde har hans svar ?

Med tanke på de möten som jag deltagit i med representanter för HSB Malmös styrelse som bland annat handlat om vikten av att besvara ställda frågor och i den samsyn som vi haft om detta är det ju ett rent hån att mottaga denna typ av svar.

"Därefter utgår jag ifrån att ordföranden i bostadsrättsföreningen tillställer dig ett svar".

Avslutningsvis vill jag påpeka att min förhoppning är att styrelsen har viktigare saker att fatta beslut om än frågor ställda till deras HSB ledamot.

Frågor som vederbörande av oförklarlig anledning inte vill besvara. Belasta inte din styrelse med frågor som du mycket enkelt kunnat besvara om bara viljan fanns. Jag utgår ifrån att jag erhåller ett svar från dig i dessa frågor.


From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli ; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Sent: Friday, January 23, 2009
Subject: Re: Medlemsrättighet

styrelsen agerar som organ och styrelsen i bostadsrättsföreningen har beslutat att ordföranden är talesman i alla frågor som rör styrelsearbetet.  Jag har igår lyft ditt mejl som ett ärende i styrelsen. Jag anser att dina frågor är av den arten att de ska besvaras av styrelsen och inte av mig som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen. De rör en medlem i bostadsrättsföreningen och styrelsens agerande, i den styrelsen där jag en ledamot.

Jag kommer också att anmäla detta mejl som skrivelse/ärende i styrelsen.

Vill du veta vad jag anser helt generellt utan att specifikt diskutera interna förhållanden i en bostadsrättsförening får du omformulera dina frågor och återkomma.

Vad jag tycker specifikt kring dina frågor nedan och min roll som HSB ledamot i föreningen delger jag styrelsen i föreningen då ärendet bereds. Styrelsen kommer att bereda ta ställning till och besluta i ärendet. Ett beslut jag utgår i från att du får tillsänt dig.

Mvh Bengt Skånhamre


Bengt Skånhamres svar på frågor från andra HSB-föreningar är så extrema att man bara häpnar! Frågorna till Bengt är t.o.m. helt uppenbart formulerade på rätt sätt för att alla ska begripa att frågorna är ställda generellt, och något behov av omformulering finns ej!

När styrelsen i min brf inte ens svarar på medlemmarnas frågor så begriper naturligtvis Bengt Skånhamre att styrelsen om möjligt än mindre kommer att svara externa personer. Dessa undanglidingar hela tiden från Bengt är högst anmärkningsvärda och hör inte hemma i en kooperation!


Datum: Mon, 26 Jan 2009
Till: Bengt Skånhamre
Kopia: Claes Caroli

Det är ett minst sagt udda beslut som du och din styrelse fattat om att ordföranden ska vara talesperson på frågor som ställs och handlar om HSB ledamotens styrelseroll.
Det är förvånande att du som HSB ledamot väljer att låta ordföranden föra din talan och inte själv vågar stå för dina åsikter.

Det är självklart att jag vill veta vad du generellt tycker så jag återupprepar här tidigare ställda frågor till dig med tillägget:
Vad tycker du helt generellt?

Du utgår från att jag kommer att få ett beslut fattat av styrelsen tillsänt mig på frågor som jag tillställt dig såsom varande HSB ledamot utsedd av HSB Malmö. Alltså inget svar från HSB ledamoten men ett svar från styrelsen.

From: Bengt Skånhamre
Cc: Claes Caroli
Sent: Tuesday, January 27
Subject: Re: Medlemsrättighet

Tidigare ställda frågor är fortfarande kopplade till mitt uppdrag i bostadsrättsföreningen. Dessa kommer inte att besvaras av samma anledning jag tidigare har angett.

Helt generellt, och utan koppling till något uppdrag jag har, vad det än må vara, anser jag att om en medlem vill träffa en styrelse och till ett sådant möte har med sig ett biträde, ska den medlemmen få lov till detta. Det förekommer också, genom att ett biträde t ex träffar föreningens biträde, i syfte att lösa en tvist eller slutföra en förhandling.

Jag skickar även denna mejl korrespondens för kännedom till styrelsen.

Mvh Bengt Skånhamre


Re: Medlemsrättighet‏
Sent: Wednesday, January 28
To: Bengt Skånhamre

Bengt,
Jag har nu fått svar på övriga frågor men saknar svar på den fråga som du borde vara mest lämplig att svara på i din egenskap av HSB ledamot i föreningen nämligen :

2. Hur stämmer detta agerande med HSB:s värderingar ?

Är det någon som har kunskap om just detta så borde det väl vara av HSB Malmö utsedd ledamot, eller hur ?

Det är också förvånande att du är så angelägen om att vidarebefordra alla frågor till styrelsen inte minst med tanke på att jag som frågeställare har informerat dig om att vad ordföranden i din förening har för åsikt om frågor som ställts till dig är för mig fullständigt ointressant.

Det vore kanske bättre om du arbetade på samma energiska sätt när det gäller att se till att frågor från en medlem boende i föreningen blir besvarade.


From: Bengt Skånhamre
Sent: Wednesday, January 28, 2009
Subject: SV: Medlemsrättighet


Fortfarande frågar du utifrån mitt uppdrag i styrelsen. Det svaret
meddelar jag styrelsen i brf:en, och jag skickar även denna mejl
korrespondens för kännedom till dem.

Mvh Bengt Skånhamre

Re: Medlemsrättighet‏
Sent: Thursday, January 29
To: Bengt Skånhamre

Bengt,
Jag ställer härmed frågan om en medlem nekas att ta med sig en stödperson till ett möte som vederbörande kallas till av styrelsen.

Hur stämmer detta överens med HSB:s värderingar ?

Denna fråga är en generell fråga och gäller inte specifikt för brf:en.


From: Bengt Skånhamre
Sent: Thursday, January 29, 2009
Subject: Re: Medlemsrättighet

Generellt vill jag svara att varje styrelse gör sina val.

Tittar jag till HSBs grundläggande värderingar tycker jag att det som ärskrivet om trygghet ger vägledning:

"Trygghet handlar om gemenskap och samverkan ­ att veta att man inte stårensam, utan har någon att luta sig mot, som ger stöd när den egna kraften sviktar."

Jag anser (vilket jag tidigare meddelat) att om en medlem vill träffa en styrelse och till ett sådant möte har med sig ett biträde, ska den medlemmen få lov till detta.

Mvh Bengt SkånhamreJag yrkar att;
  1. Styrelsen har ingen rätt att utse någon speciell talesman.
    Det ska aldrig vara möjligt för en ledamot att försöka komma undan sitt ansvar genom att hävda att en speciell person utsetts i styrelsen att svara på frågor (speciellt när denna person sedan ändå inte bryr sig det minsta om att besvara frågor). Denna demokratidödande metod skadar föreningen allvarligt. Alla i styrelsen har lika stort ansvar för att frågor från medlemmar besvaras!

  2. Ny HSB-ledamot ska utses i denna brf tills HSB-ledamoten avvecklats helt.

  3. En medlem i föreningen har alltid rätt att ta med sig helt valfritt biträde i möte med styrelsen.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens/HSBs svar:
Motion nr 03B om styrelseordförande och krav på HSB-ledamot

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Frågor från medlemmar ska ställas till styrelsen som helhet, som sedan avger svar på dessa ågor. För att underlätta kontakten mellan styrelsen och medlemmarna är det vanligt att styrelsens svar på frågor från medlemmar förmedlas genom styrelsens ordförande. Styrelsen ser inget hinder för att tillämpa detta tillvägagångssätt.
Min kommentar (1): Styrelsen/HSB skriver att för att underlätta kontakten mellan styrelsen och medlemmarna så är det vanligt att styrelsens ordförande svarar för denna kontakt.

Problemet med att styrelsens ledamöter - inklusive HSB-ledamoten - fått munkavle är att det därmed inte finns någon kontakt mellan styrelsen och medlemmarna. Den som är mest emot kontakt med medlemmarna är enligt min bedömning just styrelsens ordförande.


En HSB-ledamot utses och entledigas av HSB Malmös styrelse. Entledigande av en HSB-ledamot sker i princip om övriga styrelseledamöter begär detta hos HSB Malmö. Någon sådan begäran önskar inte övriga styrelseledamöter göra när det gäller nuvarande HSB-ledamot i föreningen. Inte heller har styrelsen uppfattningen att ett flertal medlemmar vill att nuvarande HSB-ledamot byts ut.
Min kommentar (2): Naturligtvis har inte majoriteten av medlemmarna åsikten att HSB-ledamoten ska bytas ut eftersom styrelsen är så duktig på att dölja vad som händer. Medlemmarna känner inte till den skada HSB-ledamoten orsakar föreningen, men om medlemmarna bestämt detta så hade inställningen naturligtvis varit en annan.

Genom att styrelsen självsvådligt tagit sig friheten att inte dela ut motionerna så tar styrelsen bort medlemmarnas demokratiska rättighet att få ut sitt informationen till andra intet ont anande medlemmar, vilket skadar föreningen.

Vad styrelsen/HSB undviker att nämna här är att stämman är föreningens högsta beslutande organ, och om stämman bestämmer att HSB-ledamoten ska bytas ut så blir det så.


Det finns ingen lagstadgad rätt för medlemmar att ta med sig biträde till möte med styrelsen. Utomstående ska inte kunna påverka inre angelägenheter i föreningen.
Styrelsen kan dock godkänna närvaro av biträde i varje enskilt fall.
Min kommentar (3): Styrelsen/HSB måste nog läsa på vad lagen säger, för detta är helt galet. Styrelsen saknar behörighet att "godkänna närvaro av biträde i varje enskilt fall".
Var har styrelsen/HSB fått dessa felaktigheter från?

Sedan är detta yrkande enbart en anpassning till hur lagen ändå kommer att se ut när den nya föreningslagen trätt ikraft. Styrelsen/HSB försöker med retorik lura medlemmarna vad som gäller och det är skamligt av styrelsen/HSB. Sanningen är i stället att lagen är dispositiv!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.