Motion #48 - 300.000 kr i stämmokostnader

Inför årsstämman 2007 begärde jag en redovisning från styrelsen av stämmokostnaderna eftersom jag noterat att styrelsen otroligt nog bl.a. anlitat HSB Malmö för att göra styrelsens uppgifter och besvara medlemmarnas motioner.

Styrelse och HSB Malmö försökte dölja sanningen för medlemmarna
Dessutom försökte såväl styrelse som HSB dölja för medlemmarna att HSB gjort det arbete som Du betalar styrelsen för att göra. Hade jag inte avslöjat detta så hade varken Du eller någon annan medlem fått reda på detta.

HSB Malmö borde skämmas !!!
HSB Malmö borde skämmas öronen av sig för att arbeta mot medlemmarna på detta sätt, och utnyttja inkompetenta styrelser för att dra in pengar till HSB.

Styrelsens redovisning 2006-2007 var som följer;

Stämma: 296.561 kr (fg. år 8.343 kr).

 1. Juridiskt utredningsarbete, HSB Malmö (44.000 kr)
  Dvs HSB Malmös avslag på motionerna från föreningens medlemmar.

  HSB Malmö säger hela tiden att de inte kan gå in i självstyrande föreningar och påverka, men här kan vi se att när det passar HSB Malmö så gör de detta. Annars inte.

 2. Anlitande av advokat och biträde, advokatfirman Ralf Schumacher & Co (90.438 kr)
  Vad är specifikationen för denna otroligt höga summa?

  Hur motiverar styrelsen att styrelsen måste anlita dyra advokater för att hålla föreningens stämma och skriva stämmoprotokoll?

 3. Förbredelse och deltagande på stämma, auktoriserad revisor, Ernst & Young (4.500 kr)
  För att göra vad? Det enda den externa revisorn gjorde på stämman var att resa sig upp och hävda att styrelsen gjort en upphandling som styrelsen inte gjort!

  De pengar Ernst & Young debiterade medlemmarna var nästan 1/3 av deras ersättning som revisor, och då hoppas jag alla förstår vad medlemmarna får för de 15.000 kr som föreningen betalar den externa revisorn.

  Hur motiverar styrelsen denna helt meningslösa kostnad för den externa revisorn?

 4. Förberedelse och deltagande på stämma, jurist HSB Malmö (17.700 kr)
  Även om styrelsen inte vill säga detta så förstår jag att det är Stellan Håkansson på HSB Malmö, som jag får förmoda också är den som svarat på motionerna åt styrelsen.

  HSB Malmö debiterade alltså oss 17.700 kr för att ta styrelsen i försvar mot medlemmarna, och lura medlemmarna att avslå alla motioner som samtliga var enbart för medlemmarnas och föreningens bästa.

  Medlemmarna i föreningen förlorade alltså bara här minst 44.000 kr + 17.700 kr = 62.000 kr enbart för att styrelsen försöker avslå alla motioner som skrivs.

  Fråga till styrelsen; Är det Stellan Håkansson som styrelsen anlitat för att svara på medlemmarnas motioner?

  Fråga till styrelsen; Hur motiverar styrelsen att styrelsen överlät denna del av styrelsens arbete att besvara motioner på HSB Malmö?

 5. Förberedelse och deltagande på stämma, ekonom HSB Malmö (12.000 kr)
  Här förmodar jag att det är Lars Svensson som avsågs.

  Varför ska medlemmarna betala 12.000 kr för att han är med på föreningens stämma, också enbart till styrelsens försvar?

  Vi är nu uppe i 74.000 kr som Du och övriga medlemmar i föreningen betalat till HSB Malmö för absolut ingenting.
Summa 169.038 kr.


Sedan tillkommer följande;
 1. Hyra av lokal (1.375 kr)

 2. Hyra av högtalaranläggning, som inte fungerade (2.125 kr)

 3. Catering och övrig förtäring (4.467 kr)
  "Övrig förtäring" utöver catering? Vad är det?

 4. "Merkostnad" vid tryckning av årsredovisning (19.556 kr)
  En sådan otroligt infantil formulering av styrelsen som "merkostnad" för tryckning av årsredovisningen visar på en allvarlig inkompetens inom styrelsen.

  Varför åsamkar då styrelsen medlemmarna denna "merkostnad", som i och för sig är nästan försumbar i förhållande till de övriga extrakostnaderna som styrelsen utsatt varje medlem för?

  Men vad är då kostnaden (exkl. "merkostnad") för tryckning av årsredovisningen?
Summa: 27.523 kr.


Sedan tillkommer följande;
 1. "Beräknad kostnad för stämma gällande verksamhetsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31 (100.000 kr)"
  Vad blev den verkliga kostnaden?

Totalt 296.561 kr bara i stämmokostnad!

Hur kan du som medlem återvälja en styrelse som gör att du personligen får betala drygt 1.000 kr enbart i extrakostnader för stämmor under ett år (bortsett från alla andra onödiga extrakostnader du drabbas av pga styrelsen, som säkert är betydligt mer)?

Not. Advokat Mats Engstrand hävdar att han tar 8.000 kr för att sitta som stämmoordförande.


Jag yrkar att;
 1. Det beslutas en gång för alla att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad för stämmorna.

 2. Styrelsen ska själv besvara och utreda motioner och inte anlita HSB eller någon annan för detta, utom för utredning av motion där extern kompetens måste anlitas pga att kompetens inom föreningen saknas, men då ska detta särredovisas (det har dock aldig inträffat i denna förenings historia att någon motion utretts).

 3. Stämmokostnader ska detaljredovisas varje år i fortsättningen (för att slippa att frågor om detta måste ställas på varje stämma).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 48 om stämmokostnader

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad för stämmorna är ett ytterst vagt yrkande från motionären, då t.ex. ett kostnadstak saknas.
Min kommentar (1): Hade jag uppgivit ett kostnadstak så som styrelsen här efterfrågar så hade styrelsen/HSB svarat så som styrelsen svarat i motsvarande situation för andra motioner, dvs att det "försvårat" styrelsens arbete.

Dessutom behövs inte ett kostnadstak, utan ramar och regelverk som styr upp detta så att föreningen inte dräneras på pengar bara till styrelsens försvar.

TILLÄGGSYRKANDE: Ramar/regelverk för stämmokostnader tas fram av en arbetsgrupp för detta.


Medlemmarna på föreningsstämman har på förslag av styrelsen valt advokater till stämmoordföranden.
Min kommentar (?): Ja, och problemet är att detta inte tillfört något som helst för medlemmarna, utan det har styrelsen enbart gjort i rent egenintresse för att skydda sig själva, till nackdel för övriga medlemmar.

Styrelsen, som inte haft någon möjlighet att agera stämmoordförande, har försökt tillmötesgå motionären genom att ge förslag på objektiva kandidater till stämmoordförande, som är skilda från HSB och styrelsen.
Min kommentar (?): Styrelsen har inte i enda motion försökt "tillmötesgå" mig, vilket alla kan se (bl.a. genom att nästan 100 % av motionerna alltid rekommenderas avslag på av styrelsen). Advokaterna som styrelsen anlitar är enbart till för att skydda styrelsen.

De advokater styrelsen anlitar är - som enkelt kan konstateras - långt ifrån objektiva!


Ersättningen till jurister är naturligtvis högre än om t.ex. HSB-ledamoten hållit föreningsstämmorna.
Min kommentar (?): En självklarhet, inte minst eftersom HSB-ledamoten är "gratis".
Men vem har sagt att HSB-ledamoten ska agera mötesordförande. En mer subjektiv ordförande går väl omöjligen att hitta?

Men om föreningen ska fortsätta med subjektiva mötesordförande som bara är till för att samarbeta med styrelsen så att medlemmarna får minsta möjliga information så kan ju lika gärna HSB-anställda hålla dessa stämmor eftersom det ändå ingår i förvaltningsavtalet!


Styrelsen kan behöva hjälp med att utforma svaren på motionerna och ska då inte vara låst av ett stämmobeslut att själv göra det.

Min kommentar (2): Det handlar inte om att - som HSB/styrelsen skriver här - att styrelsen kan behöva hjälp med att utforma svaren. Det är förvisso olyckligt för medlemmarna att föreningen har en styrelse som inte är kapabel till detta själv - speciellt med tanke på hur infama styrelsens svar är - men det handlar om att medlemmarna inte ska behöva betala dyra pengar för att HSB Malmö gör det arbete som styrelsen arvoderas för.

Styrelsen överlåter motionerna helt till HSB Malmö, och det är sanslöst!


Styrelsen anser att den detaljreglering av stämmokostnader som finns i styrelsens årsredovisning är tillräckligt utförlig. Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.

Min kommentar (3): Att styrelsen inte vill vara öppen med redovisningen är onekligen ett mycket stort problem för denna förening, men ett av flera viktiga skäl till att följa yrkande # 3 är att slippa uppta onödig tid med detta på stämman.

Sedan kan man fråga sig varför styrelsen motsätter sig detta men ändå följer detta yrkande (i alla fall i de två senaste årsredovisningarna)?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.