Motion #41 - Föreningens budget

Budget för föreningen ska redovisas för medlemmarna
Många föreningar lägger ut föreningens budget för kommande år till medlemmarna, direkt efter att denna färdigställts.

Föreningens budget är inget som på något sätt behöver vara hemligt, och det är ett viktigt dokument för delägarna för att hålla koll på sin stora investering i bostadsrätten.

Budget till alla eller bara till dem som är intresserade?
Om budgeten ska delas ut till alla i pappersform eller bara läggas ut på nätet samt delas ut till dem som efterfrågar budgeten kan diskuteras.

I det senaste numret av HSB Uppdraget så konstaterar man att de flesta medlemmar tyvärr inte ens förstår en så grundläggande sak som att föreningens ekonomi är samma som ens egen ekonomi. Går det inte så bra för föreningen så blir det inte bara högre månadsavgifter utan värdet på ens bostadsrätt sjunker parallellt.

Men att alla får föreningens budget i skriftlig form, inte bara de som är såpass intresserade att de efterfrågar densamma, kanske kan vara ett led i att väcka medlemmarna ur sin dvala?

Jag yrkar att;
  1. Medlemmarna ska få tillgång till föreningens budget i skriftlig form varje år, direkt efter att den färdigställts.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 41 om föreningens budget

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att ge medlemmarna föreningens budget, som är styrelsens interna arbetsdokument.
Min kommentar (1): Vad styrelsen har för skyldighet saknar helt relevans i denna fråga.

Vad är styrelsens skäl för att inte göra som i många andra föreningar och låta delägarna ta del av budgeten för sin egendom?

För medlemmarna handlar det om att styrelsen ska göra det som är bäst för föreningen, men att döma av de svar som styrelsen ger med stöd av HSB så handlar det för styrelsen enbart att göra minsta möjligt.

Vad är det styrelsen har att dölja för delägarna i föreningen?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.