Motion #92 - Redovisning av vem blommor/växter köps av

Jag vill veta vem styrelsen anlitat för de blommor som finns utanför entréerna och som kostar medlemmarna runt 6.000 kr om året, eller mer. Kostnaden för detta döljs av styrelsen i årsredovisningen så ingen utanför styrelsen vet vad kostnaden egentligen är.

Har styrelsen undersökt olika leverantörer, i så fall när och vilka?

Styrelsen har på alla sätt försökt dölja detta. T.o.m. på stämman där styrelsen gjort allt för att undvika svara på frågan. Men när jag till slut lyckades få styrelsen att svara så visade det sig att det är familjen Kjell Svensson som drar in pengar på detta.

Det handlar här inte om hur mycket pengar det rör sig om utan det handlar om styrelsens närmast desperata sätt att försöka dölja att det var en styrelseledamot som utnyttjat sin position i styrelsen för att sälja växterna till föreningen i syfte att tjäna en extrahacka på detta.

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska i årsredovisningen redovisa kostnaden för växter/blommor samt vem dessa köpts in av.

  2. Styrelsen ska svara på frågan om olika leverantörer för detta undersökts, när detta gjorts, vilka dessa leverantörer varit och vilka priser som då offererats.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 92 om vem blommor/växter köps av

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

De kostnader som föreningen har under räkenskapsåret framgår av styrelsens årsredovisning och redovisas i enlighet med de regler som bl.a. följer av bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Om en medlem har frågor om kostnader i årsredovisningen, så kan dessa frågor ställas till styrelsen på föreningsstämman. 

Medlemmar har generellt möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Min kommentar (1): Varför är det bättre att tid måste upptas på varje årsstämma med att ställa de frågor som precis lika gärna - och mycket bättre - skulle kunna läggas in i årsredovisningen så att det blir praktiskt möjligt att kontrollera siffrorna, och för att därmed undvika det som hänt tidigare där för mycket i arvode tagits ut?

Styrelsen svarade inte varken på yrkande 1 (vem växterna köpts in av) eller yrkande 2, och förutom att detta gör att man börjar misstänka oegentligheter så tvingar därmed styrelsen medlemmarna att uppta helt onödig tid på stämman med att ställa dessa frågor.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.