Motion #15 - Särskild granskning

Med anledning av det stambytesprojekt som styrelsen genomdrivit i föreningen finns det anledning att undersöka hur detta gått till.

När styrelsen vägrar svara på frågor föranleder detta ett behov av särskild granskning
Eftersom styrelsen totalt vägrat att svara på en enda fråga rörande stambytet så finns det alltså all anledning att misstänka att styrelsen inte gjort någon som helst förberedande undersökning. Man kan inte påbörja ett projekt utan att allra först utreda konsekvenserna av projektet. Att styrelsen sedan anlitat en projektledare fritar inte styrelsen från sitt ansvar.

Vad kostar kalaset? Hur stora blir de ytterliggare avgiftshöjningarna och när?
Att medlemmarna inte ens kan få svar på frågan vad hela kalaset kommer att kosta och vilka ytterliggare avgiftshöjningar som är att vänta framöver, är högst anmärkningsvärt.

Vill styrelsen dölja avgiftshöjningar eller är styrelsen okunnig om dessa?
Antingen vill styrelsen medvetet dölja denna information för medlemmarna eller så vet styrelsen helt enkelt inte detta. Och om styrelsen inte ens kan presentera preliminära nivåer på kommande avgiftshöjningar så undrar man vad styrelsen egentligen sysslar med.

Extern granskare
Det kan vara lämpligt att en utomstående granskare genomför en djupare revision av hela processen med det stambyte som utförts, ledamöternas olika roller, de radiatorer som bytts ut, övrigt tillhörande arbete och den ev. upphandling som gjorts.

En felaktigt utförd upphandling är skadeståndsgrundande!
Notera att en dåligt genomförd upphandling (med minst 3-5 offertförfrågningar) är skadeståndsgrundande eftersom den då kan leda till stora extrakostnader för Dig som medlem.

Resultatet av denna granskning kan sedan leda till beslut av stämman om ifall personligt skadeståndskrav ska ställas på ledamöterna i styrelsen.


Jag yrkar att;
  1. Särskild granskare tillsätts eller liknande åtgärd (styrelsen prövas rättsligt).

lgh 47 - 2008-12-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 15 om särskild granskning

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Varje röstberättigad kan föreslå att länsstyrelsen utser granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. Förslag om särskild granskning skall tas på en föreningsstämma. Om förslaget har biträtts av minst 1/10 av samtliga röstberättigade eller minst 1/3 av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses.

Granskningen avses komma ifråga, när det kan misstänkas föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden som bör utredas.

Styrelsen anser att en korrekt upphandling av stambytet genomförts och att det inte finns några förutsättningar att inleda någon särskild granskning.

Min kommentar (?): Någon som trodde att styrelsen skulle tycka att de själva gjort fel?

Fråga till styrelsen: Hur har upphandlingen av stambyte och tillhörande åtgärder gått till?


Revisorerna har inte haft några anmärkningar mot upphandlingen av stambytet.

Min kommentar (?): Om revisorerna ens granskat denna upphandling vet ingen, men även om de gjort detta så vilken kompetens har de interna revisorerna för att bedöma detta?

Fråga till revisorerna: Vad har ni kontrollerat och när och har ni haft anmärkningar på något?

En skadeståndstalan mot styrelseledamöter förutsätter att föreningsstämman inte beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Tidigare föreningsstämmor har däremot beviljat styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren.

Min kommentar (?): Här har styrelsen/HSB helt fel, och det är riktigt skrämmande att inte ens HSB - som skrivit svaren på motionerna åt styrelsen - vet vad som gäller.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.