Motion #42 - Prognos på månadsavgifter

Minst de föreningar som är certifierade inom HSB presenterar i årsredovisningen en prognos på månadsavgifterna tillsammans med prognosens förutsättningar. Det finns många andra föreningar som gör detta men för de certifierade föreningarna är detta ett krav.

Det borde vara en mycket bra åtgärd för vår förening att följa. Föreningen behöver inte vara certifierad för att presentera en aktuell, skriftlig och kvalificerad prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. Det är inte styrelsen som gör denna, utan det är HSB.

Underlaget för den ekonomiska prognosen baseras på;

Grundunderlag (som HSB redan idag tar fram åt styrelsen)
- Nuvarande kostnader.
- Befintliga lån (som specificeras i årsredovisningens noter).
- Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning.
- Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras.
Dessutom visar underhållsplanen vad varje underhållsåtgärd beräknas kosta (se under "Planerat underhåll och nyinvesteringar")

Antaganden för prognos eller kalkyl (se "Antagen kostnadsutveckling")
- Låneränta.
- Intäktsräntor.
- Kostnadsutveckling på övriga kostnader.

Beräkningar
- Prognos skapad i ett speciellt kalkylprogram som HSB har.
- HSB Malmö har på styrelsens uppdrag och direktiv gjort en ekonomisk prognos.


Not.
Vad gäller skriftlig information till medlemmarna så är det enda kravet för de certifierade föreningarna att skriftlig information ska lämnas till medlemmarna minst 2 gånger om året. Detta är mycket, mycket dåligt specificerat av HSB, och bidrar till att värdet på HSB:s certifiering tyvärr är så lågt som det är. Med så dåliga krav på certifierade föreningar är det kanske inte så konstigt att certifieringen blivit den flopp den blivit.

Styrelsen får här i uppdrag att utreda exakt vilka kostnader som är förenade med detta.
Kanske det dessutom finns andra (billigare) än HSB som kan göra en dylik prognos.
Detta måste styrelsen undersöka och presentera skriftligt i svaret till denna motion.


Jag yrkar att;
  1. En kvalificerad prognos på de närmaste fem årens månadsavgifter ska presenteras i varje årsredovisning.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens/HSBs svar:
Motion nr 42 om prognos på månadsavgifter

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har för avsikt att i förvaltningsberättelsen under förväntad framtida utveckling och årsavgifter, i den mån det låter sig göras, ange framtida förändringar av årsavgiften. Någon anledning att presentera en kvalificerad prognos finns därmed inte.
Min kommentar (?): Att styrelsen "har för avsikt" att göra något är en typisk HSB-formulering som inte förpliktigar till något.

Styrelsen säkrar sig ytterligare från att genomföra motionen genom att lägga till "i den mån det låter sig göras". Detta blir bara löjligt eftersom det är så uppenbart att det inte finns det minsta hinder för att göra vad andra föreningar gör.

Avslutningsvis klargör styrelsen att de inte har för avsikt att genomföra motionen genom att skriva att det inte finns någon anledning att göra en kvalificerad prognos. För styrelsen finns det tydligen inte någon anledning att göra mer än precis vad styrelsen känner för, men för medlemmarna som lever farligt med en okunnig lekmannastyrelse är denna prognos av yttersta vikt!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.