Motion #33 - Behandling/utredning av motioner
MED RESPEKT!

Onödigt att motioner måste återkomma!
Om styrelsen svarat på motioner på ett seriöst sätt och/eller stämman sedan behandlat motionerna seriöst så hade de flesta av i alla fall mina motioner inte återkommit år efter år.

Styrelsen orsakar onödiga motioner
Styrelsens "misshandling" av motionerna gör nu i stället att motionerna återkommer, och kommer att fortsätta göra detta tills de behandlats på ett seriöst sätt.
Det handlar inte om att alla motioner ska beviljas, utan det handlar om att motioner ska behandlas med respekt av såväl styrelse som av stämma.

Varje medlem är skyldig att fortsätta skicka in motioner som inte behandlats seriöst
Det är en medlems rättighet att återkomma med sina motioner! Jag skulle t.o.m. vilja säga att det är varje medlems skyldighet, eftersom det i grunden handlar om vår ekonomi.
När styrelsen "dödar" motioner på det sätt som styrelsen gör med sina meningslösa kommentarer så ger styrelsen medlemmarna ingen annan möjlighet än att fortsätta skicka in sina motioner!

Bortkastade pengar
Att styrelsen saknar kompetens för att svara på ens de mest enkla motioner är oroväckande, och stämman måste finna en lösning på detta. Det kan inte vara meningen att vi som suverän förening ska behöva göda HSB Malmö på detta sätt, utan att det tillför föreningen något överhuvudtaget!

Hur ska en styrelse arbeta?
Om styrelsen hade varit villig att föra en dialog med medlemmarna och behandlat motioner seriöst så hade i princip ingen av de motioner jag lämnat in till denna stämma behövt distribueras ut till alla! Styrelsen har också möjlighet att redan innan stämman genomföra motioner för att undvika att belasta stämman med motioner som styrelsen ändå avser att följa.

Jag hoppas alla är införstådda med detta, och att det är styrelsens dåliga agerande som resulterat i de motioner jag skrivit!

Är motioner ett hot?
Vår förenings HSB-ledamot, Bengt Skånhamre, sa vid ett tillfälle att han såg motioner som ett hot, men jag hoppas innerligt att han är ensam om denna ståndpunkt, och att medlemmarna i föreningen förstår bättre. Motioner är en demokratisk rättighet och kan aldrig ses som hot.

Stämman avgör!
Det är nu upp till stämman att besluta om motioner ska behandlas seriöst så att de slipper återkomma år efter år!

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska behandla motionerna på ett seriöst sätt, motioner ska utredas (inte bara med som utgångspunkt att motionerna alltid ska avslås, så som det fungerat tidigare), och svaren som styrelsen ger på motionerna ska vara meningsfulla samt relevanta.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB:
Motion nr 33 och nr 72 om behandling/utredning av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen förutsätter att motionären själv kan utveckla sina motioner.

Om medlemmarna tycker att någon motion är intressant, så kan det leda till att styrelsen får i uppdrag att närmare utreda ärendet i motionen.
Min kommentar (?): Men vad spelar det för roll vad styrelsen får för uppdrag av stämman? Styrelsen har ju inga hämningar att bryta mot lagen och strunta i att genomföra dessa uppdrag!

I styrelsens svar på en motion har styrelsen inte någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar. Någon anledning för styrelsen att närmare utreda motioner finns därmed inte.
Min kommentar (1): För styrelsen handlar det bara om vad styrelsen anser att lagen säger och att styrelsen bara ska göra det lagen absolut och klart uttalat kräver, och sedan ska inte utöver detta göras.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


I styrelsens svar skall styrelsen ange sin inställning till motionen och de omständigheter som ligger till grund för inställningen. Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral.
Min kommentar (1): Tycker inte styrelsen att det skulle vara en fördel för föreningen om styrelsen försöker vara neutral i svaren på motionerna i stället för att bara se till sitt eget personliga bästa och bl.a. avslå alla motioner per automatik oavsett vad de handlar om?

Styrelsen har dock alltid för avsikt att verka för föreningsmedlemmarnas bästa.
Min kommentar (?): Styrelsens avsikt märks inte i praktiken. Hade styrelsens avsikt verkligen varit att verka för medlemmarnas bästa så hade styrelsen i stället bl.a. gett sakliga svar på motioner i stället för rent allmänt tyckande. Det är heller inte i medlemmarnas bästa att styrelsen anser att alla motioner ska avslås oavsett vad motionerna handlar om.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman i första hand avvisar motionerna och i andra hand avslår motionerna.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.