Motion #10 - Styrelsens sekreterare

Sekreteraren i styrelsen har en mycket viktig funktion i föreningen!
Sekreteraren i styrelsen har en mycket viktig roll. Det är denna person som formulerar skrivelser inte bara internt till medlemmar (även om så tyvärr alltför sällan sker i denna brf) utan även externt till entreprenörer, myndigheter, etc.

Höga krav på sekreteraren
Det ställs därför höga krav på att sekreteraren är duktig på att formulera sig och på att stava. Det är inget illa menat från min sida mot sekreteraren i vår brf, men det framgår ganska tydligt för alla och envar från sekreterarens skrivelser att han är ordblind. Detta är naturligtvis inget positivt för föreningen.

Självinsikt?
Personligen tycker jag att om man saknar kvalifikationerna för att vara sekreterare (och inte ens vill använda sig av stavningskontroll) så ska man inte åta sig detta uppdrag (det finns kanske andra uppdrag i föreningen som han då passar bättre för). Det är för sekreterarens eget bästa, men inte minst för alla övriga medlemmar.

Styrelsearbetet, och därmed föreningen, blir lidande
Styrelsearbetet blir lidande när det inte finns någon skrivkunnig sekreterare, och i slutänden blir det alltid Du som medlem som drabbas. I stället måste man hitta någon annan lösning. Vilken lösning man än väljer så måste föreningen ha en sekreterare som inte är ordblind, dyslektiker eller på annat sätt ej är lämpad för uppgiften.

Ditt ansvar!
Medlemmarna måste förstå detta, och reagera. Det fungerar inte att det bara är en person som engagerar sig i föreningen, utan alla måste verka för en förening med det "Goda boendet" och för att få en styrelse som är kvalificerad för sina uppgifter. Det innebär bl.a. att Du som medlem måste engagera dig. Det finns många olika sätt att göra detta på, men ett sätt som säkert inte hör dit är att vara passiv och ointresserad av sin egen ekonomi. Ställ upp på förtroendeuppdrag !!!

Kontakta valberedningen redan idag och nominera dig själv om du känner dig lämpad för ett förtroendeuppdrag, eller någon granne som du tror skulle passa in!

Jag yrkar att;
  1. Sekreterare väljs/utses till styrelsen som ej är ordblind, behärskar svenska språket och som är duktig på att formulera sig.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 10 om styrelsens sekreterare

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Enligt föreningens stadgar utser styrelsen inom sig sekreterare. Styrelsen är fullt kapabel att själva utse en lämplig sekreterare.

Den av styrelsen utsedda sekreteraren kan därtill ta del av utbildning på HSB Malmö för sekreterare.
Min kommentar (1): Styrelsen saboterade denna motion eftersom styrelsen tog sig friheten att inte dela ut motionerna i år. Motionen var inte riktad till styrelsen utan till medlemmarna.

HSB börjar t.o.m. trycka in lite direktreklam i svaren till de motioner HSB skriver åt styrelsen.
Tyvärr är HSBs utbildningar inte vatten värt. Det handlar mer om "hjärntvätt".


Dessutom är det viktigt att påpeka att om valberedningen gör ett bra arbete och tar fram kompetenta styrelseledamöter, så får styrelsen lättare att välja en lämplig sekreterare.
Min kommentar (1): Valberedningen kan bara göra ett bra arbete om medlemmarna ställer upp. Om det sedan fungerar som idag där valberedningen fullt ut motarbetas av styrelsen och medlemmarna inte ser till att stoppa detta så blir den naturliga konsekvensen att hela föreningen hamnar i en svår situation.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.