Motion #71 - Elmätning
Lagbrott av styrelsen

Styrelsen bryter mot lagen varje gång styrelsen inte föjer stämmans beslut
Trots att motioner i princip aldrig beviljas i denna förening så finns det tillfällen då styrelsen utlovat i alla fall något lite. Men vad jag kan se så har styrelsen i samtliga dessa fall brutit mot lagen genom att inte följa stämmans beslut.

Har du förtroende för någon som ljuger och bryter löften/lagar oavbrutet?
Tror du att detta är något som gagnar föreningen?

HSB stödjer styrelsens lagbrott
Hur bra är det sedan att dessa lagbrott dessutom understödjs av HSB via sin HSB-ledamot?

När jag upplyser HSB Malmös styrelse om dessa lagbrott som HSB-ledamoten begår i samarbete med styrelsen så bryr sig HSB Malmös styrelse inte ett dugg om detta.
Man kan då inte låta bli att undra om HSB-organisationen ser lagbrott som något naturligt.

Ett exempel på lagbrott - utredning av kollektiv elmätning
Här nedan följer ett exempel på detta där styrelsen till årsstämman 2007 utlovar att de ska utreda frågan om elmätning och senast till årsstämman 2008 presentera resultatet av detta.

Här, precis som i alla andra fall, hände absolut ingenting.

Inte ens en ursäkt för att styelsen bryter mot lagen
Aldrig någonsin får medlemmarna ens en förklaring eller ursäkt... även om det inte finns några giltiga förklaringar, enligt min bestämda mening, för att begå lagbrott, som det faktiskt är när styrelsen på detta sätt underlåter att genomföra stämmobeslut!

Styrelsen kan t.ex. omöjligen svara att styrelsen haft annat att syssla med. Att följa stämmobeslut går före allt annat.
Motion 15 - Omändring av elmätning

Med tanke på den lag som kan komma att införas om realtidsmätning & månadsdebitering av elförbrukningen, samt HSB:s tankar om att införa kollektiv mätning av el (såväl fastighetsel som hushållsel) inom varje förening där föreningen sedan själv sköter den individuella mätningen och delar upp elkostnaden på varje lägenhet, så föreslår jag att vi följer dessa förslag, med start snarast möjligt (i år).

Styrelsens svar på motion 15
Något lagkrav finns inte på att införa kollektiv elmätning inom föreningen. Det finns emellertid inte heller något hinder mot att detta införs.

Styrelsen är därmed beredd att utreda frågan närmare.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om införande av kollektiv elmätning inom föreningen. Utredningen skall senast nästa ordinarie föreningsstämma presenteras för medlemmarna.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (1)

Eller så använder stämman årsstämman till det som den ska användas för, dvs för att ta beslut. Här handlar det bara om för styrelsen att lura stämman, som vanligt.

Vem har påstått att det skulle finnas ett lagkrav på att införa kollektiv elmätning?

"Styrelsen är därmed beredd att utreda frågan närmare", skriver HSB
Hur skulle det ha varit om styrelsen använt sina dryga 3 månader för att besvara motionen till att göra denna utredning inför stämman?

Styrelsen skriver att utredningen senast till årsstämman 2008 skulle presenteras för medlemmarna, men redan innan årsstämman 2007 visste jag att styrelsen inte skulle hålla sitt löfte. Styrelsen tycks inte ha några som helst hämningar att begå lagbrott.


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska börja följa lagen.

  2. Frågan om kollektiv elmätning ska utredas.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 71 om elmätning

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är medveten om sin skyldighet att utreda frågan om införande av kollektiv elmätning och kommer att göra det, så fort arbetsbelastningen medger det.
Min kommentar (2): Det är tråkigt att styrelsen i alla motioner anser att det inte finns anledning att ta några beslut. Men vad är det då för mening med motioner? Om stämman följer styrelsens standardförslag så upphör meningen med motioner.

Stämman måste förstå att har styrelsen inte funnit anledning att ta tag i denna fråga sedan 2007 (eller tidigare) så är sannolikheten minimal att styrelsen kommer att behandla denna viktiga fråga överhuvudtaget så länge denna styrelse sitter kvar.

Eftersom vi också kan konstatera att styrelsen inte bryr sig om att följa stämmans beslut så måste det dessutom till en uppföljning för att se om styrelsen har för avsikt att börja följa direktiven från föreningens högsta beslutande organ


Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.
Min kommentar (2): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.