Motion #43 - Föreningens fastighetsförsäkring

Vad täcker fastighetsförsäkringen?
Föreningens fastighetsförsäkring är av stort intresse för medlemmarna. Speciellt i de lägen då det inträffar något där föreningens fastighetsförsäkring kan täcka vissa kostnader för medlemmen.

Föreningens delägare har rätt att veta vad deras försäkring täcker !!!

Ingen kunskap om försäkringar finns inom styrelsen

Inom dagens styrelse finns det tyvärr ingen speciell kompetens om försäkringar (att döma av styrelsens okunskap med det som hör till stambytet, så verkar tyvärr denna kompetens om försäkringar vara närmast obefintlig).

Utnyttja föreningens kompetens
Däremot är det säkert att det finns mer kompetens inom detta bland föreningens alla medlemmar, och då är det självfallet viktigt för allas bästa att dra nytta av denna kompetens.

Jag yrkar att;
  1. Föreningens avtal för fastighetsförsäkringen ska läggas ut på föreningens webbplats i sin helhet (och en skriftlig kopia lånas ut till den som så önskar).
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 43 om föreningens fastighetsförsäkring

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ska ta under övervägande om medlemmarna ska få del av föreningens avtal för fastighetsförsäkringen på föreningens webbplats.
Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken föreligger därmed inte.
Min kommentar (1): Att styrelsen ska ta något under övervägande förpliktigar inte till något och saknar helt relevans i sammanhanget. Jag kan garantera att inget kommer att hända om stämman överlåter till styrelsen att hantera denna fråga utan styrning från stämman.

Frågan är vad styrelsens åsikt är i sakfrågan, men som för alla motioner så vill styrelsen undvika att svara i sak.

Om stämman inte tar ett beslut så innebär detta att det blir som med allt annat, dvs ingenting kommer att hända överhuvudtaget.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.