Motion #49 - Utdelning av motioner

Vad kan det finnas för skäl att inte dela ut motionerna i ett tidigt skede?
Det finns naturligtvis ingen giltig anledning till att styrelsen håller inne med motionerna tills styrelsen enligt regelverket senast måste delge medlemmarna motionerna. När det är många motioner så får medlemmarna ingen chans att hinna läsa igenom motionerna om dessa delas ut i samband med att årsredovisningen delas ut två - tre veckor innan årsstämman.

Styrelsen vill avsiktligt inte ge dig möjlighet att sätta dig in i motionerna
Att inte dela ut motioner förrän i sista minuten är ett av styrelsens flera trick för att "döda" motioner. Du ska inte få en rimlig möjlighet att hinna sätta dig in i motionerna.

Hur kan Du som delägare i föreningen tolerera att styrelsen behandlar dig på detta sätt? För det är mot Dig styrelsen gör detta.

Styrelsen har ingen rätt att misshandla motioner
Motioner är till för att lyfta föreningen framåt, inte för att en enväldig styrelse ska ta sig rätten att på olika sätt försöka avstyra alla motioner oavsett vad de handlar om.


Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, och de redovisas här nedan.
Utdelning av motioner (17-28)

Jag föreslår att kopior av alla motioner delas ut så snart de kommit in till styrelsen (alternativt läggs ut på föreningens webbsajt, ev. i kombination med att de som begär detta får kopior på papper av motionerna).

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-28)
Då motionerna skall behandlas på ordinarie stämma och därmed är en del av de handlingar som skall tillställas medlemmarna kan detta inte ske hur som helst.

Styrelsen följer det regelverk som gäller på området, vilket säger att kallelse inte kan skickas ut förrän tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-28) med förslag

Utdelning av motioner kan inte ske "hur som helst"???

Jag har inte efterfrågat att motionerna ska delas ut "hur som helst", men det är faktiskt precis vad de kan, förutom för sent, som har skett flera gånger tidigare, vilket är ett lagbrott.

Styrelsen har till årsstämman 2006 för första gången i historien separerat ut motionerna från de handlingar som styrelsen hävdar att motionerna hör till.

Vad har kallelse till stämman med utdelning av motioner att göra?
Styrelsen skriver;
"Styrelsen följer det regelverk som gäller på området, vilket säger att kallelse inte kan skickas ut förrän tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma".
Styrelsen måste lära sig att regelverket för kallelsen inte har något med motionerna att göra.

Motioner kan delas ut direkt efter att de lämnats in, om stämman så beslutar
Styrelsen verkar ha lite dålig kunskap i vad som gäller för regelverk. Det finns inget som helst regelverk som säger att motionerna inte kan delas ut direkt efter senaste datum för inlämnande av motioner.

Jag föreslår;
1. att kopior av alla motioner delas ut så snart de kommit in till styrelsen
eller
2. att motionerna läggs ut på föreningens webbsajt, ev. i kombination med att de som begär detta får kopior på papper av motionerna.

HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-28
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. En begäran om en upplysning är inte ett ärende. Inte heller är en begäran om rätt för en medlem att göra ett allmänt uttalande vid stämman ett ärende.

Styrelsen kan när en motion kommit in behöva avgöra om motionen avser ett ärende för föreningsstämman eller om motionen behöver kompletteras.

Styrelsen anser det med anledning därav olämpligt att inkomna motioner direkt skickas till medlemmar eller läggs ut på föreningens hemsida. Däremot är styrelsen införstådd med sin skyldighet att dela ut motionerna i samband med utskickandet av årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Mina kommentarer till HSB Malmös svar 2007 (17-28)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi väl ställa frågorna på stämman i stället (jag hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i styrelsens stämmoprotokoll).

"En begäran om en upplysning är inte ett ärende", skriver styrelsen.
Alla vi normalt funtade människor vet naturligtvis att en begäran om en upplysning är ett ärende likväl som att styrelsen måste behandla en dylik motion på samma sätt som alla andra.
Vad har denna kommentar från styrelsen/HSB med motionen att göra?

"Styrelsen kan när en motion kommit in behöva avgöra om motionen avser ett ärende för föreningsstämman eller om motionen behöver kompletteras", skriver styrelsen.
Precis som att styrelsen någon enda gång i föreningens historia avgjort att en motion behövt kompletteras. Men då får väl styrelsen se till att det snabbt görs, om detta någon gång skulle inträffa för en motion.

För övrigt finns det inget som helst som hindrar att en motion kompletteras efter att den delats ut eller lagts ut på föreningens webbplats.

"Styrelsen anser det med anledning därav olämpligt att inkomna motioner direkt skickas till medlemmar eller läggs ut på föreningens hemsida", skriver styrelsen.
Därav vad?


Skrämmande svar
Styrelsens och HSB:s svar på motionerna är rejält skrämmande, men de visar också på ett så tydligt sätt hur styrelsen i samarbete med HSB Malmö gör allt för att försöka manipulera dig att aldrig göra annat än att följa vad styrelsen vill, oavsett hur mycket det skadar Dig och föreningen i stort.

Du bestämmer, inte styrelsen!
Styrelsen har till uppgift att göra vad Du säger till styrelsen att göra, men då måste du också ha en åsikt.

Hur blev det till denna stämma?
Eftersom det är så många motioner till årets stämma så vet du att om motionerna inte kommit dig till del förrän några veckor före stämman så är detta enbart för att styrelsen inte vill ge dig som delägare en möjlighet att sätta dig in i motionerna!

Konsekvensen av styrelsens agerande här blir att motionerna (de som inte bifölls på stämman) bara av denna anledning måste lämnas in ännu en gång till nästa årsstämma.

Jag yrkar att;
  1. Kopior av alla motioner delas ut senast tre veckor efter datumet för när motioner senast ska vara inlämnade.

  2. Motionerna läggs ut på föreningens webbplats, allteftersom motionerna lämnas in.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 49 om utdelning av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen kan, när en motion kommit in, behöva avgöra om motionen avser ett ärende för föreningsstämman eller om motionen behöver kompletteras.

Styrelsen anser det med anledning därav olämpligt att inkomna motioner senast tre veckor efter februari månads utgång skickas till medlemmarna eller direkt läggs ut på föreningens hemsida.

Min kommentar (1-2): Det saknas koppling mellan ett ev. behov av komplettering av en motion och utläggning av motionerna på föreningens webbplats i februari månad.

I övrigt har det aldrig hänt i föreningens historia att styrelsen efterfrågat en komplettering av motioner. Tvärtom vägrar styrelsen varje form av diskussion med medlemmarna om motionerna. Styrelsen vägrar till och med att bekräfta mottagandet av motionerna.

I år har styrelsen till och med slarvat bort ett antal motioner. Det hade kunnat undvikas om mtoionerna lagts ut för kontroll.

TILLÄGGSYRKANDE: Styrelsen ska bekräfta varje inkommen motion på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om att motionen erhållits i sin helhet av styrelsen.


Däremot har styrelsen för avsikt att hålla motionerna med styrelsens svar tillgängliga för medlemmarna.
TILLÄGGSYRKANDE: Alla medlemmar som så önskar ska erhålla en skriftlig kopia av motionerna och styrelsens svar senast två veckor före stämman.
I första hand ska motionerna i sin helhet, med styrelsens svar, medfölja årsredovisningen!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.