Motion #1 - Motionären ska ha sista ordet

Styrelsen styr motionerna, i motsats till hur det ska fungera
Som det fungerar idag så är det styrelsen som har sista ordet till motionerna, och motionerna presenteras för medlemmarna med styrelsens kommentarer utan att medlemmen givits en chans att bemöta det svar styrelsen skrivit och utan att motionen diskuterats mellan styrelse och motionär.

Motioner skrivs på styrelsens villkor
Det innebär att motioner skrivs på styrelsens villkor i stället för på medlemmens villkor, trots att det är medlemmens motion.

Styrelsens makt är total - till nackdel för föreningen!
Alltså inte nog med att styrelsen under hela resten av året sitter på informationskanalerna! Även till det enda tillfället om året då medlemmen har möjlighet att göra sig hörd så är det fortfarande styrt av styrelsen på ett synnerligen odemokratiskt och helt orimligt sätt.

Motioner tvingas bli onödigt långa, många och komplicerade
Med dagens system måste därför en medlem skriva onödigt mycket bara för att försöka täcka upp alla eventualiteter i de svar som styrelsen sedan ger till varje motion.

Fördelar med ett nytt system:
Om detta system ändras så att motionären garanteras det sista ordet i motionerna kan motionerna bli mer komprimerade, konkreta och lättlästa.

Bättre kvalitet på styrelsens svar
Dessutom blir en naturlig följd av detta att kvaliteten på styrelsens svar till motionerna ökas.

Det blir intressant för styrelsen att föra en dialog med motionären
Det blir dessutom helt plötsligt intressant för styrelsen att diskutera motionen med medlemmen innan motionerna färdigställs.

Med andra ord extremt stora förbättringar för medlemmarna och hela föreningen!

Motioner behöver inte återkomma helt i onödan
Det innebär också att motioner inte behöver återkomma nästa år ännu en gång, bara för att bemöta styrelsens svar förra året.

Tyvärr är verkligheten sådan att det är svårt att på stämman argumentera mot det svar styrelsen givit till motionen (styrelsen kommer säkert att bemöta denna motion med att medlemmen har möjlighet att kommentera styrelsens svar på stämman, men det har även styrelsen, så det är bara ett dumt argument!). Medlemmarna måste ges tid att fundera över svaren för att sedan kunna ta det bästa beslutet.

Stämman bestämmer
En styrelse som är odemokratisk och som inte sätter medlemmarnas intresse i första hand motsätter sig denna motion, men det är alltid stämman som bestämmer.

Jag yrkar att ;
  1. Innan motioner färdigställs och delas ut till medlemmarna före stämman ska medlemmen i sann demokratisk anda givits möjlighet att kommentera styrelsens svar på medlemmens motion, och få med denna kommentar till sin motion. Dvs medlemmen får alltid sista ordet till sin motion.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB:

Motion nr 1 om sista ordet till motionären

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Motionären har möjlighet att sina motioner argumentera för de ärenden han vill ha behandlade av föreningsstämman. Styrelsen kan ge sina svar på motionärens motioner.

Motionären ges alltid möjlighet att på föreningsstämman kommentera styrelsens svar på motionärens motioner och att ytterligare sälja in sina motioner. Motionären får då sista ordet beträffande sina motioner.

Styrelsen kan där även ge sin ytterligare syn på motionerna. Medlemmar har därtill möjlighet att framföra sina synpunkter.
Genom detta förfarande garanteras medlemmarna ett genomarbetat och så bra beslutsunderlag som möjligt.

Min kommentar (1): Styrelsens/HSBs slutledningsförmåga är förbluffande.

Styrelsen menar att motionären får sista ordet till sina motioner på stämman där såväl styrelse som medlem kan yttra sig, men där som regel medlemmen körs över helt.


Någon grund för att ytterligare försena utdelningen av motioner och svar från styrelsen genom att motionären får kommentarer på styrelsens svar införda i motionerna finns inte.
Min kommentar (1): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen tar 5 månader på sig att svara på ett allmänt och övergripande sätt (via HSB). Men att det skulle finnas en vecka för att få med motionärens svar på styrelsens svar ser styrelsen som att det skulle "försena ytterligare" den "utdelning" av motioner som styrelsen ändå tagit sig friheten att på eget bevåg strunta i.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.