Motion #86 - Betonghäckar bort !!!

SDS om brf ________
I styrelsen i vår brf sitter just urtypen av ledamöter som Sydsvenskan haft en artikelserie om.

Betonghäckar måste bort!
Betonghäckarna i föreningarna skadar föreningarnas utveckling och ekonomi, och det måste alltid bedrivas en verksamhet i föreningen för att undvika dessa betonghäckar.

Det är natgurligtvis bra för andra föreningar att det finns en förening som Brf ______ med en styrelse som kan fungera som skräckexempel på hur illa det kan fungera i en förening, men för Dig som medlem i denna förening så är det naturligtvis inte lika bra.

Ledamot i styrelsen bara för sitt eget bästa
Ledamöter som sitter i en styrelse enbart för sitt eget personliga bästa och pga ett maktbegär är inget som gagnar föreningen på något sätt.

Inga permanenta poster i styrelsen

Om ledamöterna i styrelsen vet från början att de inte är mer eller mindre permanentade på sina poster så kommer kvaliteten på det som utförs per automatik, bara av denna lilla förbättring, att öka avsevärt!

En ledamot i dagens styrelse, Kjell, har t.ex. suttit en otrolig massa år. Personligen har jag inte sett något tecken på att denna ledamot tillfört det minsta lilla för medlemmarna och man kan då fråga sig hur en sådan ledamot kan få fortsätta ingå i styrelsen?

Ledamöter ska ju ges förnyat förtroende baserat på vad de presterar. Även om dagens styrelse försöker dölja så mycket som möjligt, och styrelsen är motståndare till medlemsinformation, så måste det vara uppenbart för alla hur dåligt denna förening sköts.

Ökad insyn ger ökat engagemang och färre betonghäckar
Det finns en stor mängd fördelar med detta, t.ex. ett utökat engagemang som en följd av bl.a. den ökade insynen i styrelsearbetet, men jag ska inte gå in på allt detta här och nu, utan hoppas att medlemmarna själva förstår en så här självklar sak.

Jag yrkar att;
  1. Det ska löpande ske en rotation på styrelseledamöter och suppleanter!
    Ingen bör sitta längre än tre år i sträck.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 86 om betonghäckar

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och suppleanter utifrån de regler som finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar, där det framgår att styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år och att ledamot och suppleant kan väljas om. Föreningsstämman har då möjlighet att fritt utse nya ledamöter och suppleanter eller att entlediga sittande ledamöter och supppleanter. Någon anledning att närmare precisera maxtiden eller att rotation ska ske finns därmed inte.
Min kommentar (1): Anledningen till att det ska preciseras en maxtid för hur länge ledamöter ska sitta och/eller att rotation ska ske är just vad jag förklarat i denna motion. Dessa skäl vill dock styrelsen inte bemöta (och jag kan t.o.m. utveckla detta, om så behövs).

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.