Motion #73 - Styrelse hotar medlem

Styrelseledamot Kjell hotar medlem
På en extrastämma valde en styrelseledamot av någon outgrundlig anledning att hota mig helt öppet. Det är särskilt märkligt eftersom allt ändå gick styrelsens väg och de slapp några som helst krav från stämman, likväl som att behöva stå till svars för de fel styrelsen begått.

Var går gränsen för hur en styrelseledamot får bete sig?
Som säkert framgår av mina motioner har jag inte särskilt stort förtroende för denna styrelse, av alla de skäl jag redogjort för (plus ett antal till), men att en styrelseledamot skulle gå så långt som att hota mig var t.o.m. värre än vad jag kunnat tänka mig att denna styrelse skulle kunna ta sig till.

Hotfullt beteende mot annan medlem kan leda till att man förlorar sin bostad
Till Kjell vill jag särskilt understryka att man som medlem i en brf kan bli av med sin bostadsrätt om man framför hot mot annan medlem. När dessutom en styrelseledamot står för hoten så är risken ofrånkomligen ännu högre. Jag förväntar mig alltså fortfarande en ursäkt från dig över ditt beteende.

Ingen ursäkt
Jag är inte långsint av mig så jag tänkte att Kjell skulle komma till mig och be om ursäkt. Jag hade i sådant fall haft överseende med detta annars grava övertramp, som kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. att han förlorar sin bostad). Så skedde emellertid aldrig.
Jag valde därför att skriva en motion om detta, enligt nedan.

På denna motion gav styrelsen följande helt sanslösa svar;

Då detta påstående inte bedöms som med sanningen överensstämmande och inte går att styrka så avslås denna skrivelse.

Varför skulle det inte gå att styrka?
Självklart kan jag det. Men tro inte att styrelsen i sin behandling av denna motion ens efterfrågat några bevis (trots att jag förklarat i motionen att jag hade bevis).
Styrelsen har bara gemensamt gjort "bedömningen" att jag skulle ljuga!
Det fanns inte det minsta intresse i styrelsen att utreda denna fråga.


Styrelsen påstår - utan någon som helst kontroll - att det inte skulle gå att styrka!

Jag är som sagt inte långsint, men när någon anklagar mig för att ljuga så ser jag rött!

Varför vågar Kjell inte förneka sitt beteende skriftligt?

Om Kjell väljer att inte gömma sig bakom styrelsen, utan skriftligt och personligen svarar på denna motion att han inte hotat mig och att han inte kallat mig för "jävla svin" så lovar jag presentera bevis för detta, och sedan kan vi se vem som ljuger.

Styrelsen missköter sitt uppdrag!
Hade det varit en normalt fungerande styrelse så hade styrelsen inte tvekat ett ögonblick att noga undersöka en så här allvarlig sak.
Det är faktiskt i allra högsta grad en styrelses ansvar. Men inte ens HSB-ledamoten har visat det minsta intresse av att komma till ett avslut i denna fråga eller att få bevisen presenterade för sig.

Jag frågade Kjell på årsstämman 2008 om detta, och fick ett svar som var så tyst att det i det närmaste inte var hörbart, men jag uppfattade att han fortfarande förnekade detta. Tyvärr bröt den med styrelsen alierade mötesordföranden denna fråga (det kommer han inte att lyckas med igen), så resten av stämman fick inte höra detta svar.

Men nu har Kjell chansen att här skriftligt förneka detta personligen.

Bortsett från det faktum att en styrelseledamot hotar en medlem;
Känner du att din pengar förvaras tryggt av en styrelse som inte ens bryr sig om att undersöka en så här allvarlig sak?

Nästa gång kan det vara DU som hotas av styrelsen!


Styrelseledamöterna håller varandra om ryggen
Alla i styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - håller varandra hårt om ryggen, och stöttar varandra i varje fel och i varje olaglighet som denna styrelse begår. Att då ljuga för medlemmarna - alltså för Dig !!! - är tyvärr inget denna styrelse drar sig för det minsta.

Det finns inget skäl för mig att ljuga!
Som förhoppningsvis alla (förutom styrelsen) förstår så skulle jag naturligtvis aldrig hitta på något sådant, och jag skulle heller inte ha tagit upp detta i en motion om jag inte bortom allt tvivel kunde bevisa Kjells allvarliga hot.

Omogna styrelseledamöter
Styrelseledamöterna beter sig, så gamla de är, på ett synnerligen omoget sätt. Ett annat av många exempel på detta är när Hans-Åke på årsstämman 2008 inte tycker om att jag anmärker på fel och konstigheter i årsredovisningen. Först skriker han på stämman, sedan ger han mig "onda ögat" och sliter upp sin stol (han sitter framför mig), och smäller argt ner stolen längs med väggen så långt från mig han kunde. En kort stund därefter känner v.ordf. Kjell sig tydligen vilsen utan Hans-Åke så han gör samma sak och sätter sig bredvid styrelsens ordförande.
De beter sig som små barn, och dessa personer har Du antingen;
- valt eller
- inte hindrat
att förvalta dina pengar.


Frågor till styrelsen:
Väl medveten att styrelsen aldrig under några omständigheter kommer att våga besvara följande frågor skriftligt i sitt svar på denna motion ställer jag dem ändå till styrelsen;
 1. Vad var det som gjorde att styrelsen ansåg att min redovisning av Kjells beteende på stämman inte ansågs trovärdig?

 2. Vad var det som gjorde att Kjell förnekande av vad som rent faktiskt hände ansågs som trovärdigare än min redogörelse?

 3. Vad var det som gjorde att styrelsen inte ville utreda frågan tillsammans med mig?

 4. Vad var det som gjorde att styrelsen inte ens tillfrågade mig om jag kunde bevisa att det hänt eller efterfrågade bevis?

  Speciellt med tanke på att jag t.o.m. i motionen tydligt förklarade att jag hade bevis!!!

 5. Vad var det som gjorde att styrelsen, baserat på absolut ingenting, hellre valde att svara att styrelsen - inkl. part i målet, Kjell - gjorde bedömningen att jag ljög än att ens kontakta mig i frågan?

 6. Vad var det som gjorde att styrelsen svarade att min redogörelse inte skulle gå att styrka, med tanke på att styrelsen inte ens ville kontrollera med mig om jag kunde göra detta?
Genom att styrelsen väljer att försöka lura stämman, genom att lämna ovanstående frågor obesvarade, tvingar styrelsen mig att i stället ställa frågorna på stämman, då styrelsen är skyldig enligt lag att svara på frågorna.

Detta är en synnerligen viktig motion, för det får inte gå till så här. Det är illa nog att motionärer behandlas på det ociviliserade sätt som sker på stämmor. Motionärer ska inte dessutom behöva utsättas för rena hot. Framför allt inte från styrelsen!


Motion 2 - Styrelsen hotar medlemmar

På extrastämman 2007 så kallade styrelseledamot Kjell mig för, rakt uttryckt, "jävla svin" och hotade med att det skulle hända mig "saker". Kanske inte precis hur man förväntar sig att vuxna människor ska bete sig.
Detta beteende är för mig naturligtvis helt oacceptabelt och inget jag tänker tolerera!

Medlemmar i en brf har i princip inga rättigheter (detta har jag förklarat närmare på min sajt om bostadsrätter, Sveriges största, och långt mer omfattande än t.ex. HSB:s sajt).
En styrelse som så önskar kan därför göra som i vår förening och skapa en maximalt odemokratisk miljö. Att jag sedan kan lag och stadgar betydligt bättre än styrelsen, och utnyttjar de ytterst små möjligheter man har som medlem, är något som styrelsen bara får finna sig i. Styrelsen har ändå 364 dagar om året då de kan bete sig hur illa de vill mot medlemmarna, och man tycker kanske att de borde vara nöjda med detta. Eller?

Jag har i skrivandes stund ännu inte bestämt mig för om jag kommer att polisanmäla Kjell för dessa hot. Konsekvensen kan bli att han tvingas avflytta från föreningen så jag ville därför ge denna ledamot en chans att komma med en ursäkt. Så har tyvärr ej skett.

Eftersom risken är stor att svaret på denna motion kommer att innehålla osanningar, t.ex. om att jag kallat ledamoten för något motsvarande, så vill jag understryka att jag har bevis för vad som sades.

Förslag:
En projektgrupp tillsätts som tar fram ett regelverk för hur styrelsen (på stämmor och i övrigt) ska behandla medlemmarna (med konsekvenser om detta regelverk ej följs), som sedan presenteras på en extrastämma och tillförs stadgarna.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska ta hot som framförs mot medlemmar på allvar (alldeles särskilt när detta görs av en styrelseledamot). Styrelsen ska vara skyldig att noga utreda detta med alla parter (detta är t.o.m. - om möjligt - mer styrelsens ansvar än att agera vid störningar).

  Styrelsen ska också tydligt visa medlemmarna att styrelsen tar hot på allvar, att styrelsen aldrig accepterar detta, och att styrelsen inte skyddar en medlem - så som styrelsen tidigare gjort - bara för att denne råkar ingå i styrelsen.

 2. En projektgrupp tillsätts som tar fram ett regelverk för hur styrelsen (på stämmor och i övrigt) ska behandla medlemmarna (med konsekvenser om detta regelverk ej följs), som sedan presenteras på en extrastämma och tillförs stadgarna.

 3. Kjell ska antingen ska be mig om ursäkt för sitt beteende (så kan vi lägga detta bakom oss) eller i svaret till denna motion förneka skriftligt att han hotat enskild medlem och kallat mig för "jävla svin".

  Kjell kommer naturligtvis inte att skriftligt våga förneka vad han gjort, men får jag ingen ursäkt så presenterar jag de bevis som styrelsen inte vill ta del av på stämman i stället.

lgh 47 - 2008-12-29 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 73 om hot mot medlem

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.

Min kommentar (?): Styrelsens standardsvar på allt.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Styrelsen följer de regler som finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar om hot mot medlemmar. Om en medlem utsatts för brottslig handling, så kan medlemmen alltid polisanmäla händelsen. Någon anledning att tillsätta en projektgrupp för att ta fram ett regelverk för styrelsens behandling av medlemmar finns inte.

Min kommentar (2): Om man inte tillsätter en projektgrupp, hur ska man då få styrelseledamöterna att sluta uttala hot mot medlemmarna, eller hela styrelsen är enig i att det är ok för styrelseledamöter att hota medlemmar?

Att xxx ska be om ursäkt eller förneka hotelser är inget ärende som omfattas av föreningsstämmans kompetens.

Min kommentar (3): Enligt vilket regelverk då?
Men oavsett om så är fallet så kanske man kan tycka att det hör till normalt hyfs att be om ursäkt. Men nu visar Kjell i stället att han inte anser att han gjort något fel när han förolämpat och hotat mig. Med fullt stöd av styrelsen!

Följande yttrades av Kjell i stämmolokalen helt utan anledning när jag pratade med Bengt:
- Kjell: Tror du att du har medlemmarna med dig?
- Kjell: Det handlar bara om ditt hele tiden. Du e så jävla...
- Jag: Nej men däremot så tycker jag styrelsen behandlar medlemmarna på ett jävla sätt att behandla medlemamrna, det är riktigt svinigt
- Kjell: Det tycker du. Ja, jag tycker att du är ett jävla svin som håller på på detta jävla viset.
- Kjell: Jag tycker du ska passa dina ord annars kanske det händer nåt!
- Jag: Vad händer då? Hotar du mig?
- Kjell: Nä, det gör jag inte.
- Kjell: Gå nu med dej. Jag är så jävla trött på dig.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.