Motion #01C - Beslut av domstol/hyresnämnd ska följas

Värsta tänkbara!
Det enda som är värre än en inkompetent lekmannastyrelse är en styrelse som inte kan något och som dessutom styr föreningen som en diktatur i stället för med ett demokratiskt och öppet tänkande.

Inget fortsatt förtroende för styrelsen
Dagens styrelse har så tydligt visat vad den går för, och det finns inget berättigande för fortsatt förtroende.

Det är Ditt ansvar att föreningen får en ny styrelse!
För varje år som denna styrelse tillåts sitta kvar på sina poster av Dig så kommer föreningen bara att gå in i en allt djupare kris. Styrelsens alla svåra och kostnadskrävande misstag och fullständigt oekonomiska tänkande kostar Dig stora pengar.

Genom att Du som medlem inte på stämman tydligt visat ditt missnöje med styrelsen så har styrelsen tagit sig alltmer befogenheter, och försatt föreningen i en allt svårare situation.

Styrelsen börjar nu, med sitt agerande, bli känd som Sveriges kanske mest odemokratiska styrelse, och det är inte ett rykte som precis gagnar föreningen.

Även Du är rejält överkörd av styrelsen!
Vad som i detta sammanang är särskilt skrämmande, det är att styrelsen helt obekymrat kör över alla medlemmar. Alltså inte bara enskilda medlemmar, utan samtliga medlemmar i föreningen.

Strunta i hyresnämnden
Detta toppas av styrelseordförande Hans-Åkes uttalande om hyresnämnden;
"hyresnämnden kan inte bestämma över oss",
"även om de bestämmer något så kan vi strunta i det".
Detta är alltså Hans-Åkes inställning t.o.m. innan han vet vad hyresnämnden beslutar.

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för dig?
hotpot.se/forum

Styrelsen anser sig inte behöva följa lagen, vad tror du det leder till?
Hyresnämnden är en myndighet med begränsade möjligheter jämfört med t.ex. tingsrätten eller fastighetsdomstolen, men det är en myndighet som kan lagverket avsevärt bättre än föreningens styrelse.

Att styrelsens inställning är att man kan strunta i hyresnämndens beslut är uppseendeväckande, och det kan få ytterliggare svåra konsekvenser för föreningen, på flera olika sätt.

Styrelsen tror sig stå över lagar och regelverk
Inte minst så är Du som medlem extremt utsatt. Inte nog att styrelsen styr med "terror", styrelsen anser sig dessutom stå över myndigheter och deras rekommendationer och beslut.

Att styrelsen tror sig kunna strunta i vad hyresnämnden beslutar, t.o.m. i de fall där det enligt lag krävs beslut från hyresnämnden leder till att det i stället kan bli långa, utdragna rättstvister i domstol.

Allsmäktig styrelse?
Det blir Du som får betala för dessa rättsprocesser. Till vilken nytta? Bara för att föreningen har en styrelse som ser sig som allsmäktig?

Föreningen ska inte ha en styrelse som tvingar medlemmarna att hela tiden gå in i för föreningen kostnadskrävande rättsprocesser, bara för att styrelsen inte är kapabel att kommunicera med medlemmarna.

Jag yrkar att;
  1. Föreningens styrelse ska i alla lägen omedelbart följa domstolsbeslut inkl. beslut av hyresnämnden.

    Endast med stöd av stämman får styrelsen gå emot hyresnämnd eller domstol.

    Detta innebär också att överklagande av hyresnämndens beslut eller domstolens beslut först måste godkännas av föreningens stämma.

  2. För att överklaga en domstols beslut krävs stämmans tillstånd.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 01C om efterföljnad av hyresnämnds beslut

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är medveten om, och skyldiga att följa, hyresnämnds eller domstols rättskraftiga beslut eller domar. Någon anledning finns inte att bakbinda styrelsen i dess förvaltning av föreningen genom att låta föreningsstämman besluta i styrelsens ställe när det gäller processer i hyresnämnd eller domstol.
Min kommentar (?): Är det att bakbinda styrelsen att begära att styrelsen inte belastar föreningen med onödiga kostnader pga av att styrelsen inte följer en myndighets beslut?

Är det att bakbinda styrelsen att säga att styrelsen ska följa lagar och domstolar?

Styrelsen visar i sitt svar, via HSB, att styrelsen mycket väl kan tänka sig att strunta i lagar och domstolar. Skulle styrelsen se något behov av att inte följa lagen och domstolar så får styrelsen vackert ta ett stämmobeslut om detta, för någon sådan rätt ska absolut inte en styrelse få ha på egen hand!

Styrelsen och HSB får INTE bakbinda stämman i dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Vad är det styrelsen inte förstått i denna motions yrkande?


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.