Motion #14 - Undermålig förvaltningsberättelse
Statistik

Styrelsen gör en liten del av årsredovisningen
Årsredovisningen görs av HSB, men på de första sidorna av denna årsredovisning, under förvaltningsberättelsen, så har styrelsen möjlighet att informera och involvera medlemmarna i verksamheten.

Väsentliga händelser under året / Förväntad framtida utveckling / Slutord
Den första delen är bara en ren uppräkning av förtroendevalda, samt medlemsantal/ lägenhetsöverlåtelser. Men sedan kommer rubrikerna "Väsentliga händelser under året" samt "Förväntad framtida utveckling". Det är under dessa två rubriker, och endast dessa, som medlemmarna har möjlighet att få information från styrelsen, samt under styrelsens slutord.

Beklämmande dåligt information från styrelsen i årsredovisningen
Kvaliteten på det som står här är under all kritik. Det är endast ett par intetsägande meningar, oftast med felstavningar. Nu vet jag att vår brf inte är ensam om att ha en styrelse som inte passar på att engagera medlemmarna med meningsfull text här, men å andra sidan så behöver väl inte vår brf alltid i alla jämförelser ligga bland de sämsta?

Styrelsens slutord är t.ex. alltid;
"Styrelsen vill tacka för det gångna året och kommer framöver att verka för att brf. ________ skall fortsätta att vara en aktiv förening. Styrelsen önskar för framtiden att fler medlemmar engagerar sig i föreningens aktiviteter och verksamheter".

Vad är detta för intetsägande, totalt meningslös, text ? Vad tillför detta för Dig ???

Här kan man konstatera två saker;
 1. En mycket mindre aktiv brf än vår förening går nog inte att skapa. Det är tyvärr en naturlig konsekvens av en maktfullkomlig styrelse som försöker hålla medlemmarna i ett informationsmörker.

 2. Det är mer än uppenbart att styrelsen inte önskar det minsta engagemang av medlemmarna. Det visas på flera sätt, men inte minst på styrelsen ovilja att informera.
  Därav det fullständiga oengagemang som alla kan konstatera råder i föreningen.
Vad styrelsen skriver här i förvaltningsberättelsen visar inte bara kvaliteten på styrelsen.
 • Är informationen god så kan medlemmarna känna sig lite säkrare på att de personer de lämnat över sina pengar till att förvalta gör detta på ett kanske bättre sätt.

 • Är informationen dålig/bristfällig så finns det stor anledning för dig som medlem att känna dig orolig över hur dina pengar och ditt livs största investering rinner iväg.
Tänk på att även om du personligen inte förstår vikten av denna text i årsredovisningen så finns det andra som gör det. Och att denna insikt finns bland t.ex. medlemmarna kan inte göra annat än att skapa problem, bara i sig. Just därför måste du ställa krav på styrelsen!

På min motion #14 till årsstämman 2008; "Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen" svarar styrelsen;
"Styrelsen önskar inget hellre än att engagemanget bland medlemmarna skall öka så vi tar gärna emot förslag. Kom ner på öppet hus och framför dessa".

Man vet inte om man ska skratta eller gråta över detta svar. Här skriver jag en motion om hur styrelsen kan öka engagemanget (precis som jag gjort varje år tidigare) tillsammans med mängder av konstruktiva förslag på hur engagemanget kan ökas, och styrelsen svarar bara att styrelsen gärna tar emot förslag och att medlemmarna ska komma "ner på öppet hus" och framföra förslag.


Jag yrkar att;
 1. Stämman ska ställa krav på styrelsen att vara utförlig i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Med statistik.

  Informationen i årsredovisningen under;
  - Väsentliga händelser under året,
  - Förväntad framtida utveckling, och
  - Slutord
  ska vara utförlig, meningsfull, engagemanghöjande samt skriven på god svenska!

  Det handlar om Dina pengar !!!

 2. Styrelsen ska löpande verka för ökat engagemang och i årsredovisningen redovisa på vilka olika sätt styrelsen gjort detta under redovisningsåret.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 14 om undermålig förvaltningsberättelse

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen anser att den information som ges i förvaltningsberättelsen är tillräckligt utförlig och att man därmed uppfyller de regler om förvaltnings-berättelsens innehåll som finns i årsredovisningslagen.
Min kommentar (1): Självklart tycker styrelsen det, men vad som är bäst för medlemmarna är en annan sak.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Statistik brukar inte tas in i förvaltningsberättelser.
Min kommentar (?): Vad har det för betydelse?
Men att statistiken skulle presenteras specifikt i förvaltningsberättelsen är naturligtvis inte nödvändigt, även om ingen kan kan se någon som helst nackdel med detta. Det viktiga är att statistiken tas fram enligt yrkandena här.

Sedan kan man ju bli lite förundrad över att inte ens HSB vet vad som ingår i de föreningar som HSB själva certifierat.


Styrelsen är beredd att ta under övervägande om medlemmarna önskar engageras mer i föreningens verksamhet. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad mer engagemang skulle vara.
Min kommentar (1): Detta svar från styrelsen/HSB är så dumt att det egentligen inte går att bemöta. Styrelsen/HSB återkommer med samma svar trots att jag t.o.m. påpekat och belyst dumheten i ett sådant svar.

Styrelsen visar i varje svar - till och med här! - att styrelsen vill undertrycka varje form av engagemang på alla sätt som står till buds!

Att då samtidigt hävda att styrelsen "är beredd att ta under övervägande om medlemmarna önskar engageras mer i föreningens verksamhet" är enbart löjeväckande!
- "... är beredd att ta under övervägande" ???
- "... om medlemmarna önskar engageras" ???
- "... mer" ???


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.