Motion #97B - Styrelsen ska visa sig på stämmor

De som gått på stämmorna i denna förening har sett att styrelsen inte längre vågar visa sig på scenen. De överlåter så mycket de kan till de advokater de anlitat för att göra styrelsens arbete.

Hans-Åke och Kjell är som ler och långhalm. De lämnar inte varandras sida vid något tillfälle och sitter någonstans längre fram bland medlemmarna. Resten av styrelsen sprider oftast ut sig i lokalen bakom andra medlemmar.

Om det är för att de skäms för vad de gjort eller om det är av någon annan anledning de beter sig på detta högst onormala sätt är inget vi kan säga med säkerhet.

Tyvärr blir det ju dessutom lättare för styrelsen att frångå sanningen i det som styrelsen hävdar om man döljer sig bland medlemmarna och bara poppar upp sitt huvud när man absolut måste.


Jag yrkar att;
  1. På stämmor i denna förening så ska hela styrelsen sitta på scenen så att medlemmarna kan se vilka som ingår i styrelsen och kunna ställa frågor till alla.

  2. Det vore ett plus om även revisorerna fanns med på stämman på scenen så att medlemmarna får se vilka dessa är, och jag yrkar att så ska ske fortsättningsvis.

    Alldeles särskilt i behandlingen av motionerna eftersom mycket av motionerna berör dem.
Not.
Frågan är om HSB:s representant i styrelsen, Bengt Skånhamre, kommer till stämman där dessa motioner ska behandlas. Jag har några speciella frågor till honom, så till Bengt vill jag säga att jag hoppas verkligen han inte får "förhinder".

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 76 om styrelsens placering på föreningsstämmor

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ser ingen anledning varför föreningsstämman ska besluta var styrelsen och revisorerna ska sitta på föreningsstämmorna. Om det är oklart bland medlemmarna vem som ingår i styrelsen eller vilka som är revisorer, så är styrelsen och revisorerna villiga att presentera sig på föreningsstämmorna.
Min kommentar (1-2): Styrelsen tycks tro att såväl alla varit på stämmor tidigare som att det aldrig flyttar in några nya medlemmar i föreningen.

Det har aldrig någonsin hänt att styrelse eller revisorer presenterat sig. Alldeles speciellt styrelse och revisorer gör allt för att göra sig så osynliga som möjligt på stämman.

Som regel sitter styrelse, suppleanter, revisorer och dagens valberedning i samlad tropp, längst fram till vänster i lokalen. I stället för att sitta där och hålla varandra i handen kanske de borde vara lite mer öppna mot medlemmarna?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Dessutom torde det vara klart för motionären vem som är vald till styrelsen eller som revisor.
Min kommentar (?): Kan detta svar via HSB Malmö tydligare visa på vilken låg nivå styrelsen (och HSB) befinner sig på?

Det kan tyvärr inte beskrivas som annat än korkat om styrelsen tror att jag skriver denna motion för min egen personliga del. Jag arbetar inte som styrelsen. Inte en enda av mina motioner är skriven för min egen personliga fördel, vilket torde vara uppenbart för alla och envar utanför styrelsen!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.