Motion #91 - Specifikation av underhållskostnader

Efter påtryckningar från mig så presenterade HSB en specifikation av löpande respektive periodiskt underhåll i årsredovisningen till årsstämman 2005.

Den såg ut som följer;

Specificering av löpande respektive periodiskt underhåll
Detta är kostnader som bokförs under löpande underhåll och periodiskt underhåll. Kostnaderna är grupperade på typ av åtgärd.
Belysning av gångvägar, parkering och cykelgarage 204 495 kr
Trädbelysning piazzán 23 119 kr
Tillsyn av hissar - enligt avtal 7 500 kr
Tillsyn av hissar - reparationer 2 609 kr
Blommor entréer 5 671 kr
Serviceavtal panncentral 4 706 kr
Kabel TV - Installation av TV4+ och SVT24 25 462 kr
Kabel TV - Reparation av uttag i lägenheter 4 486 kr
Entrémattor 5 940 kr
Avspärrning P-plats biljardhall 6 313 kr
Reparation traktor 9 535 kr
Inventarier 7 935 kr
Inventarier - återinköpta efter inbrott 7 358 kr
Spolning av stammar 15 906 kr
Service av manglar 5 796 kr
Glasrutor 4 304 kr
Justering av fönster i lägenheter 2 344 kr
VVS blandare och kopplingar 38 195 kr
VVS - Reparation lägenheter 8 408 kr
Elmaterial 1 749 kr
Elreparationer 8 485 kr
Besiktning av fasader 5 000 kr
Beskärning buskage 12 394 kr
Nytt nyckelsystem 138 631 kr
Säkerhetsdörrar och skyddsgaller til styrelserum, vaktmästarrum 28 375 kr
Reparation efter inbrott 5 819 kr
Barvagnsrum 3:an 49 461 kr
Byte av tvättmaskiner och torktumlare 817 897 kr
Nya ventilationskanaler till torkskåp i veckotvätten 10 701 kr
Byte fläktaggregat trapphus 11 875 kr
Målning vindsplan i samtliga hus 60 500 kr
Renovering av dagvattenbrunnar p-platser 14 593 kr
Stensättning av infart vid 3A 17 670 kr
Värme & ventilation - Konsulthjälp 42 635 kr
Värme & ventilation - Ventilation biljardhall 17 825 kr
Värme & ventilation - OVK besiktning 2 975 kr
Värme & ventilation - Övrigt 9 663 kr
Åtgärder i samband med legionella 182 610 kr
Övrigt 10 866 kr
Totalt löpande underhåll + periodiskt underhåll 1 839 806 kr

Dock försvann ovanstående redovisning efter detta år.

En dylik redovisning är nödvändig om årsredovisningen ska ha någon betydelse. I annat fall kan medlemmarna inte se vilka kostnader som egentligen gäller för föreningen.

Om en redovisning enligt ovan inte finns så innebär detta att medlemmarna i stället måste ställa frågor om detta på stämman, vilket upptar helt onödig tid.

Förhoppningsvis förstår styrelsen att denna specifikation även ska finnas med i årsredovisningen 2009 så att medlemmarna inte behöver ställa tidskrävande frågor om underhållskostnaderna på denna stämma.

Jag yrkar att;
  1. En specifikation av löpande och periodiskt underhåll ska ingå i varje årsredovisning (i ovanstående ordning i de fall punkterna återkommer).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 91 om specifikation av underhållskostnader

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.
Min kommentar (1): Här säger styrelsen helt öppet att styrelsen inte gör något mer än - i bästa fall - om lagen eller stadgarna explicit kräver det.
Det visar på vikten att denna motion bifalles av stämman.

Menar styrelsen helt seriöst att det är bättre att förlänga stämman med frågor än att styrelsen gör det enkelt för medlemmarna, och visar på lite öppenhet?


Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.
Någon anledning att göra en specifikation av underhållskostnader i varje årsredovisning finns därmed inte.
Min kommentar (1): Anledningarna till detta är bl.a. för att visa på en öppenhet, för att involvera medlemmarna, för att engagera medlemmarna och för att slippa uppta onödig tid på stämman med frågor om detta.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.