Motion #89 - Periodiseringsfel oacceptabelt

Varje gång jag ställer en fråga på stämman om märkliga uppgifter i årsredovisningen och HSB inte kan svara åt styrelsen på denna fråga så svarar HSB per automatik att det är ett periodiseringsfel.

Bekräftelse på slarvig och felaktig årsredovisning, men ingen reagerar!
Märkligt är att alla i lokalen då bara sitter som levande frågetecken. Ingen reagerar det minsta på detta standardsätt att komma undan felaktigheter i årsredovisningen. Ingen ställer några krav. Ingen begär att få fram de korrekta uppgifterna. Ingen bryr sig och alla nöjer sig med ett svar som inte betyder något överhuvudtaget mer än att det bekräftas att årsredovisningen sär slarvigt och felaktigt gjord.

Dags att ändra på dessa rutiner!

Även Du måste läsa årsredovisningen, inte bara 2 medlemmar av 240
Sedan kan inte stämman bara förlita sig på mig alltid. Det måste finnas några fler medlemmar som läser årsredovisningen. Med tanke på att det bara är två medlemmar som hittar i alla fall några av felen i årsredovisningarna så tycks det heller inte vara fler än 2 av 240 medlemmar som ens bryr sig om att läsa årsredovisningen.

Det är mycket farligt !

Speciellt i en brf där det begås så mycket felaktigheter och där det dessutom inte finns revisorer med tillräcklig kompetens inom området att kontrollera en årsredovisning.

Om jag kan sätta mig på stämman utan att ens ha öppnat årsredovisningen tidigare och direkt hitta ett antal fel och märkligheter så indikerar detta att årsredovisningarna faktiskt inte är seriöst utformade av HSB, likväl som att varken styrelse eller revisorer ens förstår något av årsredovisningen.

Jag yrkar att;
  1. Alla frågor som besvaras med "periodiseringsfel" ska senast två veckor efter stämman skriftligen redovisas för samtliga medlemmar på vilket sätt detta fel uppkommit och hur det periodiserats fel samt vad som egentligen gäller.

  2. Periodiseringsfel, precis som alla övriga fel i redovisningen, ska självfallet tydligt redovisas fullt ut i nästa års årsredovisning.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 89 om periodiseringsfel

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har HSB Malmö till sin hjälp i den adminstrativa förvaltningen. HSB Malmös ekonomer utför denna tjänst i enlighet med de regler som bl.a. följer av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Revisorerna granskar styrelsens årsredovisning och har inte anmärkt på några fel beträffande periodiseringen.
Medlemmar har möjlighet att på föreningsstämman i styrelsens årsredovisning påpeka fel, som kan föras in i stämmoprotokollet. Någon anledning att ytterligare redovisa periodiseringsfel finns därmed inte.
Min kommentar (1-2): Jo det finns all anledning att ytterliggare redovisa alla de periodiseringsfel som HSB Malmö gör. Inte minst eftersom dessa fel endast förts in till viss del i de senaste stämmoprotokollen, men framför allt eftersom det annars omöjliggör en kontroll av efterföljande årsredovisning. Detta torde vara helt självklart för alla och envar!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.